397571
397571
omssb
2019-09-13T08:32:00.000Z
no

Vi bygger Norges fremste beslutningsplattform

SSB IT

Statistisk sentralbyrå (SSB) er Norges sentrale statistikkprodusent. Vi har hovedansvaret for å dekke behovet for statistikk om det norske samfunnet og samfunnsutviklingen, med så høy kvalitet og så effektivt som mulig. Vi skal levere forskning og statistikkproduksjon som støtter og informerer analysearbeidet, og som skal være til nytte for forvaltningen, Stortinget, partene i arbeidslivet, media og allmenheten for øvrig. 

Statistikkproduksjonen endres like raskt som resten av IT-landskapet, og vi må alltid videreutvikle løsningene våre. Data er vår råvare, og vi på IT-avdelingen skal legge til rette for at SSB kan modernisere statistikkproduksjonen på en sikker, innovativ og effektiv måte.

SSB har lovfestet mandat til å samle inn og koble data som er nødvendig for å produsere den statistikken som behøves. Dette gjør at vi har et veldig bredt spekter av data, som kan beskrive de fleste sider ved samfunnet vårt. Bredden i data gir utrolige analysemuligheter. Å ta vare på, sikre, videreutvikle og analysere disse dataene er det viktigste vi gjør. Vi ser en framtid der informasjon strømmer til SSB i realtid, og hvor maskinlæring kommer til å spille en viktig rolle for effektivisering av analyseprosessen.

Vi er per i dag nesten 100 IT-ansatte som tar oss av denne utfordringen med stor entusiasme og interesse. Med all ny teknologi som er tilgengelig forsøker vi å flette vårt daglige arbeid sammen med en stor del kompetansebygging og læring. Vi deler nye erfaringer gjennom Hackathons, techlunsjer, meetups og diverse snacks på Slack. Nå ser vi etter flere kolleger som kan hjelpe oss å bygge  Norges fremste beslutningsplattform.