Tabell

Fysioterapeutårsverk etter virkeområde
20192018 - 20192015 - 2019
Absolutte talPer 10 000 inbyggjararProsentvis endring1Prosentvis endring1
1Prosentvis endring er berekna av dei absolutte tala.
Fysioterapeutar i alt5 115,29,51,59,1
Diagnose, behandling og rehabilitering4 084,37,61,27,4
Skole/helsestasjon273,90,55,635,6
Anna førebyggjande arbeid191,40,4-0,123,3
Institusjonar for eldre og funksjonshemma466,90,92,53,0
Tilbud om øyeblikkelig hjelp døgnopphold i kommunene13,80,07,0.
Administasjon84,90,21,913,2