251997
/varehandel-og-tjenesteyting/statistikker/stefu/aar
251997
Veksten i bruk av arbeidskrafttjenester stoppet opp
statistikk
2016-04-21T10:00:00.000Z
Varehandel og tjenesteyting;Bygg, bolig og eiendom
no
stefu, Næringslivstjenester, strukturstatistikk, eiendomsbransjen, eiendomsmeglere, utleiere, arkitekttjenester, advokattjenester, FoU, reklamevirksomhet, veterinærtjenester, vakttjenester, rengjøringsvirksomhet, omsetning, sysselsatte, foretakEiendom, Tjenesteyting, Varehandel og tjenesteyting, Bygg, bolig og eiendom
true
Utvikling i omsetning, sysselsetting og andre økonomiske variabler innen eiendomsdrift, advokat og revisjonstjenester, utleie av arbeidskraft og reisebyråvirksomhet

Næringslivstjenester, strukturstatistikk2014

Innhold

Publisert:

Neste publisering:

Veksten i bruk av arbeidskrafttjenester stoppet opp

Bedriftene som leverer arbeidskrafttjenester hadde en vekst i omsetningen på 0,2 prosent i forhold til 2013 og omsatte for 35,5 milliarder kroner i 2014. Veksten i omsetningen har ikke vært lavere siden 2010.

Strukturstatistikk for næringslivstjenester, næring 68, 69-75, 77-82. Endelige tall
Antall/Mill. krProsent
20142013 - 20142010 - 2014
Foretak
Antall foretak111 2333,311,7
Sysselsatte292 8762,314,4
Omsetning546 554,22,923,7
Bearbeidingsverdi277 357,63,527,3
Brutto driftsresutat124 519,64,224,6
 
Bedrifter
Antall bedrifter114 6013,311,7
Sysselsatte291 0372,614,5
Omsetning544 899,13,123,8
Lønnskostnader152 185,23,429,2
Bruttoinvesteringer49 347,411,734,6
Figur 1. Forretningsmessig tjenesteyting. Omsetning fordelt på næring

Sysselsettingen steg svakt, med 0,7 prosent til 53 572 personer. Lønnskostnadene utgjorde 24,2 milliarder kroner, en økning på 2,5 prosent fra 2013.

Vekst for utleie og leasingvirksomhet

I 2014 omsatte bedriftene innenfor utleie og leasingvirksomhet for 42,6 milliarder kroner, en vekst på 8,2 prosent i forhold til 2013. Dette er den høyeste veksten siden 2010. Sysselsettingen økte med 5,6 prosent til 7 766 personer. Lønnskostnadene steg med 7,5 prosent, til 4,1 milliarder.

For hele næringshovedområdet forretningsmessig tjenesteyting steg omsetningen med 3,6 prosent til 176 milliarder kroner i 2014. Det var sysselsatt 131 772 personer, en vekst på 1,9 prosent i forhold til året før. Bruttoinvesteringene utgjorde 5,1 milliarder kroner.

Fortsatt vekst for bedriftsrådgivning

Omsetningen innen bedriftsrådgivning steg med 9 prosent, og passerte for første gang 20 milliarder kroner. Årets vekst var lik fjorårets og næringen har hatt positiv utvikling i omsetningen helt siden finanskrisen. Det var sysselsatt cirka 13000 personer i denne næringen i 2014, en vekst på 2,7 prosent fra året før. Lønnskostnadene steg med 4,5 prosent til 8,1 milliarder kroner.

For hele næringshovedområdet faglig, vitenskapelig og teknisk tjenesteyting steg omsetningen med 3,3 prosent til 233,8 milliarder kroner. Området sysselsatte 130 986 personer, en vekst på 3,1 prosent i forhold til 2013. Bruttoinvesteringene utgjorde 5,1 milliarder kroner.

2,3 prosent vekst for omsetning og drift av fast eiendom

Bedriftene som driver med omsetning og drift av fast eiendom økte omsetningen med 2,3 prosent til 135,2 milliarder kroner. Dette næringshovedområdet sysselsatte 28 739 personer i 2014, en vekst på 3,1 prosent fra året før. Bruttoinvesteringene utgjorde 39,1 milliarder kroner.

Fellestabeller kommer i aprilÅpne og lesLukk

Fellestabeller for alle næringshovedområder, næringer og næringsundergrupper i strukturstatistikkene blir tilgjengelig i statistikkbanken torsdag 28. april

Fant du det du lette etter?

Du har slått av Javascript. Du kan sende oss en tilbakemelding på informasjon@ssb.no.

Send e-post til SSB