Alt innhold for området utenriksøkonomi

Vis innholdstyper

Søkeresultat

 • Oppgang i eksportprisen for fersk laks

  I veke 25 i 2017 var eksportprisen for fersk laks 68,96 kr/kg, ein oppgang på 1,6 prosent samanlikna med veka før.

  Artikkel
 • Størst eksport fra bergverk og utvinning tross lave oljepriser

  Vareeksporten til foretak innenfor bergverk og utvinning beløp seg til 237,4 milliarder kroner i 2015. Dette er en nedgang fra året før på 56 prosent. Nedgangen skyldes i all hovedsak lavere oljepriser. 

  Artikkel
 • Nedgang i eksportprisen for fersk laks

  I veke 24 i 2017 var eksportprisen for fersk laks 67,87 kr/kg, ein nedgang på 2,9 prosent jamført med veka før.

  Artikkel
 • Nedgang i utanrikshandelen med tenester

  Eksporten av tenester frå norske ikkje-finansielle føretak gjekk frå 1. kvartal 2016 til 1. kvartal 2017 ned 7,0 prosent og enda på 50,5 milliardar kroner. Tenesteimporten utgjorde 55,6 milliardar etter eit fall på 7,3 prosent. Det ga eit undersko...

  Artikkel
 • Økt import av varer

  Importen av varer beløp seg til 59,2 milliarder kroner i mai - 19,2 prosent mer enn i mai i fjor. Utførselen av varer steg med 14,9 prosent og endte på 66,9 milliarder kroner. Dette resulterte i at handelsoverskuddet svekket seg med 9,5 prosent.

  Artikkel
 • Auke i eksportprisen for fersk laks

  I veke 23 i 2017 var eksportprisen for fersk laks 69,91 kr/kg, ein oppgang på 5,9 prosent samanlikna med veka før.

  Artikkel
 • Vesentleg nedgang i eksportprisen for fersk laks

  I veke 22 i 2017 var eksportprisen for fersk laks 66,02 kr/kg, eit fall på 8,5 samanlikna med veka før.

  Artikkel
 • Økt overskudd på driftsbalansen

  Høyere overskudd på vare- og tjenestebalansen og stabile formuesinntekter fra utlandet ga solid driftsoverskudd for Norge.

  Artikkel
 • Betydelig økte nettofordringer overfor utlandet

  Norges nettofordringer overfor utlandet endte i 1. kvartal 2017 på 6 825 milliarder kroner – en økning på 497 milliarder fra utgangen av 2016. Det var spesielt økning i fordringene på grunn av positive markedskursendringer som medvirket til denne ...

  Artikkel
 • Svak nedgang i eksportprisen for fersk laks

  I veke 21 i 2017 var eksportprisen for fersk laks 72,17 kr/kg, ein liten nedgang på 0,4 prosent samanlikna med veka før.

  Artikkel
 • Nedgang i bankoverføringene

  Verdien av bankoverføringer ut av Norge gikk ned med 74 milliarder kroner fra 4. kvartal 2016 til 1. kvartal 2017. Samtidig gikk overføringene inn til Norge ned med 47 milliarder kroner.

  Artikkel
 • Stor auke i eksportprisen for fersk laks

  I veke 19 i 2017 var eksportprisen for fersk laks 70,18 kr/kg, ein oppgang på 6,7 prosent samanlikna med veka før.

  Artikkel
 • Olje og gass styrket handelsoverskuddet i april

  I april utgjorde eksporten 66,2 milliarder kroner, 7,5 prosent mer enn i april 2016. Økte inntekter fra sokkelvarer som olje og naturgass bidro til et solid handelsoverskudd i april. Det samme gjorde den reduserte importen av maskiner.

  Artikkel
 • Eksportprisene fortsetter oppgangen

  Eksportprisene steg for fjerde kvartal på rad i 1. kvartal 2017.

  Artikkel
 • Lav eksportverdi av olje og gass

  Utførselen av varer fra Norge utgjorde 751,4 milliarder kroner i 2016, ned 10 prosent fra 2015. Hovedgrunnen til nedgangen er lavere eksportinntekter fra naturgass, men også råolje- og fastlandseksport bidro til nedgangen.

  Artikkel