Statistisk sentralbyrå


Folke- og boligtellingen 2001

2   Folkemengde, etter alder, innvandrerbefolkningens landbakgrunn1 og husholdningstype. 3. november 2001. Absolutte tall og prosent
  I alt Alder
  0-19 år 20-24 år 25-34 år 35-44 år 45-64 år 65 år og over
  Absolutte tall
I alt 4 520 947 1 165 827  272 553  666 408  658 776 1 075 466  681 917
               
I privathusholdninger i alt 4 485 945 1 164 365  272 258  665 106  657 189 1 072 909  654 118
Enfamiliehusholdninger i alt 4 278 699 1 117 155  251 586  629 353  632 347 1 022 669  625 589
Aleneboende  739 563 7 866 47 662  143 616 95 885  179 591  264 943
Par2 uten ugifte hjemmeboende barn  824 832 1 485 24 221 95 053 42 338  347 795  313 940
Par2 med barn (yngste barn 0-17 år) 1 860 522  900 666 65 537  281 474  408 666  203 203  976
Mor/far med barn (yngste barn 0-17 år)  280 021  165 440 12 494 34 099 47 663 20 268 57
Enfamiliehusholdninger med voksne barn (yngste barn 18 år og over)  573 761 41 698  101 672 75 111 37 795  271 812 45 673
Flerfamiliehusholdninger med og uten barn  207 246 47 210 20 672 35 753 24 842 50 240 28 529
I andre husholdninger 35 002 1 462  295 1 302 1 587 2 557 27 799
               
Norge 4 213 233 1 085 973  248 858  603 607  597 871 1 014 709  662 215
               
I privathusholdninger i alt 4 180 603 1 085 089  248 691  602 708  596 654 1 012 464  634 997
Enfamiliehusholdninger i alt 3 998 828 1 044 423  231 409  572 555  575 397  966 906  608 138
Aleneboende  682 873 5 713 39 890  126 911 84 849  168 199  257 311
Par2 uten ugifte hjemmeboende barn  783 408 1 293 21 371 84 897 37 039  333 273  305 535
Par2 med barn (yngste barn 0-17 år) 1 721 303  843 960 60 039  256 288  373 387  186 800  829
Mor/far med barn (yngste barn 0-17 år)  257 914  153 273 11 442 31 078 43 669 18 401 51
Enfamiliehusholdninger med voksne barn (yngste barn 18 år og over)  553 330 40 184 98 667 73 381 36 453  260 233 44 412
Flerfamiliehusholdninger med og uten barn  181 775 40 666 17 282 30 153 21 257 45 558 26 859
I andre husholdninger 32 630  884  167  899 1 217 2 245 27 218
               
Utlandet i alt  307 714 79 854 23 695 62 801 60 905 60 757 19 702
               
I privathusholdninger i alt  305 342 79 276 23 567 62 398 60 535 60 445 19 121
Enfamiliehusholdninger i alt  279 871 72 732 20 177 56 798 56 950 55 763 17 451
Aleneboende 56 690 2 153 7 772 16 705 11 036 11 392 7 632
Par2 uten ugifte hjemmeboende barn 41 424  192 2 850 10 156 5 299 14 522 8 405
Par2 med barn (yngste barn 0-17 år)  139 219 56 706 5 498 25 186 35 279 16 403  147
Mor/far med barn (yngste barn 0-17 år) 22 107 12 167 1 052 3 021 3 994 1 867 6
Enfamiliehusholdninger med voksne barn (yngste barn 18 år og over) 20 431 1 514 3 005 1 730 1 342 11 579 1 261
Flerfamiliehusholdninger med og uten barn 25 471 6 544 3 390 5 600 3 585 4 682 1 670
I andre husholdninger 2 372  578  128  403  370  312  581
               
