121390
121390
omssb
2013-06-07T10:13:00.000Z
no

Oppgaveskriving for studenter

Masterstudenter i samfunnsøkonomi, sosiologi, samfunnsgeografi og statistiske metoder kan skrive masteroppgave innenfor temaene det forskes på i SSB.

De som skriver masteroppgave i SSB vil være tilknyttet et pågående forskningsprosjekt og vil bli tilbudt veiledning. Deler av arbeidet kan være lønnet. Studenter som har en ide til en masteroppgave eller som ønsker mer informasjon om aktuelle prosjekter, kan ta kontakt med forskningslederne innenfor det aktuelle forskningstemaet, se Forskningsavdelingen.