261993
/virksomheter-foretak-og-regnskap/statistikker/bedrifter/aar
261993
565 000 virksomheter i Norge
statistikk
2017-01-20T08:00:00.000Z
Virksomheter, foretak og regnskap
no
bedrifter, Virksomheter, ansatte, virksomhetsstørrelse, virksomheter etter næring, bedrifter, bedriftsstørrelse og bedrifter etter næringVirksomheter og foretak, Virksomheter, foretak og regnskap
true

Virksomheter

Oppdatert

Neste oppdatering

Nøkkeltall

565 054

virksomheter i Norge per 1. januar 2017

Antall virksomheter etter størrelse
2017Endring i prosent
Antall virksomheterProsent2016 - 2017
Alle størrelsesgrupper565 054100,01,1
Ingen ansatte369 63065,40,9
1-4 ansatte95 30716,94,4
5-9 ansatte41 0857,3-0,2
10-19 ansatte29 3245,2-1,0
20-49 ansatte20 3593,6-1,7
50-99 ansatte5 9161,0-4,3
100 - 249 ansatte2 6890,5-3,6
250 ansatte og over7440,1-5,3

Se flere tabeller om emnet

Tabell 1 
Virksomheter etter størrelse og næring

Virksomheter etter størrelse og næring
2017
Virksomheter i altIngen ansatte1-4 ansatte5-9 ansatte10-19 ansatte20-49 ansatte50-99 ansatte100 - 249 ansatte250 ansatte og over
Alle næringer565 054369 63095 30741 08529 32420 3595 9162 689744
Jordbruk, skogbruk og fiske66 64859 7745 6206663691773660
Bergverksdrift og utvinning1 51083023712711878493338
Industri20 86611 2443 7901 9061 6821 343493307101
Kraftforsyning1 67393025114014313553165
Vannforsyning, avløp og renovasjon2 1691 0363992562401874281
Bygge- og anleggsvirksomhet66 09142 89512 8834 5923 1811 92944114228
Varehandel, reparasjon av motorvogner71 69030 11516 55113 6927 9502 80242013723
Transport og lagring25 16714 3766 5711 8071 12081427014465
Overnattings- og serveringsvirksomhet15 5186 2963 5742 3281 9541 091199724
Informasjon og kommunikasjon21 51514 9413 8661 0427805701819936
Finansiering og forsikring3 9981 830935521313241815225
Omsetning og drift av fast eiendom57 34149 6756 3178903341041650
Faglig, vitenskapelig og teknisk tjenesteyting58 51841 16911 8972 7511 5787971849943
Forretningsmessig tjenesteyting26 13317 6134 3381 5001 09294036922259
Offentlig administrasjon og forsvar, trygdeordninger underlagt offentlig forvaltning5 3233681 2951 01296598438222691
Undervisning18 42111 5951 7738561 0201 86197628258
Helse- og sosialtjenester53 72728 1057 9824 4585 1545 5571 549767155
Kultur, underholdning og fritid i alt26 32422 3502 047732565467111439
Personlig tjenesteyting21 31013 5184 8661 79175828164293
Lønnet arbeid i private husholdninger58534010000
Internasjonale organer1013420000
Uoppgitt1 0449161081451000

Tabell 2 
Virksomheter, etter størrelse og fylke. 1. januar

Virksomheter, etter størrelse og fylke. 1. januar
2017
Virksomheter i altIngen ansatte1-4 ansatte5-9 ansatte10-19 ansatte20-49 ansatte50-99 ansatte100 - 249 ansatte250 ansatte og over
Hele landet565 054369 63095 30741 08529 32420 3595 9162 689744
Østfold29 49619 6464 8892 1151 46995727811626
Akershus58 94939 19210 0804 0282 7071 96062326792
Oslo86 04859 31113 4595 1183 7642 684928555229
Hedmark22 30714 8633 5921 6681 1397401979414
Oppland24 20216 6193 6961 6131 2077672088012
Buskerud32 02521 3345 4332 2381 5381 03229313126
Vestfold25 81716 7814 6701 8271 26889424710822
Telemark18 75312 2573 1981 3379947181706910
Aust-Agder12 3887 9292 243961660416127484
Vest-Agder20 27213 2653 3871 5421 0577152008521
Rogaland45 51929 3947 6233 3642 3991 87852525680
Hordaland48 88431 4028 1853 6802 7291 97755726787
Sogn og Fjordane14 4519 3712 4361 122819526125475
Møre og Romsdal27 71917 1884 8272 3631 7261 16730412024
Sør-Trøndelag31 92420 7665 0922 4321 7821 23539617348
Nord-Trøndelag16 08010 5332 7461 195825540180538
Nordland24 64414 6644 6592 2381 6391 04426811319
Troms - Romsa16 7019 9673 2421 4531 0067441968013
Finnmark - Finnmárku8 8755 1481 85079159636594274
Uoppgitt fylke000000000

