Tabell

Gjeld fra obligasjoner og sertifikater som er emittert i Norge ved utgangen av kvartalet etter utstedersektor og løpetid. Pålydende verdi. Millioner kroner
<= 1 år> 1 år <= 2 år> 2 år <= 5 år> 5 år <= 10 år> 10 år <= 20 år> 20 årI alt
Opprinnelig løpetid
Gjeld i alt138 26314 404653 149880 989504 83550 3152 241 955
Ikke-finansielle foretak16 6733 729146 865129 43045 7265 929348 352
Banker1 8701 200171 017116 90629 51024 608345 111
Andre finansielle foretak01 900119 447419 29954 58815 635610 869
Stats- og trygdeforvaltningen70 1551202 17041 850342 778.457 073
Kommuneforvaltningen47 5436 30751 43745 02611 365250161 928
Ideelle organisasjoner
Husholdninger
Utlandet2 0211 148162 214128 47920 8683 893318 623
 
Gjenværende løpetid
Gjeld i alt440 580396 851985 862322 23552 07744 3492 241 954
Ikke-finansielle foretak67 88744 113172 73053 1228 3722 127348 351
Banker56 66072 394155 24634 3761 97524 459345 110
Andre finansielle foretak109 360124 847302 42750 6909 21014 335610 869
Stats- og trygdeforvaltningen70 97589 700123 270148 12825 000.457 073
Kommuneforvaltningen70 79020 31751 56917 7511 500.161 927
Ideelle organisasjoner00....0
Husholdninger00....0
Utlandet64 91045 479180 61918 1676 0203 428318 623