252058
/varehandel-og-tjenesteyting/statistikker/stvareh/aar
252058
Sterkest vekst i detaljhandelen på seks år i 2014
statistikk
2016-04-18T10:00:00.000Z
Varehandel og tjenesteyting
no
stvareh, Varehandel, strukturstatistikk, butikkhandel, detaljhandel, engroshandel, agenturhandel, foretak, bedrifter, sysselsatte, omsetning, lønnskostnader, bruttoinvesteringer, næringsfordeling, motorvogner, motorsyklerVarehandel, Varehandel og tjenesteyting
true
Strukturstatistikken for varehandel er en del av næringsstatistikken og gir detaljert informasjon om aktiviteten i sektoren på bakgrunn av regnskapstall.

Varehandel, strukturstatistikk2014

Innhold

Publisert:

Neste publisering:

Sterkest vekst i detaljhandelen på seks år i 2014

I 2014 opplevde detaljhandelsnæringen en vekst i omsetningen på 4,1 prosent, den største veksten siden 2008. Samlet sett økte omsetningen for næringer innen varehandel med 3,5 prosent fra 2013 til 2014. Fra 2012 til 2013 var veksten på 1,2 prosent.

Strukturstatistikk for varehandel, næring 45-47. Endelige tall
2014Endring i prosent
2013 - 20142010 - 2014
Foretak
Antall foretak50 337-0,5-1,9
Antall sysselsatte368 9400,60,4
Omsetning (mill. kr)1 485 084,93,915,9
Bearbeidingsverdi (mill. kr)203 793,02,811,4
Brutto driftsresultat (mill. kr)55 351,23,95,3
 
Bedrifter
Antall bedrifter65 7360,00,1
Antall sysselsatte371 6480,60,8
Omsetning (mill. kr)1 506 180,03,514,8
Lønnskostnader (mill. kr)150 507,72,414,5
Brutto investeringer (mill. kr)12 774,218,054,4

Den samlede omsetningen innen «varehandel» har vært varierende siden finanskrisen i 2008, og fra 2013 til 2014 økte den med 3,5 prosent. For «agentur- og engroshandel» var 2014 det første året siden 2011 som ga en sterkere omsetningsvekst enn året før. Denne næringshovedgruppen opplevde en vekst i omsetningen på 3,3 prosent dette året. Detaljhandelen hadde i 2014 den sterkeste veksten siden finanskrisen i 2008. Omsetningen økte med 4,1 prosent etter en vekst på 2,2 prosent i 2013. Av næringshovedgruppene har «handel med motorkjøretøy» hatt den mest varierende omsetningsveksten siden 2010. I 2014 utgjorde den 2,9 prosent. Dette er illustrert i figur 1.

Varehandel øker omsetningen i de fleste fylker

Troms og Buskerud hadde størst prosentvis vekst i omsetningen fra 2013 til 2014 på henholdsvis 6,7 prosent og 6,3 prosent. Sør-Trøndelag og Vest Agder fikk derimot en nedgang i omsetningen på henholdsvis 6,1 prosent og 1,1 prosent. Oslo og Akershus står for 42 prosent av den totale omsetningen i varehandelsnæringen, som presentert i figur 2.

Færre ansatte i handel med motorkjøretøy

Næringshovedgruppen «handel med og reparasjon av motorvogner» opplevde vekst i den totale omsetningen på 2,9 prosent fra 2013 til 2014. Til sammenligning var veksten i omsetningen på 2,2 prosent i 2013. Næringshovedgruppen «handel med motorvogner, unntatt motorsykler» står for den største andelen på 70 prosent av næringens samlede omsetning. Det var også denne næringshovedgruppen som, med en økning i omsetningen på 5,4 prosent, opplevde sterkest vekst. Næringshovedgruppen «vedlikehold og reparasjon av motorvogner, unntatt motorsykler» fikk størst økning i lønnskostnader på 5,1 prosent, samt 3,0 prosent økning i sysselsetning.

Økt omsetning i engroshandelen

«Engroshandel med nærings- og nytelsesmidler» var den næringshovedgruppen som hadde størst økning i både lønnskostnader og omsetning med en vekst på henholdsvis 4,5 og 5,8 prosent. Denne næringshovedgruppen står for over halvparten av den totale veksten i omsetning innen engroshandel. Samlet sett økte omsetningen i engroshandelsnæringen med 3,3 prosent fra 2013 til 2014 mot 0,4 prosent økning året før.

Sterkest vekst i detaljhandelen

«Dagligvare- og kioskhandel» er den største næringshovedgruppen innen detaljhandelen og står for 40 prosent av omsetningen og 34 prosent av sysselsettingen i næringen. Denne næringshovedgruppen fikk en økning i omsetningen på vel 8 millioner kroner, noe som tilsvarer 47 prosent av detaljhandelens totale endring i omsetning fra 2013 til 2014. Næringshovedgruppen «detaljhandel utenom utsalgsted», som hovedsakelig omfatter detaljhandel via Internett, fikk i 2014 en omsetningsøkning på vel 13,3 prosent. «Butikkhandel med IKT-utstyr i spesialforretninger» opplevde størst nedgang i omsetningen andre år på rad med på hele 7,3 prosent fra 2013 til 2014.

Til sammen bestod varehandelsnæringen av i alt 65 736 bedrifter som sysselsatte 371 648 personer i 2014. Samlet hadde disse bedriftene en omsetning på 1 506 milliarder kroner.

Fellestabeller kommer i aprilÅpne og lesLukk

Fellestabeller for alle næringshovedområder, næringer og næringsundergrupper i strukturstatistikkene blir tilgjengelig i statistikkbanken torsdag 28. april kl. 10.00.

Fant du det du lette etter?

Du har slått av Javascript. Du kan sende oss en tilbakemelding på informasjon@ssb.no.

Send e-post til SSB