Alt innhold for området valg

Vis innholdstyper

Søkeresultat

 • 3 756 400 har røysterett ved stortingsvalet

  3 756 400 veljarar har røysterett ved stortingsvalet i år. I høve til stortingsvalet i 2013 er dette ein auke på 112 800 røysteføre.

  Artikkel
 • Deltar flyktningene i lokalpolitikken?

  Samfunnsspeilet 4/2016

  Innvandrere har lavere valgdeltakelse enn andre stemmeberettigede. Flyktninger generelt er ikke mer politisk engasjerte enn innvandrere flest. De som flyktet fra Sri-Lanka eller Somalia, er derimot mer politisk aktive enn andre med samme landbakgr...

  Artikkel
 • Ap står støtt blant innvandrere fra sør

  Samfunnsspeilet 3/2016

  Seks av ti innvandrere fra Afrika, Asia og Latin-Amerika stemmer Arbeiderpartiet. Blant innvandrere fra Europa er støtten til Ap derimot på nivå med befolkningen uten innvandrerbakgrunn, mens regjeringspartiene Høyre og Frp er noe mer populære enn...

  Artikkel
 • Velgerundersøkelsen 2015:

  Notater 2016/18

  SSB gjennomførte høsten 2015 en undersøkelse om valg i etterkant av kommunestyre- og fylkestingsvalget 14. september 2015. Formålet med undersøkelsen var å skaffe statistikk og kunnskap om ulike gruppers politiske deltakelse, partipreferanse, poli...

  Publikasjon
 • Dette er Norge 2016

  Har flere kvinner enn menn høyere utdanning? Hvilken del av befolkningen er oftest på internett? Og hva bruker vi pengene våre på? Dette er noe av det du får svar på i den nyeste utgaven av «Dette er Norge».

  Publikasjon
 • Klare skiller mellom bydelene i valgdeltakelse

  Samfunnsspeilet 4/2015

  Det er forskjeller i valgdeltakelse mellom Oslo-bydelene: Vest i ytre by stemmer flere enn i Groruddalen. Arbeiderpartiet ville antakelig fått flere stemmer hvis valgdeltakelsen var jevnere, men det ville ikke påvirket bystyrets sammensetning vese...

  Artikkel
 • Valgdeltakelsen blant personer med innvandrerbakgrunn

  Rapporter 2015/33

  Hvis valgdeltakelsen blant personer med innvandrerbakgrunn hadde vært like høy som blant majoritetsbefolkningen, ville Arbeiderpartiet økt sin velgerandel. Høyre og Fremskrittspartiet ville gått noe tilbake. Men endringene hadde ikke vært store no...

  Publikasjon
 • Valgundersøkelsen 2013

  Notater 2015/29

  Statistisk sentralbyrå (SSB) og Institutt for samfunnsforskning (ISF) gjennomførte i 2013 Den norske valgundersøkelsen i forbindelse med stortingsvalget samme år. Undersøkelsen omfattet spørsmål om valgkampen, politikerne, hvilke saker som var vik...

  Publikasjon
 • Bak Sverige og Danmark i valgdeltakelse

  Samfunnsspeilet 2/2015

  Valgdeltakelsen i lokalvalg har hatt en synkende tendens i det meste av Europa de siste tiårene. For fire år siden gikk imidlertid valgdeltakelsen i Norge opp, fra 62 til 65 prosent. Vi ligger likevel langt bak de andre skandinaviske landene.

  Artikkel
 • Minifakta om Norge 2015

  Minifakta ble nedlagt med 2015-utgaven.I Minifakta finner du kortfattet informasjon og statistikk om Norge på sentrale områder som blant annet geografi, miljø, styringsform, befolkning, utdanning, reiseliv, energi, utviklingssamarbeid og samfunnsø...

  Publikasjon
 • Internett – viktig arena for deltakelse

  Samfunnsspeilet 5/2014

  Bare 3 prosent av den voksne befolkningen er med i politiske organisasjoner. Derimot har 10 prosent uttalt seg om en bestemt sak på nettet. Det er lettere for dem med lavere utdanning å få innflytelse på Internett enn gjennom trykte medier.

  Artikkel
 • Valgdeltakelsen blant personer med innvandrerbakgrunn ved stortingsvalget 2013

  Rapporter 2014/32

  I denne rapporten analyserer SSB valgdeltakelsen blant personer med innvandrerbakgrunn ved Stortingsvalget i 2013. For første gang er det samtidig undersøkt hvilke partier disse velgerne stemte på.

  Publikasjon
 • Velgerundersøkelse blant personer med innvandrerbakgrunn 2013

  Notater 2014/29

  I dette notatet beskriver Statistisk sentralbyrå (SSB) gjennomføringen av velgerundersøkelsen blant personer med innvandrerbakgrunn 2013.

  Publikasjon
 • Høyrebølge blant innvandrere, men flertallet velger Arbeiderpartiet

  Samfunnsspeilet 3/2014

  Ved stortingsvalget i 2013 stemte over 60 prosent av velgerne med innvandrerbakgrunn fra Afrika, Asia og Latin-Amerika på partier til venstre for midten. Sammenliknet med kommunevalget i 2011 er oppslutningen om Høyre i denne gruppen mer enn doblet.

  Artikkel
 • Velgere ved Stortingsvalget

  Hvor mange vil stemme i år? I 2009 var valgdeltakelsen nede i 76,4 prosent. Kun tre stortingsvalg etter andre verdenskrig har hatt like lav valgdekning.

  Artikkel