425728
425728
friartikkel
2020-06-30T08:21:00.000Z
no

Rettelogg for Helse- og omsorgstjenester

Publisert:

Rettelogg for Helse- og omsorgstjenester

Rettedato: 29.06.2020:

Tabell 12401 Aktivitet i helsestasjons- og skolehelsetjenesten – bydeler, etter helsekontroll er oppdatert fordi en fotnote om at endelige befolkningstall vil bli publisert 15.juni 2020 lå inne. Siden endelige tall ble publisert 15.juni, er fotnoten nå fjernet.

Kontakt