Tabell

Aldersavhengige dødsfallsrater for menn og kvinner
2019
Døde per 100 000 middelfolkemengde
MennKvinner
0-4 år5839
5-9 år95
10-14 år810
15-19 år3615
20-24 år6130
25-29 år6321
30-34 år6035
35-39 år8437
40-44 år11358
45-49 år150106
50-54 år252181
55-59 år433279
60-64 år742477
65-69 år1 170765
70-74 år1 9821 395
75-79 år3 3992 393
80-84 år6 2624 584
85-89 år12 1368 800
90 år eller eldre24 86821 226