Vestlige land  145 384 23 462 9 764 27 805 28 808 39 044 16 501
               
I privathusholdninger i alt  144 021 23 198 9 704 27 654 28 644 38 857 15 964
Enfamiliehusholdninger i alt  134 814 21 704 8 444 25 646 27 316 36 793 14 911
Aleneboende 31 748  661 4 074 7 910 4 789 7 817 6 497
Par2 uten ugifte hjemmeboende barn 28 948 67 1 377 5 649 2 828 11 636 7 391
Par2 med barn (yngste barn 0-17 år) 55 158 17 253 1 498 10 478 17 299 8 567 63
Mor/far med barn (yngste barn 0-17 år) 6 832 3 052  263  899 1 648  966 4
Enfamiliehusholdninger med voksne barn (yngste barn 18 år og over) 12 128  671 1 232  710  752 7 807  956
Flerfamiliehusholdninger med og uten barn 9 207 1 494 1 260 2 008 1 328 2 064 1 053
I andre husholdninger 1 363  264 60  151  164  187  537
               
Ikke-vestlige land  162 330 56 392 13 931 34 996 32 097 21 713 3 201
               
I privathusholdninger i alt  161 321 56 078 13 863 34 744 31 891 21 588 3 157
Enfamiliehusholdninger i alt  145 057 51 028 11 733 31 152 29 634 18 970 2 540
Aleneboende 24 942 1 492 3 698 8 795 6 247 3 575 1 135
Par2 uten ugifte hjemmeboende barn 12 476  125 1 473 4 507 2 471 2 886 1 014
Par2 med barn (yngste barn 0-17 år) 84 061 39 453 4 000 14 708 17 980 7 836 84
Mor/far med barn (yngste barn 0-17 år) 15 275 9 115  789 2 122 2 346  901 2
Enfamiliehusholdninger med voksne barn (yngste barn 18 år og over) 8 303  843 1 773 1 020  590 3 772  305
Flerfamiliehusholdninger med og uten barn 16 264 5 050 2 130 3 592 2 257 2 618  617
I andre husholdninger 1 009  314 68  252  206  125 44
               
  Prosent
I alt  100,0  100,0  100,0  100,0  100,0  100,0  100,0
               
I privathusholdninger i alt 99,2 99,9 99,9 99,8 99,8 99,8 95,9
Enfamiliehusholdninger i alt 94,6 95,8 92,3 94,4 96,0 95,1 91,7
Aleneboende 16,4 0,7 17,5 21,6 14,6 16,7 38,9
Par2 uten ugifte hjemmeboende barn 18,2 0,1 8,9 14,3 6,4 32,3 46,0
Par2 med barn (yngste barn 0-17 år) 41,2 77,3 24,1 42,2 62,0 18,9 0,1
Mor/far med barn (yngste barn 0-17 år) 6,2 14,2 4,6 5,1 7,2 1,9 0,0
Enfamiliehusholdninger med voksne barn (yngste barn 18 år og over) 12,7 3,6 37,3 11,3 5,7 25,3 6,7
Flerfamiliehusholdninger med og uten barn 4,6 4,1 7,6 5,4 3,8 4,7 4,2
I andre husholdninger 0,8 0,1 0,1 0,2 0,2 0,2 4,1
               
Norge  100,0  100,0  100,0  100,0  100,0  100,0  100,0
               
I privathusholdninger i alt 99,2 99,9 99,9 99,9 99,8 99,8 95,9
Enfamiliehusholdninger i alt 94,9 96,2 93,0 94,9 96,2 95,3 91,8
Aleneboende 16,2 0,5 16,0 21,0 14,2 16,6 38,9
Par2 uten ugifte hjemmeboende barn 18,6 0,1 8,6 14,1 6,2 32,8 46,1
Par2 med barn (yngste barn 0-17 år) 40,9 77,7 24,1 42,5 62,5 18,4 0,1
Mor/far med barn (yngste barn 0-17 år) 6,1 14,1 4,6 5,1 7,3 1,8 0,0
Enfamiliehusholdninger med voksne barn (yngste barn 18 år og over) 13,1 3,7 39,6 12,2 6,1 25,6 6,7
Flerfamiliehusholdninger med og uten barn 4,3 3,7 6,9 5,0 3,6 4,5 4,1
I andre husholdninger 0,8 0,1 0,1 0,1 0,2 0,2 4,1
               
