Tabell

Konsumprisindeks 1998=100
Månedsendring (prosent)12-måneders endring (prosent)Indeks
Juli 2016 - August 2016August 2015 - August 2016August 2016
KPI Totalindeks-0,54,0145,3
Matvarer og alkoholfrie drikkevarer-1,03,3139,4
Bolig, lys og brensel-0,35,5177,3
Transport-2,52,0154,8
Kultur og fritid0,34,9129,5
Klær og skotøy-0,55,555,5
 
KPI-JAE (juli 1999 = 100)-0,53,3135,8
 
KPI etter leveringssektor
(desember 2014 = 100)
Varer-0,75,1105,9
Tjenester-0,62,9104,8
Tjenester hvor arbeidskraft dominerer0,22,7105,3