Alt innhold for området utenriksøkonomi

Vis innholdstyper

Søkeresultat

  • Flere enn eksportørene avhengige av eksportmarkedene

    Etterspørsel fra utenlandske markeder er viktigere for norsk sysselsetting og næringsliv enn man får inntrykk av ved å se kun på eksportørene, viser en ny nordisk rapport. Spesielt for små og mellomstore foretak er dette tydelig.

    Artikkel
  • Eksporten av våpen ned 20 prosent i fjor

    Norsk våpeneksport falt med 485 millioner til 1,9 milliarder kroner i 2016. Bortsett fra 2015 har trenden vært nedadgående siden toppåret 2009 da eksportverdien var på hele 3,1 milliarder kroner.

    Artikkel
  • Færre bløte pakker under treet?

    Skal man dømme etter importtallene fra månedene før jul, kan det bli færre tradisjonelle bløte pakker som skjorter, skjørt og slips under treet i år. For akrobater på snøbrett og monoski er det lov å håpe på nytt utstyr.

    Artikkel
  • Klare forskjeller i nordisk eksportindustri

    Svenske, danske og finske industriforetak som eksporterer, sysselsetter langt flere personer enn ikke-eksportørene gjør. På Island og i Norge utgjør eksportørene derimot bare 43 prosent av sysselsettingen i industrien, viser en ny nordisk rapport.

    Artikkel
  • Store foretak eksporterer mest

    I Norge stod de fem største foretakene, målt etter eksportverdi, for mer enn 40 prosent av eksporten i 2014. Dette utgjør 255 milliarder kroner. De fem største importørene stod samme år for 8,8 prosent av norsk import: 49 milliarder kroner.

    Artikkel
  • Økt eksport av våpen i 2015

    Norge eksporterte våpen for 2,4 milliarder kroner i 2015, nær 600 millioner kroner mer enn året før. Eksporten var likevel lavere enn i toppårene 2008–2012 da verdien var mellom 2,5 og 3,1 milliarder kroner.

    Artikkel
  • Julehandel i nedgangstider

    Også i år vil det finnes mye smart elektronikk under juletreet, men vi kommer til å spise færre klementiner og muligens sende opp mindre fyrverkeri. Akevitteksporten har derimot økt betraktelig.

    Artikkel
  • Minifakta om Norge 2015

    Minifakta ble nedlagt med 2015-utgaven.I Minifakta finner du kortfattet informasjon og statistikk om Norge på sentrale områder som blant annet geografi, miljø, styringsform, befolkning, utdanning, reiseliv, energi, utviklingssamarbeid og samfunnsø...

    Publikasjon
  • Fem ganger mer import enn eksport av IKT-varer

    I 2013 var importverdien av IKT-varer fem ganger høyere enn eksportverdien, og handelsunderskuddet for denne hovedvaregruppen var dermed 29,2 milliarder kroner. For IT-tjenester var handelsunderskuddet samme år på 1,6 milliarder kroner.

    Artikkel
  • Historisk oversikt over prosedyrekoder på tolldeklarasjonen

    Notater 2015/09

    Oversikten er en viktig kilde i forbindelse med produksjon og publisering av utenrikshandelsstatistikk med varer. Prosedyrekodene endres med jevne mellomrom for å sikre korrekt informasjon til toll- og statistikkformål. Tollvesenet er eiere av opp...

    Publikasjon
  • Laveste våpeneksport siden 2005

    Norge eksporterte våpen for 1,8 milliarder kroner i 2014, det vil si 14 prosent lavere enn i 2013 og 40 prosent lavere enn i toppårene 2008 og 2009. De tre største mottakerne av norske våpen er USA, Polen og Sverige. Nærmere 80 prosent av norsk vå...

    Artikkel
  • Pyntet til pipa

    Rekordhøy import av julepynt og juletrebelysning borger for pent pyntede julehjem. Større innførsel av populære gavealternativer som mobiltelefoner og spillkonsoller er et tegn på at julen er nær.

    Artikkel
  • Korrigerte tall for import av snus

    Artikkel
  • Varehandel fortsatt viktigst, selv om tjenesteproduksjonen er større

    Hva er forskjellen på en vare og en tjeneste? Hvordan har fordelingen mellom varer og tjenester i Norges handel med utlandet utviklet seg? Er det noen sammenheng mellom varehandel og tjenestehandel?

    Artikkel
  • Verdien av eiendeler utenlands nesten doblet

    Norske foretak skaffet seg stadig mer eiendeler og gjeld i utlandet i perioden 2005-2012. Eiendelene oversteg gjelden, og gjeldsstrukturen var hovedsakelig i samsvar med eiendelsstrukturen. Denne artikkelen viser utviklingen i syvårsperioden.

    Artikkel