280970
280970
Høyere olje og gasspriser ga økt handelsoverskudd
statistikk
2017-03-16T08:00:00.000Z
Utenriksøkonomi
no
muh, Utenrikshandel med varer, import, eksport, handelsbalanse (eksport minus import), fastlandseksport, import utenom skip og oljeplattformer, samhandel (med land, verdensdeler og handelsområder), internasjonale varegrupperinger (for eksempel hs, sitc, bec), varegrupper (for eksempel matvarer, råolje og metaller)Utenrikshandel, Utenriksøkonomi
true

Utenrikshandel med varerfebruar 2017, foreløpige tall

Utenrikshandelstatistikken viser utviklingen i Norges handel med utlandet, målt i verdi og mengdetall. Den gir informasjon om totaltall og landfordelt handel.

Innhold

Publisert:

Neste publisering:

Høyere olje og gasspriser ga økt handelsoverskudd

Handelsoverskuddet i februar endte på 23,5 milliarder kroner og mer enn doblet seg fra februar i fjor. Oppgangen er i all hovedsak drevet av utviklingen i olje- og gassprisene.

Utenrikshandel med varer1
Millioner kronerEndring i prosentMillioner kroner - hittil i årEndring i prosent - hittil i år
Februar 2017Januar 2017 - Februar 2017Februar 2016 - Februar 2017Februar 2017Februar 2016 - Februar 2017
1Alle tallene er markert med tegnet *. Dette er SSBs standardtegn for foreløpige tall.
2Tallene for skip og oljeplattformer er, grunnet metoden for datainnsamling, ikke fullstendige ved publisering av månedstall. I ettertid vil derfor handelen med disse varene i noen tilfeller kunne medføre større endringer av tallene. For å se betydningen skip og oljeplattformer har for handelen, se tabell 1-3.
Eksport71 244-5,518,0146 66821,2
Råolje18 600-15,051,940 48366,7
Naturgass19 067-1,821,838 48019,1
Naturlige gasskondensater59035,9633,81 02558,2
Skip og oljeplattformer21 077-39,7728,52 862364,6
Fastlandseksport31 9090,0-1,263 8181,1
Fisk7 5241,78,914 91910,9
 
Import47 704-2,2-3,796 4683,5
Skip og oljeplattformer2400-30,93,998056,3
 
Handelsbalansen23 539-11,7116,950 20080,8
Handelsbalansen fastland-15 3955,48,8-31 670-7,5

Den samlede eksporten av varer utgjorde 71,2 milliarder kroner i februar, som innebærer en oppgang på 18,0 prosent fra februar i fjor. Fastlandseksporten gikk derimot ned 1,2 prosent til 31,9 milliarder kroner. I samme periode falt importverdien med 3,7 prosent og endte på 47,7 milliarder kroner. Samlet sett ga dette en handelsbalanse på 23,5 milliarder kroner og en tolvmånedersendring tilsvarende 116,9 prosent.

Olje og gass eksportert for nærmere 40 milliarder

Eksporten av råolje utgjorde 18,6 milliarder kroner i februar, noe som er 51,9 prosent mer enn tilsvarende periode i fjor. Verdiøkningen skyldes oljeprisen, som stort sett har hatt en oppadgående trend siden en bunnotering i januar 2016. Oljeprisen gikk noe ned fra januar i år, men har de siste tolv månedene økt med 57,7 prosent, fra 284 til 447 kroner fatet. I samme periode gikk eksportvolumet tilbake 3,6 prosent, og utførselen i februar var på 41,6 millioner fat.

Betydelig oppgang var det også i eksportverdien for naturgass som endte på 19,1 milliarder kroner i februar – opp 21,8 prosent fra februar i fjor. Veksten skyldes utviklingen i prisen på naturgass i gassform som har økt med 28,9 prosent de siste tolv månedene. Antallet eksporterte standard kubikkmeter var 9,6 milliarder, som innebærer en nedgang på 3,6 prosent fra februar i fjor.

Andre vesentlige tolvmånedersendringer

  • Eksporten av raffinerte mineraloljeprodukter utgjorde 2,8 milliarder kroner i februar og gikk opp 36,2 prosent sammenlignet med februar i fjor. Høyere pris var årsaken.
  • Oppgang var det også i prisene for flytende propan og butan. Eksportverdien for disse varene økte med 74,9 prosent til 1,7 milliarder kroner.
  • Utførselen av industrimaskiner utgjorde 2,7 milliarder kroner og falt 30,8 prosent fra februar i fjor.
  • Importverdien av personbiler var 3,3 milliarder i februar, ned 14,2 prosent fra februar i fjor. Målt i antall var tilbakegangen 15,9 prosent.
  • Innførsel av varer til utbygging av vindkraft var svært stor i februar. Importverdien av roterende elektriske apparater endte på 1,2 milliarder kroner og var dermed femdoblet sammenlignet med samme måned i fjor.

Fant du det du lette etter?

Du har slått av Javascript. Du kan sende oss en tilbakemelding på informasjon@ssb.no.

Send e-post til SSB