Tabell

Mattilsynet, hovedtall
201120122013
1Sum utførte tilsyn gjelder summen av de utvalgte områdene planter, landdyr, fisk, næringsmidler og drikkevann. Det totale antall utførte tilsyn vil i virkeligheten være større medregnet biprodukt, eksport, grensekontroll etc.
Ressursinnsats
Egenproduksjon (mill. kr)1 2801 3181 330
Lønnskostnader i prosent av egenproduksjon60,661,263,4
Kjøp av varer og tjenester i prosent av egenproduksjon39,438,836,6
Investering (mill. kr)---
Overføringer (mill. kr)577
Totale utgifter (mill. kr)1 2851 3251 336
Beregnet premie til Statens Pensjonskasse (mill. kr)9699104
Avtalte årsverk eksklusive lange fravær (årsverk)1 2931 258...
Aktiviteter og tjenester
Sum utførte tilsyn142 98639 63941 579
Kontrollerte slakt godkjent til menneskemat (tonn)321 210324 155339 339
Kontrollerte varepartier med importerte planter og planteprodukter1 2551 7031 539
Grensekontroll: Kontrollerte varepartier fra land utenom EØS-området3 9684 7684 448
Utstedte eksportsertifikater for fisk og fiskeprodukter41 09847 65746 977
Mattrygghet
Matforgiftning der smitten har skjedd i Norge1 4951 3481 570