Tabell

Skattepliktige inntekter for bosatte personer 17 år og eldre. Mill.kr1
201820172017 - 2018
Endring i prosent
1Siste årgang viser foreløpige tall.
Lønn og honorarer1 289 9401 231 7824,7
Dagpenger10 62413 498-21,3
Arbeidsavklaringspenger32 08233 713-4,8
Alderspensjon fra folketrygden212 174202 5484,8
Alderspensjon, personer i alderen 62-66 år17 46917 1871,6