Tabell

Registrerte igangsettingstillatelser, foreløpige tall (sesongjustert, trend og ujustert)
September 2019
SesongjustertTrendUjustert
Prosentvis endring fra forrige månedProsentvis endring fra forrige månedAntallSiste 12-måneders periodeProsentvis endring fra forrige 12-måneders periode
Boliger4,00,42 74833 87810,6
 
Bruksareal (1 000 m2)
Boliger-3,60,2340,74 136,64,1
Andre bygg4,40,2506,55 782,46,6