Publikasjon

Discussion Papers 64

A climate convention and the Norwegian economy

A CGE assessment

Denne publikasjonen er kun tilgjengelig i pdf-format.

Les mer om publikasjonen