288566
288566
friartikkel
2016-12-14T12:54:00.000Z
no

Nytt rapportmateriell fra 2017

Publisert:

Det er lagt ut nye kodelister og veiledninger datert 5.12.2016 som skal gjelde fra 2017. Innholdet i de nye kodelistene og veiledningene til rapport 1A – 1C og rapport 4A og 4B samsvarer med innholdet i utkastene som ble lagt ut den 20.10.2016 med høringsfrist 30.11.2016. Kodelisten og veiledningen til rapport 3A har nye koder for virtuelle nasjonale kredittkort; eventuelt kombinerte internasjonale betalingskort/nasjonale kredittkort. Rapport 3B vil ha de samme kodene som tidligere fram til planer eventuelt foreligger om bruk av nasjonale kredittkort til mobilbetalinger.

Nye kodelister og veiledninger datert 5.12.2016 har følgende endringer sammenliknet med tidligere kodelister og veiledninger datert 14.12.2012:

Rapport 1A, 3A og 4A

V2-kode 33 gjelder «inndeling av kort etter kontaktteknologi» i stedet for «inndeling etter sikkerhet» 

Ny V2-33 kode for fysiske kort til kontaktløse betalinger.

Nye koder til antall virtuelle kort i mobiltelefon, (kortkonti som ikke er knyttet opp mot fysiske kort), inndelt etter oppgjørsmåte. 

Rapport 1A og 4A

Nye koder til antall FTPOS-terminaler som er tilrettelagt for kontaktløse betalinger og antall brukersteder som terminalene befinner seg på.

 Rapport 1A

Nye koder til avtaler om giro straksbetalinger etter om de gjelder person- eller bedriftskunder.

 Rapport 1B og 4B

Nye koder til fysisk og kontaktløs cash-back med flere typer kort.

Nye koder til kontaktløse betalinger/mobilbetalinger i EFTPOS-terminaler

 Rapport 1B

Nye koder til kjøp av ringetjenester mv. fra minibanker 

Ny kode til FOI straksbetalinger og tilsvarende straksbetalinger fra nettbank/mobilbankapplikasjon 

Nye koder til mobilbetalinger belastet bankkonto utenom kortsystem, BankAxept-kort og e-penger til betalinger over internett og direkteoverføringer til personer og bedrifter 

Nye koder til sumposter for egne overføringer til VIPPS, MobilePay og mCash etter om betalinger har skjedd fra bankkonto, med betalingskort eller med e-penger. 

Systemeierne rapporterer i tillegg all bruk av VIPPS, MobilePay og mCash som mobilbetalinger fordelt på nye poster som nevnt ovenfor.

 

 

Spørsmål om ny rapportering fra og med 2017 kan rettes til: Anne Frøberg, SSB, tlf. 21 09 43 60, e-post: Anne.Froberg@ssb.no , eller Terje Åmås, Norges Bank, tlf. 22 31 64 26, e-post: terje.amas@norges-bank.no

Kontakt