Tabell

Beholdninger av verdipapirer registrert i VPS etter verdipapirtype. Milliarder kroner og prosent
2. kvartal 20181. kvartal 20192. kvartal 2019Endringer i prosent
1. kvartal 2019 - 2. kvartal 20192. kvartal 2018 - 2. kvartal 2019
Beholdning (markedsverdi)
Aksjer (noterte)2 7042 6042 568-1,4-5,0
Aksjer (unoterte)438470444-5,61,4
Egenkapitalbevis5557617,212,6
Obligasjoner2 0352 1392 109-1,43,7
Sertifikater148144144-0,2-2,7
 
Sum beholdning5 3805 4145 327-1,6-1,0