286714
/varehandel-og-tjenesteyting/statistikker/vroms/termin
286714
statistikk
2017-08-24T08:00:00.000Z
Varehandel og tjenesteyting
no
vroms, Omsetning i varehandel, detaljhandel, engroshandel, butikkhandel, bilverksteder, omsetning etter næring (for eksempel dagligvarer, klær, byggevarer), omsetning per innbygger, netthandelVarehandel, Varehandel og tjenesteyting
true

Omsetning i varehandel

Oppdatert

Neste oppdatering

Nøkkeltall

16 %

vekst i netthandelen de fire første månedene i 2017

Varehandel omsetningsstatistikk (mill. kr)1
OmsetningEndring i prosent
2. termin 20162. termin 20172. termin 2016 - 2. termin 20172015 - 2016
1All omsetning er eksklusiv merverdiavgift.
Salg og reparasjoner av motorkjøretøy41 86344 0215,210,0
Engroshandel149 857159 4836,46,3
Detaljhandel73 31575 1622,52,7
Dagligvarehandel27 96728 5942,24,0
Netthandel2 6773 11816,512,0

Se flere tabeller om emnet

Tabell 1 
Omsetningsstatistikk for detaljhandel unntatt med motorvogner. Omsetning eksklusiv merverdiavgift, etter fylke

Omsetningsstatistikk for detaljhandel unntatt med motorvogner. Omsetning eksklusiv merverdiavgift, etter fylke
Millioner kronerProsent endring
2. termin 20162. termin 20172. termin 2016 - 2. termin 2017
Hele landet73 31575 1622,5
 
Østfold3 6183 6871,9
Akershus8 7619 0503,3
Oslo9 5429 9694,5
Hedmark2 6302 7032,8
Oppland2 6412 7032,3
Buskerud3 9634 1344,3
Vestfold3 6423 8445,5
Telemark2 3832 4553,0
Aust-Agder1 6681 7414,4
Vest-Agder2 6222 6521,1
Rogaland6 3796 3900,2
Hordaland7 2277 3421,6
Sogn og Fjordane1 4381 4561,3
Møre og Romsdal3 5843 5850,0
Sør-Trøndelag4 5324 6021,5
Nord-Trøndelag1 8411 8530,7
Nordland3 3883 3970,3
Troms - Romsa2 3912 5014,6
Finnmark - Finnmárku1 0641 0973,1

Tabell 2 
Omsetningsstatistikk for handel, vedlikehold og reparasjon av motorkjøretøyer og motorsykler. Omsetning eksklusiv merverdiavgift, etter fylke

Omsetningsstatistikk for handel, vedlikehold og reparasjon av motorkjøretøyer og motorsykler. Omsetning eksklusiv merverdiavgift, etter fylke
Millioner kronerProsent endring
2. termin 20162. termin 20172. termin 2016 - 2. termin 2017
Hele landet41 86344 0215,2
 
Østfold2 3402 267-3,1
Akershus9 57910 5059,7
Oslo7 1217 85210,3
Hedmark1 1841 1900,5
Oppland1 1921 144-4,0
Buskerud3 3263 4704,3
Vestfold1 3991 59714,2
Telemark1 3691 315-3,9
Aust-Agder710652-8,2
Vest-Agder1 1281 1522,1
Rogaland2 6522 7875,1
Hordaland2 4472 5383,7
Sogn og Fjordane526523-0,6
Møre og Romsdal1 5921 6020,6
Sør-Trøndelag1 9502 0263,9
Nord-Trøndelag8679398,3
Nordland1 2071 197-0,8
Troms - Romsa913894-2,1
Finnmark - Finnmárku3603723,3

Tabell 3 
Omsetningsstatistikk for engroshandel. Omsetning eksklusiv merverdiavgift, etter fylke

Omsetningsstatistikk for engroshandel. Omsetning eksklusiv merverdiavgift, etter fylke
Millioner kronerProsent endring
2. termin 20162. termin 20172. termin 2016 - 2. termin 2017
Hele landet149 857159 4836,4
 
Østfold4 7424 9314,0
Akershus33 29436 2258,8
Oslo42 65146 1158,1
Hedmark3 3543 73211,3
Oppland1 6241 80311,0
Buskerud4 9195 1805,3
Vestfold5 9455 656-4,9
Telemark1 3151 3210,5
Aust-Agder1 5571 6898,5
Vest-Agder2 2682 4156,5
Rogaland8 7929 0783,3
Hordaland12 96013 5474,5
Sogn og Fjordane2 6622 147-19,3
Møre og Romsdal6 4166 8136,2
Sør-Trøndelag6 8357 60011,2
Nord-Trøndelag754728-3,4
Nordland4 1824 3143,2
Troms - Romsa5 0515 5089,0
Finnmark - Finnmárku53468027,3

