431810
431810
friartikkel
2020-09-16T07:54:00.000Z
no

Rettelogg for Husholdningsavfall

Publisert:

Rettelogg for Husholdningsavfall

Rettedato 22.01.2021

Tabell 12220 Sjølvkost og gebyrar for avfallssektoren (K):

Variabelen «Årsgebyr for avfallstjenesten» har fått justert variabelnavn, slik at det ikke lenger står at de gjelder rapporteringsåret +1, men for rapporteringsåret.

Rettedato: 15.09.2020

Tabell Selvkostregnskap for vann, avløp og renovasjon har fått nytt tabellnummer 13056 (erstatter tabellnummer 13036), fordi følgende poster har hatt feil verdier:

  • Avregning selvkost fra ekstern tjenesteproduksjon tidligere regnskapsår
  • Avsetning til selvkostfond
  • Bruk av selvkostfond
  • Kontrollsum
  • Saldo selvkostfond per 1.1.
  • Saldo selvkostfond per 31.12.

Verdiene er nå rettet.

Kontakt