Tabell 3 
Virksomheter, etter fylke og foretakenes eiersektor

Virksomheter, etter fylke og foretakenes eiersektor
2017
Virksomheter i altOffentlig forvaltningFinansielle foretakIkke-finansielle foretakHusholdninger og ideelle organisasjonerUfordelt sektor/andre
I alt565 05430 2093 992273 270257 53152
Østfold29 4961 33813413 42614 5953
Akershus58 9492 33845328 58527 5703
Oslo86 0481 9341 05145 13937 90420
Hedmark22 3071 3731098 77112 0522
Oppland24 2021 5011099 18713 4041
Buskerud32 0251 51617014 91115 4253
Vestfold25 8171 22414512 64011 8071
Telemark18 7531 250918 4968 9133
Aust-Agder12 388854685 9065 5600
Vest-Agder20 2721 04511410 5308 5830
Rogaland45 5192 26130323 11719 8344
Hordaland48 8842 44336525 63620 4337
Sogn og Fjordane14 4511 317765 9087 1500
Møre og Romsdal27 7192 13020214 05011 3361
Sør-Trøndelag31 9241 85423015 36314 4752
Nord-Trøndelag16 0801 122776 8068 0741
Nordland24 6442 31815812 2629 9051
Troms - Romsa16 7011 403938 2176 9880
Finnmark - Finnmárku8 875988444 3203 5230

Om statistikken

Statistikken viser aktive virksomheter per 1. januar. Nye virksomheter inkluderes i statistikken inntil vi har informasjon om aktivitet fra statistiske eller administrative kilder. Andre virksomheter som ikke er aktive ifølge statistiske eller administrative kilder er holdt utenfor.

Definisjoner

Definisjoner av viktige begrep og variabler

Virksomhet

Virksomhet er definert som en lokalt avgrenset funksjonell enhet som hovedsakelig driver virksomhet innenfor en bestemt næringsgruppe (Standard for næringsgrupperinger).

Ansatte/Lønnstakere

Antall ansatte/lønnstakere er hentet fra A-ordningen fra og med 2015. En ansatte /lønnstakere er en person som arbeider i en annens tjeneste for lønn eller annen godtgjørelse. Arbeidsgiver plikter å sende inn månedlig rapportering for alle som mottar lønn. Det er også gjort unntak for visse typer arbeidsforhold hvor arbeidsgiver ikke har vanlig instruksjonsmyndighet overfor den som mottar lønn.

Standard klassifikasjoner

Standard for næringsgruppering SN2007 i Statistisk sentralbyrå, som bygger på EUs standard NACE Rev.1.

Administrative opplysninger

Navn og emne

Navn: Virksomheter
Emne: Virksomheter, foretak og regnskap

Neste publisering

Ansvarlig seksjon

Seksjon for regnskapsstatistikk

Regionalt nivå

Nasjonalt nivå, fylke- og kommunenivå.

Hyppighet og aktualitet

Fra og med 2014 endres begrepet "bedrift" til "virksomhet". Statistikken Bedrifter endrer derfor samtidig navn til Virksomheter. 

Statistikken er til og med fjerde kvartal 2008 publisert kvartalsvis for virksomhetsstrukturen i Statistisk sentralbyrås Virksomhets- og foretaksregister (VoF) per inngangen av kvartalet og ansattetall per første måned i foregående kvartal. Fra og med januar 2009 publiseres statistikken en gang i året, ved inngangen av første kvartal.