Tabell 4 
Omsetningsstatistikk for varehandel unntatt agenturhandel Omsetning eksklusiv merverdiavgift. Millioner kroner

Omsetningsstatistikk for varehandel unntatt agenturhandel Omsetning eksklusiv merverdiavgift. Millioner kroner
2. termin 20163. termin 20164. termin 20165. termin 20166. termin 20161. termin 20172. termin 2017
Handel med og reparasjon av motorvogner41 86343 46538 46743 86644 03938 94344 021
Handel med motorvogner, unntatt motorsykler29 60230 63427 86830 88731 12028 24831 718
Vedlikehold og reparasjon av motorvogner, unntatt motorsykler7 1937 8576 4407 4138 4166 7967 215
Handel med deler og utstyr til motorvogner, unntatt motorsykler4 3134 1903 6245 1294 1383 4724 361
Handel med motorsykler, deler og utstyr. Vedlikehold og reparasjon av motorsykler755785535438365426728
Agentur- og engroshandel, unntatt med motorvogner149 857156 912141 460158 776165 543142 043159 483
Engroshandel med jordbruksråvarer og levende dyr2 3622 8822 2072 5102 3331 7212 182
Engroshandel med nærings- og nytelsesmidler55 4662 88252 87857 05061 21652 75559 990
Engroshandel med husholdningsvarer og varer til personlig bruk22 75055 52821 95825 04326 45622 76224 127
Engroshandel med IKT-utstyr7 4937 9286 5067 9929 9247 0037 549
Engroshandel med andre maskiner og annet utstyr20 06621 43916 58220 54821 62916 85420 098
Engroshandel med spesialisert vareutvalg ellers39 47044 05039 36343 01641 24339 09043 273
Uspesifisert engroshandel2 2492 3071 9672 6182 7431 8572 264
Detaljhandel, unntatt salg av motorvogner73 31583 05781 55878 07091 01969 02175 162
Butikkhandel med bredt vareutvalg30 51732 40232 21530 85934 39328 77131 122
Butikkhandel med nærings- og nytelsesmidler i spesialforretninger3 4913 8123 8513 5424 6702 9173 560
Detaljhandel med drivstoff til motorvogner7 1228 3158 1617 5867 5007 3517 472
Butikkhandel med IKT-utstyr i spesialforretninger6747748688401 175763679
Butikkhandel med andre husholdningsvarer i spesialforretninger11 93314 43614 61314 38915 96211 07712 301
Butikkhandel med bøker, musikkartikler og andre fritidsartikler i spesialforretninger4 0024 3494 6043 8115 7383 3153 964
Annen butikkhandel i spesialforretninger12 63315 73314 01613 62317 25111 47512 656
Torghandel19527326482017
Detaljhandel utenom utsalgssted2 9233 1843 1563 3944 2823 3323 392

Om statistikken

Statistikken kartlegger nivå og utvikling i omsetningen innen varehandel. Omsetningen for et gitt år er først endelig når siste termin i påfølgende år er publisert. I Statistikkbanken finnes tall for både termin og kvartal.

Definisjoner

Definisjoner av viktige begrep og variabler

Omsetning: All omsetning og uttak av varer og tjenester, innenfor og utenfor merverdiavgiftslovens område. Finansielle inntekter, offentlige tilskudd og merverdiavgift er ikke med.

Standard klassifikasjoner

Standard for næringsgruppering (SN2007)

Administrative opplysninger

Navn og emne

Navn: Omsetning i varehandel
Emne: Varehandel og tjenesteyting

Neste publisering

Ansvarlig seksjon

Seksjon for bygg- og tjenestestatistikk

Regionalt nivå

Gjelder kun for de tomånedlige tallene: Det publiseres tall inndelt etter fylke. Tall på kommunenivå eller for andre geografiske inndelinger kan bestilles.

Hyppighet og aktualitet

Tomånedlige nivåtall og kvartalsvise indekser.

Den tomånedlige omsetningsstatistikken har førstegangspublisering om lag 17 uker etter statistikkperiodens utløp. Reviderte tall utgis henholdsvis 2 og 4 måneder etter førstegangspublisering.

De kvartalsvise indeksene har førstegangspublisering om lag 60 dager etter kvartalets utløp og utgis kun på tosiffer næringsnivå, nærmere bestemt for NACE 45 og 46. Reviderte tall utgis i forbindelse med neste publisering, det vil si 3 måneder etter førstegangspublisering.

