Tabell

Produsentprisindeksen. Vekter fordelt på næring.
NæringSeptember 20191
Hjemme- og eksportmarked i altHjemmemarkedEksportmarked
1Vektene oppdateres årlig og gjelder for hele året.
 
PPI total1 000,01 000,01 000,0
 
Bergverksdrift og utvinning
SNN06 Utvinning av råolje og naturgass374,168,3623,3
SNN08 Bryting og bergverksdrift ellers4,45,73,4
SNN09 Tjenester til bergverksdrift og utvinning41,191,60,0
 
Industri515,7703,6362,6
SNN10 Næringsmiddelindustri123,0213,049,6
SNN11 Drikkevareindustri7,315,30,8
SNN16 Trelast- og trevareindustri19,539,82,9
SNN17 Papir- og papirvareindustri11,013,49,0
SNN19 Petroleums- og kullvareindustri79,284,874,5
SNN20 Kjemisk industri36,228,042,9
SNN22 Gummivare- og plastindustri7,411,44,1
SNN23 Mineralproduktindustri22,547,91,8
SNN24 Metallindustri (i alt)49,110,780,4
SNN25 Metallvareindustri24,946,57,3
SNN26 Data- og elektronisk industri15,112,517,3
SNN27 Elektroteknisk industri16,019,413,3
SNN28 Maskinindustri26,722,929,8
SNN31 Møbelindustri4,98,62,0
SNN33 Maskinreparasjon og -installasjon41,792,80,0
 
Kraftforsyning58,2118,39,3
 
Vannforsyning5,011,10,0