121390
121390
omssb
2013-06-07T10:13:00.000Z
no

Muligheter for studenter og juniorforskere

SSBs forskningsavdeling ønsker å bidra til utdanning av samfunnsvitere, særlig innen samfunnsøkonomi, sosiologi og samfunnsgeografi, både gjennom samarbeid med masterstudenter (se nedenfor), men også ved å tilby rekrutteringsstillinger til PhD-studenter og postdoktorer. PhD-studenter og postdoktorer tilknyttes forskningsprosjekt og ansettes via ordinære stillingsutlysninger. SSBs forskere vil bidra aktivt med veiledning i alle disse tilfellene.

Oppgaveskriving for masterstudenter

Masterstudenter i samfunnsøkonomi, sosiologi og samfunnsgeografi kan skrive masteroppgave innenfor temaene det forskes på i SSB. De som skriver masteroppgave i SSB vil være tilknyttet et pågående forskningsprosjekt og vil bli tilbudt veiledning. En masteroppgave i SSB vil passe for studenter som ønsker praktisk forskningserfaring, med særlig vekt på empiriske analyser av norske mikrodata. Studenter som har en ide til en masteroppgave eller som ønsker mer informasjon om aktuelle prosjekter, kan ta kontakt med forskningslederne innenfor det aktuelle forskningstemaet, se Forskningsavdelingen.