425726
425726
friartikkel
2020-06-30T08:19:00.000Z
no

Rettelogg for Tannhelsetjenesten

Publisert:

Rettelogg for Tannhelsetjenesten

Rettedato: 29.06.2020:

Tabell 13033 Tannhelsetilstand og kariesforekomst blant utvalgte aldersgruppe, etter alder: Hordaland har fått oppdatert sitt tall for antall behandlede 3-åringer, og Rogaland har fått oppdatert sitt tal for SIC-indeks for 12-åringer.

Kontakt