Tabell

Makroøkonomiske hovedstørrelser 2008-2021. Regnskap og prognoser. Prosentvis endring fra året før der ikke annet framgår
 200820092010201120122013201420152016*2017*Prognoser
 2018201920202021
1Konsum i husholdninger og ideelle organisasjoner + konsum i offentlig forvaltning + bruttoinvesteringer i fast kapital i Fastlands-Norge.
2Endring i lagerendring i prosent av BNP.
3Lønnstakere.
4Ifølge AKU. Det skjedde en større omlegging av AKU fra januar 2006. Bl.a. ble aldersgrensen senket fra 16 til 15 år.
5KPI justert for avgiftsendringer og uten energivarer.
6Gjennomsnitt for året. Utlånsrente, banker tom 2006, deretter rammelån med pant i bolig fra 2007
7Positivt fortegn innebærer depresiering.
8Driftsbalansen uten korreksjon for sparing i pensjonsfond.
9Gjennomsnittlig spotpris Brent Blend.
Realøkonomi              
Konsum i husholdninger mv.1,70,03,82,33,52,82,12,61,32,22,02,42,62,4
Konsum i offentlig forvaltning2,44,12,21,01,61,02,72,42,12,51,81,81,81,7
Bruttoinvestering i fast realkapital1,1-6,8-6,47,57,66,3-0,3-4,05,23,6-0,24,52,21,1
Utvinning og rørtransport5,52,9-8,011,414,619,0-1,8-12,2-16,0-3,83,113,20,50,2
Fastlands-Norge0,9-10,4-6,45,07,42,90,4-0,210,77,0-0,81,92,71,4
Næringer3,1-18,4-9,51,110,5-3,2-0,7-2,816,59,31,83,43,01,6
Bolig-9,0-8,1-1,617,010,95,3-1,43,26,67,0-9,91,34,21,4
Offentlig forvaltning7,27,7-4,81,1-1,811,84,40,26,73,65,20,00,61,0
Etterspørsel fra Fastlands-Norge11,7-1,41,22,53,72,31,92,03,53,31,32,12,42,0
Lagerendring2-0,2-2,13,7-0,3-0,30,3-0,1-0,5-0,42,30,50,10,00,0
Eksport0,1-4,10,6-0,81,6-1,73,14,71,1-0,20,22,43,73,0
Tradisjonelle varer3,5-8,03,3-0,1-0,21,33,16,9-8,61,72,23,33,02,8
Råolje og naturgass-1,3-1,6-6,9-5,60,5-5,52,72,14,91,5-4,0-0,25,84,1
Import3,2-10,38,43,93,05,02,41,63,31,61,53,62,32,1
Tradisjonelle varer1,2-12,19,24,62,62,32,13,2-0,12,72,83,22,92,4
Bruttonasjonalprodukt0,5-1,70,71,02,71,02,02,01,22,01,42,42,72,1
Fastlands-Norge1,8-1,71,91,93,72,32,21,41,12,02,02,72,42,0
Industri og bergverk2,7-7,82,11,72,03,32,8-4,6-4,90,00,83,42,71,7
Arbeidsmarked              
Utførte timeverk i Fastlands-Norge33,5-2,00,11,81,90,41,40,60,40,31,31,41,80,9
Sysselsatte personer3,2-0,5-0,51,52,11,11,20,40,21,11,51,10,70,8
Arbeidsstyrke42,90,20,61,31,51,20,71,50,2-0,21,51,30,70,6
Yrkesandel (nivå)473,572,571,771,571,471,270,771,070,469,770,270,770,971,1
Arbeidsledighetsrate (nivå)42,73,33,83,43,33,83,64,54,74,23,93,83,83,7
Priser og lønninger              
Årslønn6,34,23,74,24,03,93,12,81,72,32,83,23,64,1
Konsumprisindeksen (KPI)3,82,12,51,20,82,12,02,13,61,82,71,81,61,9
KPI-JAE52,62,61,40,91,21,62,42,73,11,41,51,91,71,8
Eksportpris tradisjonelle varer2,8-6,04,55,8-1,92,73,42,04,05,45,71,21,31,7
Importpris tradisjonelle varer3,9-1,50,04,00,31,54,44,71,83,75,02,30,91,3
Boligpris-1,01,98,28,06,84,12,76,07,05,01,61,41,20,6
Inntekter, renter og valuta              
Husholdningenes disponible realinntekt3,43,22,34,14,43,92,95,5-1,71,71,72,53,12,5
Husholdningenes sparerate (nivå)3,85,24,05,97,17,48,210,37,16,96,56,77,68,2
Pengemarkedsrente (nivå)6,22,52,52,92,21,81,71,31,10,91,11,31,82,3
Utlånsrente, rammelån (nivå)66,84,03,43,63,94,03,93,22,62,62,62,93,23,7
Realrente etter skatt (nivå)1,10,70,11,32,10,70,80,1-1,60,1-0,70,40,90,9
Importveid kronekurs (44 land)70,03,3-3,8-2,4-1,22,25,310,41,9-0,80,0-0,6-2,1-0,8
NOK per euro (nivå)8,228,738,017,797,477,818,358,959,299,339,599,489,289,20
Utenriksøkonomi              
Driftsbalansen, mrd. Kroner8408261284346371316331246125186324310343370
Driftsbalansen i prosent av BNP15,710,710,912,412,510,310,58,14,05,79,28,48,99,2
Utlandet              
Eksportmarkedsindikator1,8-9,611,16,51,42,05,25,14,04,73,44,44,34,2
Konsumpris euro-området3,30,31,62,72,51,40,40,00,21,51,71,61,91,9
Pengemarkedsrente, euro (nivå)4,61,20,81,40,60,20,20,0-0,3-0,3-0,30,00,50,9
Råoljepris i kroner (nivå)9539388485621650639622431378453592544532528