Tabell

Hvor asylsøkerne fra 2015 oppholder seg per 31. januar 2017
I mottak8447
Bosatt11 189
Privat adresse eller ukjent oppholdssted i Norge eller utlandet6 672
Reist assistert1 576
Uttransportert av PU3 266
Totalsum31 150