Tabell

Utbetalt utbytte på noterte aksjer registrert i VPS, etter betalende sektor. Millioner kroner
3. kvartal 20184. kvartal 20181. kvartal 20192. kvartal 2019
 
Totalt9 95323 04210 44659 687
 
Ikke-finansielle foretak9 86022 88410 40538 815
Statens forretningsdrift0000
Statlig eide aksjeselskaper mv.6 42919 0726 60415 094
Kommunale foretak med ubegrenset ansvar0000
Kommunalt eide aksjeselskaper mv.....00
Private aksjeselskaper mv.3 4313 8123 80123 721
Personlige foretak0000
Private produsentorienterte organisasjoner uten profittformål0000
 
Finansielle foretak......19 632
Norges Bank0000
Banker......1 393
Kredittforetak0000
Finansieringsselskaper0000
Statlige låneinstitutter mv.0000
Finansielle holdingselskaper......14 504
Verdipapirfond0000
Investeringsselskaper og aktive eierfond / PE-fond........
Øvrige finansielle foretak unntatt forsikring......184
Livsforsikringsselskaper og pensjonskasser0000
Skadeforsikringsselskaper......3 550
 
Offentlig forvaltning0000
Statsforvaltningen0000
Kommuneforvaltningen0000
 
Ideelle organisasjoner0000
 
Husholdninger0000
Personlig næringsdrivende0000
Borettslag o.l.0000
Lønnstakere, pensjonister, trygdede, studenter o.a.0000
 
Utlandet92158411 241