Tabell

Andel med kontantstøtte, etter barnas innvandrerbakgrunn, landbakgrunn og alder. 1. september 2012 og 2013
 13-23 måneder13-18 måneder19-23 måneder
 201220132012201320122013
Alle222225251820
Uten innvandrerbakgrunn161619191113
Med innvandrerbakgrunn464548474343
Bakgrunn fra EU etc.373839403536
Bakgrunn fra Afrika, Asia etc.504952514746