Tabell

Andel som har brukt tradisjonelle og nettbaserte medier en gjennomsnittsdag (9-79 år)1
2018
Prosent
1Totaltallene for hver medietype er ikke en sum av de to undergruppene. Dette skyldes at noen har brukt begge undergrupper (f.eks. både papir- og nettavis) i løpet av samme dag.
Papiravis30
Nettavis51
Avis totalt64
Radio44
Nettradio10
Radio totalt50
TV55
Nett-TV11
TV totalt60
Bok24
Elektronisk bok2
Bok totalt25
Tidsskrift6
Nett-tidsskrift3
Tidsskrift totalt8
Ukeblad5
Nett-ukeblad1
Ukeblad totalt6
Tegneserieblad3
Nett-tegneserieblad1
Tegneserieblad totalt4