Tabell

Antall mottakere og sum grunnlag for avgift, etter avgiftspliktig arv og gaver, utvalgte objekttyper
20122013
MottakereSum grunnlag for avgift (mill. kr)MottakereSum grunnlag for avgift (mill. kr)
Arv
I alt17 04722 43517 51323 617
Bankinnskudd/kontanter15 1055 47915 2696 066
Boligeiendom11 26614 64611 38215 053
Fritidseiendom2 6651 2822 6501 271
 
Gaver
I alt7 4849 8777 21710 435
Bankinnskudd/kontanter4 0014 2233 0513 259
Boligeiendom1 4462 7841 4612 858
Fritidseiendom8781 210433531