Tabell

Nettokjøp av verdipapirer registerert i VPS, etter kjøpersektor og verdipapirtype. Siste kvartal. Markedsverdi. Millioner kroner
2. kvartal 2019
Aksjer (noterte)Aksjer (unoterte)EgenkapitalbevisObligasjoner emittert i NorgeSertifikater emittert i Norge
 
Totalt30 3375 872500-24 699-262
 
Ikke-finansielle foretak10 9175981976 267-2 317
Statens forretningsdrift00000
Statlig eide aksjeselskaper mv.24800-45-1 194
Kommunale foretak med ubegrenset ansvar4..0330
Kommunalt eide aksjeselskaper mv.-65862536-544
Private aksjeselskaper mv.11 2635861915 636-579
Personlige foretak08020
Private produsentorienterte organisasjoner uten profittformål59-151060
 
Finansielle foretak1 269-1 806308-42 9265 406
Norges Bank0..000
Banker3241 525-31-37 1505 587
Kredittforetak0....-4 313-1 047
Finansieringsselskaper00000
Statlige låneinstitutter mv.926000
Finansielle holdingselskaper-22-78..-1 320-30
Verdipapirfond1 9282902548 246-471
Investeringsselskaper og aktive eierfond / PE-fond204-1101814710
Øvrige finansielle foretak unntatt forsikring-746-1 29498-1 978-337
Livsforsikringsselskaper og pensjonskasser-321-2 167-41-4 7482 459
Skadeforsikringsselskaper-107311-1 811-766
 
Offentlig forvaltning2 26221-3-6 878-5 740
Statsforvaltningen2 25621..-7 078-5 740
Kommuneforvaltningen60-3200..
 
Ideelle organisasjoner202-14-84516-40
 
Husholdninger524-238134697-1
Personlig næringsdrivende00020
Borettslag o.l.0....00
Lønnstakere, pensjonister, trygdede, studenter o.a.524-238134695-1
 
Utlandet15 1597 313-5417 6252 430
 
Ufordelt4-2100