381549
381549
friartikkel
2019-03-20T11:26:00.000Z
no

Rettelogg for Grunnskole

Publisert:

Oppdatert:

Rettelogg for grunnskole

Tabell har fått oppdatert tall for 2018, som følge av endring i tabell 11918 Avtalte årsverk i kommunal sektor, etter regnskapsomfang og funksjon (K).

Kontakt