De publiserte tallene blir revidert inntil to kalenderår tilbake i tid. Dette forklares nærmere i tabellen under med de kvartalsvise indeksene som eksempel. Toppskrift T viser til det aktuelle året, mens fotskrift 1-4 viser til det aktuelle kvartalet.Internasjonal rapportering

De kvartalsvise indeksene rapporteres til Eurostat, både ujustert og virkedagskorrigert, 60 dager etter kvartalets utløp.

Lagring og anvendelse av grunnlagsmaterialet

Informasjon om utvalgsenheter og populasjon, lagres i programspråket SAS og langtidslagres som tekstfiler.

Bakgrunn

Formål og historie

Formålet med statistikkene er å kartlegge nivå og utvikling i omsetningen innen varehandel. Statistikken har vært produsert siden 1995.

Fram til og med 2006, var det kun de tomånedlige nivåtallene som ble publisert nasjonalt, mens de kvartalsvise indeksene kun ble publisert i Eurostats publikasjoner. Fra og med første kvartal 2007 blir også de kvartalsvise indeksene publisert nasjonalt.

Brukere og bruksområder

Statistikken benyttes av offentlig virksomhet (departementene, Norges Bank m.fl.) og finans- og analysemiljøene. Bransjeorganisasjoner og ulike aktører innen varehandelen er også aktive brukere. I Statistisk Sentralbyrå (SSB) brukes statistikken i nasjonalregnskapet og til annen forskning og analysevirksomhet.

Likebehandling av brukere

Ingen eksterne brukere har tilgang til statistikk før den er publisert samtidig for alle kl. 08.00 på ssb.no etter forhåndsvarsling senest tre måneder før i Statistikkalenderen. Dette er et av de viktigste prinsippene i SSB for å sikre likebehandling av brukerne.

Sammenheng med annen statistikk

Tilsvarende statistikk utarbeides for alle andre merverdiavgiftspliktige næringer. Endringer i omsetningsutviklingen sammenlignes med månedlig detaljomsetningsindeks. Mot årlig strukturstatistikk sammenlignes både endringstall og nivåtall.

Lovhjemmel

Statistikkloven § 3-2

EØS-referanse

Rådsforordning nr. 1165/98 av 19. mai 1998

Produksjon

Omfang

Populasjonen er alle enheter registrert i momsregisteret innen næringen varehandel, inklusiv reparasjon av kjøretøy og husholdningsvarer og varer til personlig bruk, eksklusiv agenturhandel. Dette omfatter næringene 45, 46 (utenom 46.1) og 47 ifølge Standard for næringsgruppering (SN2007). Enheter som er eid av stats- eller trygdeforvaltningen, fylkeskommuner eller kommuner er ikke med i populasjonen. Observasjonsenhet er i hovedsak identisk med momspliktig enhet, det vil si et foretak med momspliktig årsomsetning som overstiger 50 000 kroner.

Datakilder og utvalg

Skattedirektoratets oppgaveregister ("momsregisteret").

Totaltelling

Datainnsamling, editering og beregninger

Statistikken er registerbasert. Omsetningsoppgaveskjema sendes av de avgiftspliktige til de respektive fylkesskattekontorene, som overfører tall til Skattedirektoratet en gang i uka. SSB mottar data fra Oppgaveregisteret i Skattedirektoratet tre ganger for hver termin. Innsendelsesfrist til Fylkesskattekontoret er 1 måned og 10 dager etter terminens utløp. Oversendelse til SSB skjer om lag tre uker senere.

Omsetning fra den enkelte avgiftspliktige kontrolleres mot tidligere innleverte oppgaver. Ved store avvik fra tidligere terminer kontaktes oppgavegiver. Registeropplysninger kontrolleres i Bedrifts- og foretaksregisteret og Enhetsregisteret..

I den tomånedlige statistikken beregnes nivåtall ved summering. Momsenhetens tall fordeles på de tilhørende aktive bedriftene i henhold til omsetning i siste årsfil fra Bedrifts- og foretaksregisteret.

De kvartalsvise indeksene avledes av de tomånedlige nivåtallene. Hvert kvartal består av en hel og en halv termin. Til å dele opp i halve terminer, brukes antall virkedager i de aktuelle kvartalene.

Modellen for beregning av kvartalstall kan beskrives som følger:

Vi har at Q er kvartalstall, B er termintall og vd er antall virkedager i mars, april, september eller oktober. Toppskrift 1-4 viser til det aktuelle kvartalet, mens fotskrift T viser til inneværende år. Fotskrift j viser til at vi beregner på et mest mulig detaljert næringsnivå, det vil si tre-, fire- eller femsiffer næring. Fotskrift h viser til tosiffer næringsnivå.

