Statistisk sentralbyrå


Folke- og boligtellingen 2001

3   Personer i privathusholdninger, etter husholdningsstørrelse og innvandrerbefolkningens landbakgrunn1. 3. november 2001. Absolutte tall og prosent
Landbakgrunn I alt Husholdningsstørrelse
1 person 2 personer 3 personer 4 personer 5 personer eller flere
  Absolutte tall
I alt 4 485 945  739 563 1 070 494  807 510 1 065 604  802 774
             
Norge 4 180 603  682 873 1 015 769  756 940  999 244  725 777
             
Utlandet i alt  305 342 56 690 54 725 50 570 66 360 76 997
Europa unntatt Tyrkia, i alt  135 030 29 497 32 805 23 403 28 781 20 544
Sverige 22 573 6 787 6 063 3 650 3 895 2 178
Danmark 19 012 4 787 6 326 2 840 3 162 1 897
Jugoslavia 13 916 1 425 1 400 1 709 3 375 6 007
Bosnia-Hercegovina 13 089 1 462 2 177 2 453 4 808 2 189
Storbritannia 10 711 2 505 2 891 1 777 2 268 1 270
Tyskland 9 807 2 629 2 875 1 535 1 730 1 038
Europa ellers 45 922 9 902 11 073 9 439 9 543 5 965
             
Afrika, i alt 31 359 7 525 3 826 4 321 5 167 10 520
Somalia 10 892 2 950 1 019 1 113 1 197 4 613
Marokko 5 916  816  678  893 1 087 2 442
Etiopia 3 118  972  418  445  568  715
Ghana 1 356  271  184  195  276  430
Gambia 1 058  272  156  173  203  254
Afrika ellers 9 019 2 244 1 371 1 502 1 836 2 066
             
Asia med Tyrkia, i alt  118 260 15 399 13 114 19 112 28 111 42 524
Pakistan 24 288 1 591 1 670 2 402 4 269 14 356
Vietnam 16 277 1 866 1 619 2 474 3 954 6 364
Irak 13 201 3 941 1 045 1 503 1 917 4 795
Iran 11 606 2 115 1 577 2 333 2 988 2 593
Tyrkia 11 323  960 1 202 2 060 3 277 3 824
Sri Lanka 10 815 1 070  909 2 028 3 656 3 152
India 6 371  619  675 1 045 2 233 1 799
Afghanistan 2 073  340  107  199  301 1 126
Asia ellers 22 306 2 897 4 310 5 068 5 516 4 515
             
Nord-Amerika, i alt 8 074 2 042 2 425 1 124 1 480 1 003
             
Sør- og Mellom-Amerika, i alt 11 702 2 018 2 304 2 453 2 655 2 272
Chile 6 612 1 038 1 028 1 383 1 609 1 554
Sør- og Mellom-Amerika ellers 5 090  980 1 276 1 070 1 046  718
             
Oseania, i alt  917  209  251  157  166  134
             
  Prosent
I alt  100,0 16,5 23,9 18,0 23,8 17,9
             
Norge  100,0 16,3 24,3 18,1 23,9 17,4
             
Utlandet i alt  100,0 18,6 17,9 16,6 21,7 25,2
Europa unntatt Tyrkia, i alt  100,0 21,8 24,3 17,3 21,3 15,2
Sverige  100,0 30,1 26,9 16,2 17,3 9,6
Danmark  100,0 25,2 33,3 14,9 16,6 10,0
Jugoslavia  100,0 10,2 10,1 12,3 24,3 43,2
Bosnia-Hercegovina  100,0 11,2 16,6 18,7 36,7 16,7
Storbritannia  100,0 23,4 27,0 16,6 21,2 11,9
Tyskland  100,0 26,8 29,3 15,7 17,6 10,6
Europa ellers  100,0 21,6 24,1 20,6 20,8 13,0
             
Afrika, i alt  100,0 24,0 12,2 13,8 16,5 33,5
Somalia  100,0 27,1 9,4 10,2 11,0 42,4
Marokko  100,0 13,8 11,5 15,1 18,4 41,3
Etiopia  100,0 31,2 13,4 14,3 18,2 22,9
Ghana  100,0 20,0 13,6 14,4 20,4 31,7
Gambia  100,0 25,7 14,7 16,4 19,2 24,0
Afrika ellers  100,0 24,9 15,2 16,7 20,4 22,9
             
Asia med Tyrkia, i alt  100,0 13,0 11,1 16,2 23,8 36,0
Pakistan  100,0 6,6 6,9 9,9 17,6 59,1
Vietnam  100,0 11,5 9,9 15,2 24,3 39,1
Irak  100,0 29,9 7,9 11,4 14,5 36,3
Iran  100,0 18,2 13,6 20,1 25,7 22,3
Tyrkia  100,0 8,5 10,6 18,2 28,9 33,8
Sri Lanka  100,0 9,9 8,4 18,8 33,8 29,1
India  100,0 9,7 10,6 16,4 35,0 28,2
Afghanistan  100,0 16,4 5,2 9,6 14,5 54,3
Asia ellers  100,0 13,0 19,3 22,7 24,7 20,2
             
Nord-Amerika, i alt  100,0 25,3 30,0 13,9 18,3 12,4
             
Sør- og Mellom-Amerika, i alt  100,0 17,2 19,7 21,0 22,7 19,4
Chile  100,0 15,7 15,5 20,9 24,3 23,5
Sør- og Mellom-Amerika ellers  100,0 19,3 25,1 21,0 20,6 14,1
             
Oseania, i alt  100,0 22,8 27,4 17,1 18,1 14,6
1  Eget, mors eller fars fødeland (hvis utenlandsk) for personer med to utenlandsfødte foreldre, ellers Norge.

Standardtegn i tabeller