Publikasjon

Discussion Papers no. 868

Exact and inexact decompositions of international price indices

Denne publikasjonen er kun tilgjengelig i pdf-format.

Les mer om publikasjonen