Tabell

Utbetalt utbytte på noterte aksjer registrert i VPS, etter mottakende sektor. Millioner kroner
3. kvartal 20184. kvartal 20181. kvartal 20192. kvartal 2019
 
Totalt9 95323 04210 44659 687
 
Ikke-finansielle foretak8511 1529648 565
Statens forretningsdrift0000
Statlig eide aksjeselskaper mv.......49
Kommunale foretak med ubegrenset ansvar........
Kommunalt eide aksjeselskaper mv.......71
Private aksjeselskaper mv.8471 1419598 406
Personlige foretak......3
Private produsentorienterte organisasjoner uten profittformål410536
Finansielle foretak5311 1984996 932
Norges Bank0000
Banker388517125
Kredittforetak0000
Finansieringsselskaper0000
Statlige låneinstitutter mv.........
Finansielle holdingselskaper........
Verdipapirfond3628363813 369
Investeringsselskaper og aktive eierfond / PE-fond1084155
Øvrige finansielle foretak unntatt forsikring57120372 761
Livsforsikringsselskaper og pensjonskasser5813756478
Skadeforsikringsselskaper511443
Offentlig forvaltning4 70612 1974 86518 250
Statsforvaltningen4 70612 1954 86418 236
Kommuneforvaltningen..2..13
Ideelle organisasjoner61671 543
Husholdninger2775743032 217
Personlig næringsdrivende........
Borettslag o.l.0000
Lønnstakere, pensjonister, trygdede, studenter o.a.2775743032 217
Utlandet3 5507 7493 79622 049
Ufordelt3215612131