Tabell

Andel statlige virksomheter som bruker sosiale medier, etter næring. Prosent. 2017
 Bruker sosiale medierNettsamfunn (eks. Facebook, LinkedIn)Mikroblogger (eks. Twitter)Blogg på virksomhetens nettsiderNettsteder for deling av multimediainnhold (eks. YouTube)Digitale dugnadsarena (eks. wikier)
Hele staten898372375723
Generell offentlig administrasjon867667295210
Offentlig administrasjon tilknyttet helsestell, sosial virksomhet, undervisning, kultur og miljøvern959084346116
Offentlig administrasjon tilknyttet næringsvirksomhet og arbeidsmarked776969194212
Offentlig administrasjon tilknyttet utenriks- og sikkerhetssaker847463214211
Undervisning i høyere utdanning10010073829173
Sykehustjenester1009173415527
Andre statlige virksomheter858270395830