Tabell

Gjeld fra obligasjoner og sertifikater som er emittert av norske låntakere i utlandet ved utgangen av kvartalet etter utstedersektor og løpetid. Pålydende verdi. Millioner kroner.
Opprinnelig løpetid <= 1 årOpprinnelig løpetid > 1 år <= 2 årOpprinnelig løpetid > 2 år <= 5 årOpprinnelig løpetid > 5 år <= 10 årOpprinnelig løpetid > 10 år <= 20 årOpprinnelig løpetid > 20 årI alt
Opprinnelig løpetid
Gjeld i alt143 12413 558573 775654 193363 296149 1891 897 135
Ikke-finansielle foretak7 181036 10896 807131 360159 678351 294
Banker134 9744 069149 60183 21258 67510 409440 940
Andre finansielle foretak9699 489388 066474 174173 26158 9411 104 900
 
Gjenværende løpetid
Gjeld i alt395 569289 996672 471384 66294 17560 7471 897 620
Ikke-finansielle foretak37 23934 03578 312131 00741 61129 090351 294
Banker192 33384 449140 6939 03511 7543 160441 424
Andre finansielle foretak165 996171 511453 466244 61940 81028 4971 130 488