Utlandet i alt  100,0  100,0  100,0  100,0  100,0  100,0  100,0
               
I privathusholdninger i alt 99,2 99,3 99,5 99,4 99,4 99,5 97,1
Enfamiliehusholdninger i alt 91,0 91,1 85,2 90,4 93,5 91,8 88,6
Aleneboende 18,4 2,7 32,8 26,6 18,1 18,8 38,7
Par2 uten ugifte hjemmeboende barn 13,5 0,2 12,0 16,2 8,7 23,9 42,7
Par2 med barn (yngste barn 0-17 år) 45,2 71,0 23,2 40,1 57,9 27,0 0,8
Mor/far med barn (yngste barn 0-17 år) 7,2 15,2 4,4 4,8 6,6 3,1 0,0
Enfamiliehusholdninger med voksne barn (yngste barn 18 år og over) 6,6 1,9 12,7 2,8 2,2 19,1 6,4
Flerfamiliehusholdninger med og uten barn 8,3 8,2 14,3 8,9 5,9 7,7 8,5
I andre husholdninger 0,8 0,7 0,5 0,6 0,6 0,5 3,0
               
Vestlige land  100,0  100,0  100,0  100,0  100,0  100,0  100,0
               
I privathusholdninger i alt 99,1 98,9 99,4 99,5 99,4 99,5 96,7
Enfamiliehusholdninger i alt 92,7 92,5 86,5 92,2 94,8 94,2 90,4
Aleneboende 21,8 2,8 41,7 28,5 16,6 20,0 39,4
Par2 uten ugifte hjemmeboende barn 19,9 0,3 14,1 20,3 9,8 29,8 44,8
Par2 med barn (yngste barn 0-17 år) 37,9 73,5 15,3 37,7 60,1 21,9 0,4
Mor/far med barn (yngste barn 0-17 år) 4,7 13,0 2,7 3,2 5,7 2,5 0,0
Enfamiliehusholdninger med voksne barn (yngste barn 18 år og over) 8,3 2,9 12,6 2,6 2,6 20,0 5,8
Flerfamiliehusholdninger med og uten barn 6,3 6,4 12,9 7,2 4,6 5,3 6,4
I andre husholdninger 0,9 1,1 0,6 0,5 0,6 0,5 3,3
               
Ikke-vestlige land  100,0  100,0  100,0  100,0  100,0  100,0  100,0
               
I privathusholdninger i alt 99,4 99,4 99,5 99,3 99,4 99,4 98,6
Enfamiliehusholdninger i alt 89,4 90,5 84,2 89,0 92,3 87,4 79,4
Aleneboende 15,4 2,7 26,6 25,1 19,5 16,5 35,5
Par2 uten ugifte hjemmeboende barn 7,7 0,2 10,6 12,9 7,7 13,3 31,7
Par2 med barn (yngste barn 0-17 år) 51,8 70,0 28,7 42,0 56,0 36,1 2,6
Mor/far med barn (yngste barn 0-17 år) 9,4 16,2 5,7 6,1 7,3 4,2 0,1
Enfamiliehusholdninger med voksne barn (yngste barn 18 år og over) 5,1 1,5 12,7 2,9 1,8 17,4 9,5
Flerfamiliehusholdninger med og uten barn 10,0 9,0 15,3 10,3 7,0 12,1 19,3
I andre husholdninger 0,6 0,6 0,5 0,7 0,6 0,6 1,4
1  Eget, mors eller fars fødeland (hvis utenlandsk) for personer med to utenlandsfødte foreldre, ellers Norge.
2  Som par regnes ektepar, samboerpar og registrerte partnere.

Standardtegn i tabeller