Alt innhold for området utenriksøkonomi

Vis innholdstyper

Søkeresultat

 • Liten nedgang i eksportprisen for fersk laks

  I veke 16 i 2017 var eksportprisen for fersk laks 64,85 kr/kg, ein liten nedgang på 0,4 prosent samanlikna med veka før.

  Artikkel
 • Rekordstor eksport fra det norske fastlandet

  Takket være eksport av fisk og raffinerte mineraloljeprodukter nådde fastlandseksporten rekordhøye 38,8 milliarder kroner i mars.

  Artikkel
 • Stor samhandel med utlandet

  Vareeksporten var på 79,7 milliarder kroner i mars, nær 30 prosent mer enn i samme måned i 2016. Stor råolje- og fiskeeksport samt høy pris på naturgass var utslagsgivende. Importen av varer økte med nesten 13 prosent og endte på 57,0 milliarder k...

  Artikkel
 • Auke i eksportprisen for fersk laks

  I veke 15 i 2017 var eksportprisen for fersk laks 65,13 kr/kg, ei auke på 3,7 prosent samanlikna med veka før. 

  Artikkel
 • Flere enn eksportørene avhengige av eksportmarkedene

  Etterspørsel fra utenlandske markeder er viktigere for norsk sysselsetting og næringsliv enn man får inntrykk av ved å se kun på eksportørene, viser en ny nordisk rapport. Spesielt for små og mellomstore foretak er dette tydelig.

  Artikkel
 • Eksporten av våpen ned 20 prosent i fjor

  Norsk våpeneksport falt med 485 millioner til 1,9 milliarder kroner i 2016. Bortsett fra 2015 har trenden vært nedadgående siden toppåret 2009 da eksportverdien var på hele 3,1 milliarder kroner.

  Artikkel
 • Færre bløte pakker under treet?

  Skal man dømme etter importtallene fra månedene før jul, kan det bli færre tradisjonelle bløte pakker som skjorter, skjørt og slips under treet i år. For akrobater på snøbrett og monoski er det lov å håpe på nytt utstyr.

  Artikkel
 • Klare forskjeller i nordisk eksportindustri

  Svenske, danske og finske industriforetak som eksporterer, sysselsetter langt flere personer enn ikke-eksportørene gjør. På Island og i Norge utgjør eksportørene derimot bare 43 prosent av sysselsettingen i industrien, viser en ny nordisk rapport.

  Artikkel
 • Store foretak eksporterer mest

  I Norge stod de fem største foretakene, målt etter eksportverdi, for mer enn 40 prosent av eksporten i 2014. Dette utgjør 255 milliarder kroner. De fem største importørene stod samme år for 8,8 prosent av norsk import: 49 milliarder kroner.

  Artikkel
 • Økt eksport av våpen i 2015

  Norge eksporterte våpen for 2,4 milliarder kroner i 2015, nær 600 millioner kroner mer enn året før. Eksporten var likevel lavere enn i toppårene 2008–2012 da verdien var mellom 2,5 og 3,1 milliarder kroner.

  Artikkel
 • Julehandel i nedgangstider

  Også i år vil det finnes mye smart elektronikk under juletreet, men vi kommer til å spise færre klementiner og muligens sende opp mindre fyrverkeri. Akevitteksporten har derimot økt betraktelig.

  Artikkel
 • Minifakta om Norge 2015

  Minifakta ble nedlagt med 2015-utgaven.I Minifakta finner du kortfattet informasjon og statistikk om Norge på sentrale områder som blant annet geografi, miljø, styringsform, befolkning, utdanning, reiseliv, energi, utviklingssamarbeid og samfunnsø...

  Publikasjon
 • Fem ganger mer import enn eksport av IKT-varer

  I 2013 var importverdien av IKT-varer fem ganger høyere enn eksportverdien, og handelsunderskuddet for denne hovedvaregruppen var dermed 29,2 milliarder kroner. For IT-tjenester var handelsunderskuddet samme år på 1,6 milliarder kroner.

  Artikkel
 • Historisk oversikt over prosedyrekoder på tolldeklarasjonen

  Notater 2015/09

  Oversikten er en viktig kilde i forbindelse med produksjon og publisering av utenrikshandelsstatistikk med varer. Prosedyrekodene endres med jevne mellomrom for å sikre korrekt informasjon til toll- og statistikkformål. Tollvesenet er eiere av opp...

  Publikasjon
 • Laveste våpeneksport siden 2005

  Norge eksporterte våpen for 1,8 milliarder kroner i 2014, det vil si 14 prosent lavere enn i 2013 og 40 prosent lavere enn i toppårene 2008 og 2009. De tre største mottakerne av norske våpen er USA, Polen og Sverige. Nærmere 80 prosent av norsk vå...

  Artikkel