Tabell

Antall lønnstakere og månedslønn blant lønnstakere i 2016
 AlleMed sykefraværUten sykefravær
Antall lønnstakere   
Begge kjønn2 404 243782 6761 621 567
Menn1 254 365324 532929 833
Kvinner1 149 878458 144691 734
Avtalt månedslønn (gjennomsnitt)   
Begge kjønn39 93738 11140 818
Menn42 57940 03643 466
Kvinner37 05436 74737 258
Avtalt månedslønn (median)   
Begge kjønn36 29235 48236 833
Menn37 99636 53438 717
Kvinner34 63334 65034 615