279999
279999
Liten oppgang i talet på konkursar i 2016
statistikk
2017-01-23T08:00:00.000Z
Virksomheter, foretak og regnskap;Bank og finansmarked
no
konkurs, Opna konkursar, næringsfordelte konkursar, omsetningsverdi, føretakskonkursar, personlege konkursar, tvangssalg, organisasjonsform, etableringsårKonkurser, Finansielle indikatorer , Virksomheter, foretak og regnskap, Bank og finansmarked
true

Opna konkursar4. kvartal 2016

Statistikken byggjer på tal frå Konkursregisteret i Brønnøysundregistera (BR).

Innhald

Publisert:

Neste publisering:

Liten oppgang i talet på konkursar i 2016

I 4. kvartal 2016 blei det registrert færre konkursar enn i den same perioden i 2015, men for heile 2016 var det fleire konkursar enn året før.

Opna konkursar
Desember 2016Endring i prosent4. kvartal 2016Endring i prosent
Desember 2015 - Desember 20164. kvartal 2015 - 4. kvartal 2016
Opna konkursar i alt272-19,81 031-8,3
Føretakskonkursar220-12,4785-7,4
Personlege konkursar, inklusive einskildpersonføretak52-40,9246-10,9
 
Konkursar innanfor byggje- og anleggsverksemd65-35,6276-14,3
Konkursar innanfor varehandel og reparasjon av motorvogner701,4228-6,2
Figur 1. Opna konkursar, etter type konkurs og kvartal

Det blei opna 4 544 konkursar i 2016, ein oppgang på 1,8 prosent frå året før. I Hordaland, Aust-Agder og Rogaland var den prosentvise auken størst. Der blei det registrert høvesvis 28, 22 og 19 prosent fleire konkursar. Hordaland er òg fylket med den største veksten i absolutte tal, med i alt 132 fleire konkursar.

Sju av ti konkursar, i alt 3 308, var føretakskonkursar. Dei fleste var innanfor byggje- og anleggsverksemd og varehandel, med 25 prosent i kvar. Dei resterande 1 236 konkursane var einskildpersonføretak og personlege konkursar. 41 prosent av desse var innanfor byggje- og anleggsverksemd.

Det blei opna 1 031 konkursar i 4. kvartal i fjor. Det er 8 prosent færre enn i den same perioden i 2015.

Fant du det du lette etter?

Du har slått av Javascript. Du kan sende oss en tilbakemelding på informasjon@ssb.no.

Send e-post til SSB