Tabell

Gjennomsnittslønn etter yrke, sykefravær og kjønn. 20161
 MennKvinner
 Ikke sykSykIkke sykSyk
1Yrke er kodet iht. Standard for yrkesklassifisering (STYRK-08). Alle yrkene er på 3-siffernivå, bortsett fra ledere, som er på 1-siffer. Yrkene som vises har 20 000 eller flere lønnstakere, og er sortert etter størrelse på lønnsforskjellene mellom menn med og uten sykefravær i 2016.
1 Ledere64 65958 24954 17149 994
325 Andre helseyrker43 40139 65536 24434 833
331 Yrker innen finanstjenester50 99147 27242 24840 683
311 Ingeniører52 03448 72448 90646 323
332 Agenter og meglere47 35344 24142 03540 553
214 Sivilingeniører (unntatt elektroteknologi)63 35260 58158 41055 999
241 Finansrådgivere58 43655 78049 84947 708
242 Administrasjonsrådgivere49 64547 31744 45842 899
251 Programvare- og applikasjonsutviklere/analytikere54 63052 53751 28549 680
335 Yrker innen offentlig forvaltning41 31840 26637 33236 841
233 Lektorer mv (videregående skole)46 27045 42145 98845 399
234 Grunnskole- og førskolelærere42 60541 97441 26140 290
431 Regnskaps- og lønnsmedarbeidere mv.41 48141 00739 45839 009
222 Sykepleiere og spesialsykepleiere39 95240 12439 25438 885