Tabell

Avling av grovfôr og poteter. 1 000 tonn
2018Prosent endring fra
2017 - 20182008 - 2018
Eng til slått rekna som høy2 047,0-21,4-24,7
Grønfôr- og silovekstar115,9-35,5-47,8
Potet326,43,5-18,1