Ved første publisering, 1. juli 2002, ble det publisert bestandstall per inngangen til siste måned i kvartalet (juni 2002). I Dagens statistikk presenteres tallene som en bestand per en gitt dato (første i kvartalet), mens Statistikkbanken benevner dette som "kvartalet".

Tallene per 4. kvartal 2002 ble først publisert i Statistikkbanken som tall per utgangen av 3. kvartal.

 

Internasjonal rapportering

Ikke relevant

Lagring og anvendelse av grunnlagsmaterialet

Mikrodata, informasjon om utvalgsenheter og populasjon lagres midlertidig i programspråket SAS og langtidslagres som tekstfiler.

Bakgrunn

Formål og historie

Første publisering i juli 2002. Statistikken gir et bilde av antall virksomheter samt regional og næringsmessig struktur og fordeling av næringsvirksomhet og offentlig forvaltning.

Brukere og bruksområder

Brukere av statistikken er næringslivet, allmennheten, offentlig forvaltning og forskningsmiljø.

Likebehandling av brukere

 

Prinsipper for likebehandling

Ingen eksterne brukarar har tilgang til statistikk før statistikken er publisert samtidig for alle kl. 08.00 på ssb.no etter varsling minst tre månader før i Statistikkkalenderen.  Dette er eit av deI viktigaste prinsippa i SSB for å sikre lik behandling av brukarane.

Sammenheng med annen statistikk

Nivåtallene som presenteres vil avvike både fra antall juridiske enheter i Enhetsregisteret (ER), og på næringsnivå fra det som presenteres i strukturstatistikkene.

Avviket i forhold til ER skyldes i hovedsak at ER omfatter alle juridiske enheter, også de som ikke driver næringsvirksomhet.

Avvik i forhold til strukturstatistikken skyldes at strukturstatistikken kun omfatter virksomheter som i statistikkåret har vist seg å ha omsetning og sysselsetting eller bare omsetning. Tallene i virksomhetspopulasjonen omfatter registrerte bedrifter på telletidspunktet (- korreksjoner mht. gamle bedrifter som ifølge strukturstatistikkene ikke var aktive siste statistikkår). I strukturstatistikkene er det, for enkelte næringer, også gjort avgrensinger i forhold til institusjonell sektor og til enkelte næringer.

Virksomheter i stats- og trygdeforvaltningen, kommunale og fylkeskommunale virksomheter (som ikke er organisert i stats- eller kommuneforetak) er ikke inkludert i strukturstatistikken.

Næring 68.201, borettslag, er holdt utenfor strukturstatistikken for næring 68.

På grunn av spesielle forhold innen fiskerinæringen vil antall virksomheter innen denne næringen være lavere enn antall fiskere ifølge NOS Fiskeristatistikk skulle tilsi. Lottagere på fiskefartøy er ikke innmeldt som ansatte. Disse har næringsinntekt, men er ikke registrert i ER/VoF som selvstendig næringsdrivende med mindre de er deltagere i partsrederier eller ansvarlige selskaper.

Lovhjemmel

Ikke relevant

EØS-referanse

Ikke relevant

Produksjon

Omfang

Virksomhetsstrukturen er til og med publisering for fjerde kvartal 2008 inndelt etter Standard for næringsgruppering (SN2002). Fra og med januar 2009 benyttes SN2007 som grunnlag for næringsgruppering. Statistikken omfatter alle næringer og alle bedrifter i Fastlands-Norge.

Alle nyregistrerte juridiske enheter får virksomhet hvis ikke spesielle forhold tilsier at de ikke skal ha det. Ikke alle starter opp virksomhet, og antall registrerte virksomheter vil derfor være noe høyere enn antall aktive virksomheter. Nye virksomheter inkluderes i statistikken inntil vi har informasjon om aktivitet fra statistiske eller administrative kilder. Andre virksomheter som ikke er aktive ifølge statistiske eller administrative kilder er holdt utenfor.

