Tabell

Andel husholdninger som har gjennomført ulike tiltak for å spare energi. 2012. Prosent
Ulike tiltak for å spare energiProsent
Har termostat på elektriske ovner77
Bruker automatisk styringssystem for å senke temp. på natt/dagtid16
Regulerer temperatur manuelt56
Skrur av lys i rom som ikke er i bruk93
Reduserer varmen i rom som ikke er i bruk80
Har lavenergibolig/passivhus3
Har satt inn tiltak for å redusere energibruk i boligen36
Kjenner til at tak, loft eller etasjeskiller er etterisolert24
Kjenner til at vinduer er skiftet ut42
Har luft til luft-varmepumpe24
Har annen type varmepumpe4
  
Andel med sparepærer 
Har ingen sparepærer22
En fjerdedel av lyspærene er sparepærer30
Halvparten av lyspærene er sparepærer20
Tre fjerdedeler av lyspærene sparepærer11
Nesten alle lyspærene er sparepærer17