Tabell

Produsentprisindeksen. 2015=100
Indeksendring i prosentIndeksVekter1
August 2019 - September 2019September 2018 - September 2019
1Vektene oppdateres årlig og gjelder for hele året.
2Fra og med januar 2019 ble distribusjon av strøm (nettleie) en del av kraftforsyning. Indeksendring fra 2018 til 2019 gir derfor et feilaktig bilde av prisutviklingen.
PPI total0,0-10,7106,91 000,0
 
Utvalgte indeksserier
PPI uten energivarer0,63,6107,7483,1
Energivarer-0,6-23,5107,5516,9
Utvinning og utvinningstjenester0,7-24,292,0415,2
Kraftforsyning2-2,7-6,2200,358,2
Industri totalt-0,1-0,6112,9515,7
 
Utvalgte industrinæringer
Næringsmiddelindustri0,34,8115,6123,0
Petroleums- og kullvareindustri-3,7-23,2114,479,2
Metallindustri3,63,5125,749,1
Maskinindustri0,43,8109,326,7