Oppdeling av terminer og summering til kvartal:

formel-1a

formel-1b

Aggregering til tosiffer næringsnivå:

formel-2

Tilsvarende for de tre andre kvartalene:

formel-3a

formel-3b

formel-4

formel-5a

formel-5b

 

formel-6

formel-7a

formel-7b

formel-8

I forbindelse med publisering av første og tredje kvartal foreligger det, ved tidspunktet for førstegangspublisering, ikke momsoppgaver for henholdsvis andre og femte termin. Dette betyr at den tredje måneden i de to kvartalene må estimeres. Estimering av første kvartal foregår ved å multiplisere tall for første termin med endringen mellom første og andre termin året før. Tilsvarende er det for tredje kvartal, der tall for fjerde termin multipliseres med endringen mellom fjerde og femte termin året før.

Estimeringsmodellen kan beskrives som følger: På samme måte som over, er Q kvartal og B termin, der toppskrift viser til det/den aktuelle kvartalet/terminen. ”Hatt” over variabelen, viser til at det er et estimat, mens T viser til inneværende år. Fotskrift j er forklart i forbindelse med likning (1)-(8).

Estimat for andre termin:

formel-9

Deretter deles estimatet for andre termin opp i forhold til antall virkedager i mars og april.

formel-10

 

(9) innsatt i (10) gir følgende formel for estimering av første kvartal:

formel-11

Tilsvarende får vi for tredje kvartal:

formel-12

I forbindelse med publisering av andre og fjerde kvartal, blir de estimerte tallene fra forrige publisering byttet ut med de observerte tallene.

De kvartalsvise indeksene blir i tillegg virkedagskorrigert. Til dette benyttes X12ARIMA med løpende korrigeringsfaktor og en multiplikativ modell.

Sesongjustering

Ikke relevant

Konfidensialitet

Dersom færre en tre enheter ligger til grunn for en celle i en tabell blir ikke tallene offentliggjort. Årsaken er fare for identifisering ved at tallet kan føres tilbake til oppgavegiver. Særlig gjelder dette ved offentliggjøring av tall på lavt geografisk nivå. Dette blir løst ved å undertrykke disse tallene i tabellen.

Sammenlignbarhet over tid og sted

I perioden 1995 - 2002 ble statistikken publisert etter Standard for næringsgruppering (SN1994). Siden 2002 er den publisert etter Standard for næringsgruppering (SN2002), og fra 2009 er den publisert etter Standard for næringsgruppering (SN2007)

Endring i statistikkgrunnlaget: Før 1. termin 2001 inneholdt statistikken kun omsetning innenfor merverdiavgiftsloven. Fra 1. termin 2001 omfatter statistikken omsetning både innenfor og utenfor merverdiavgiftsloven.

Nøyaktighet og pålitelighet

Feilkilder og usikkerhet

Målefeil (den avgiftspliktige gir feil opplysninger) og bearbeidingsfeil (feil i optisk lesing) kan forekomme. Målefeil og bearbeidingsfeil er forsøkt unngått ved oppbygging av kontrollsystem (se kapittel 3.5). En annen mulig feilkilde er at fordelingen av omsetningen på bedrifter i flerbedriftsforetak bygger på fordelingsnøkler som kan være foreldet. Feilestimering i forbindelse med estimering av de kvartalsvise indeksene for første og tredje kvartal. Dette vil skje dersom vi har en vesentlig forskjellig utvikling mellom første og andre momstermin (første kvartal) eller fjerde og femte momstermin (tredje kvartal), i fjor og i år.

Fylkesskattekontoret kontaktes ved frafall av store foretak. Ellers imputeres tall til erstatning for frafall ved første og andre gangs publisering. Ved tredje (og siste) gangs publisering behandles frafall av data som verdien null.

Det er ingen utvalgsfeil i denne statistikken siden den bygger på fulltelling.

Andre feil i momsregisteret, inklusiv underrapportering, er vanskelig å anslå, men antas ikke å representere noen vesentlig feilkilde.

Revisjon

Ikke relevant

Kontakt

Error occured rendering window "Statistikkside - faktaside inngang" (key 209) while handling request to site path: /0/varehandel-og-tjenesteyting/statistikker/vroms/termin?id=497

Fant du det du lette etter?

Du har slått av Javascript. Du kan sende oss en tilbakemelding på informasjon@ssb.no.

Send e-post til SSB