Tabell

Obligasjoner og sertifikater. Emisjoner, avdrag, bruttoendringer og gjeld, etter utstedersektor. Pålydende verdi. Millioner kroner
Inngående balanseEmisjoner (pålydende verdi) (mill. kr)Avdrag (mill. kr)Endringer i sektoromfang og valutakurser (mill. kr)Utgående balanse
Geldspapirer emittert i Norge og av innlendinger i utlandet4 137 942445 659-447 451-7 9544 139 768
Herav geldspapirer emittert av innledinger3 819 374422 656-425 362-7 0933 821 146
Geldspapirer emittert i Norge2 270 539192 975-220 326-1 2342 241 954
Herav geldspapirer emittert av innlendinger i Norge1 951 973169 971-198 240-3721 923 332
 
Ikke-finansielle foretak
Obligasjoner emittert i Norge321 76624 829-15 679-385330 531
Obligasjoner emittert i utlandet327 53426 129-7 545-2 004344 114
Sertifikater emittert i Norge12 35416 141-10 673-117 821
Sertifikater emittert i utlandet4 93345 158-42 775-1357 181
 
Finansielle foretak
Obligasjoner emitterte i Norge958 35144 453-48 7605954 049
Obligasjoner emitterte i utlandet1 405 90749 550-53 784-2 6221 410 623
Sertifikater emitterte i Norge3 2241 135-2 43891 930
Sertifikater emitterte i utlandet129 028131 847-123 018-1 962135 895
 
Offentlig forvaltning
Obligasjoner emitterte i Norge530 42721 766-55 3661496 828
Obligasjoner emitterte i utlandet00000
Sertifikater emitterte i Norge125 85261 648-65 3270122 173
Sertifikater emitterte i utlandet00000
 
Utlandet
Obligasjoner emitterte i Norge315 78622 902-21 250-850316 588
Sertifikater emitterte i Norge2 780101-836-102 035