424023
424023
friartikkel
2020-06-12T08:45:00.000Z
no

Rettelogg for Sosialtjenesten

Publisert:

Oppdatert:

Rettelogg for sosialtjenesten

Rettedato: 16.06.2020:

Tabell 13006 Sosialhjelpsmottakere, utbetalt beløp og stønadstid er lastet på nytt på grunn av manglende undertrykking av verdier.

Kontakt