Tabell

Legeårsverk etter virkeområde
20192018 - 20192015 - 2019
Absolutte talPer 10 000 inbyggjararProsentvis endring1Prosentvis endring1
1Prosentvis endring er berekna av dei absolutte tala.
Legar i alt6 093,711,42,211,7
Diagnose, behandling og rehabilitering4 904,99,12,67,9
Skole/helsestasjon221,20,40,44,9
Anna førebyggjande arbeid135,60,31,9-10,0
Institusjonar for eldre og funksjonshemma574,01,1-1,00,8
Tilbud om øyeblikkelig hjelp døgnopphold i kommunene113,80,2-4,2.
Administasjon144,20,39,548,0