Datakilder og utvalg

Enhetsregisteret (ER) og Statistisk sentralbyrås Virksomhets- og foretaksregister (VoF).

 

Fra og med 1.1.2016 er det endringer i datagrunnlaget. En ny ordning (A -ordning) ble innført for rapportering av lønns- og ansettelsesforhold til Skatteetaten, NAV og Statistisk sentralbyrå i 2015 I den nye ordningen meldes antall ansatte hver måned, ikke bare ved endringer. Det betyr at arbeidsgivere som ikke har rapportert vil bli stående med null ansatte. Innføringen av A – ordningen medfører brudd i tidsserien.  

Data fra strukturstatistikkene og fra andre administrative register som merverdiavgiftsdata, regnskapsdata og selvangivelsesdata for selvstendig næringsdrivende benyttes for å avgrense omfanget i forhold til reelt sett opphørte virksomheter.

 

Datainnsamling, editering og beregninger

Administrative registre og gjenbruk av data fra statistiske undersøkelser (se 3.2).

VoF er per i dag et heldekkende og kvalitetssikret register med hensyn til omfang og grunndata.

Virksomhetspopulasjonen i VoF kvalitetssikres gjennom direkte kontakt med enheter i forbindelse med datafangsten til strukturstatistikkene og gjennom kobling mot administrative register i overvåkingssystemet for virksomheter i VoF

Det foregår en løpende kvalitetssikring av næringskoden på virksomheter i VoF. Kvalitetssikringen foregår bl.a. gjennom kontakt med virksomhetene i SSBs strukturundersøkelser, gjennom andre administrative kilder som NAVs årskontroll og gjennom direkte kontakt med virksomhetene.

Sesongjustering

Ikke relevant

Konfidensialitet

Ikke relevant

Sammenlignbarhet over tid og sted

Statistikken skal vise antall enheter per inngangen til hvert år. I forbindelse med publisering av nye tall oppdateres virksomhetspopulasjonen i forhold til nye omsetnings- og sysselsettingstall fra strukturstatistikkene og nye data fra administrative kilder.

I de kvartalsvise publiseringene frem til 2008 ble det registrert endringer (nye virksomheter og sletta virksomheter) i forhold til forrige kvartal. Endringene mellom kvartalene er usikre siden disse ofte vil vise til endringer som har skjedd tidligere, samtidig som endringer som faktisk skjer i kvartalet først blir registrert seinere.

Hensikten med statistikken er ikke å vise utviklingen over tid, men til en hver tid å gi et oppdatert og aktuelt bilde av virksomhetsstrukturen.

Nøyaktighet og pålitelighet

Feilkilder og usikkerhet

Statistikken baserer seg på statistiske og administrative registre.

Flere administrative registre er sentrale i arbeidet med oppdateringene av BoF og benyttes både til å definere populasjonen og til å hente inn kjennemerker og opplysninger: ER i Brønnøysund, Momsregisteret og A-registeret benyttes til å hente inn opplysninger om enhetene. Dette gir grunnlag for registerfeil som kan påvirke usikkerheten i statistikken.

En mulig feilkilde er foreldede opplysninger som følge av etterslep i registreringene. Slike etterslep skyldes det faktum at endringer ofte registreres noe tid etter at de har inntruffet. Opphør av virksomheter registreres normalt i etterkant, ut fra tilbakemeldinger i forbindelse med datafangsten til strukturstatistikkene eller ved kobling mot administrative registre. Konsekvensen er at registrene ikke er fullstendig oppdatert til enhver tid, noe som kan føre til at foreldede opplysninger benyttes som datagrunnlag i statistikken.

Noen foretak er mangelfullt registrert mht. til inndeling i virksomheter etter beliggenhet og næring (foretak som reelt driver fysisk atskilte virksomheter kan være registrert med bare en bedrift). Ansatterapporteringen kan også være mangelfull ved at alle ansatte i foretak med flere virksomheter meldes på en virksomhet og ved forsinket utmelding av ansatte.

Revisjon

Ikke relevant

Kontakt

Fant du det du lette etter?

Du har slått av Javascript. Du kan sende oss en tilbakemelding på informasjon@ssb.no.

Send e-post til SSB