290119
/utenriksokonomi/statistikker/muh/aar-endelige
290119
statistikk
2017-05-15T08:00:00.000Z
Utenriksøkonomi
no
muh, Utenrikshandel med varer, import, eksport, handelsbalanse (eksport minus import), fastlandseksport, import utenom skip og oljeplattformer, samhandel (med land, verdensdeler og handelsområder), internasjonale varegrupperinger (for eksempel hs, sitc, bec), varegrupper (for eksempel matvarer, råolje og metaller)Utenrikshandel, Utenriksøkonomi
true

Utenrikshandel med varer

Oppdatert

Neste oppdatering

Foreløpig ikke fastsatt

Nøkkeltall

27,1 %

nedgang i eksport av naturgass fra 2015 til 2016

Utenrikshandel med varer
Millioner kronerAndel i prosentEndring i prosent
201620162015 - 2016
Import609 516100,0-1,0
Skip og oljeplattformer19 3883,2-28,1
 
Eksport751 399100,0-10,0
Råolje187 59525,0-4,8
Naturgass160 78721,4-27,1
Naturlige gasskondensater3 8170,5-16,4
Skip og oljeplattformer12 2011,636,5
Fastlandseksport386 99851,5-4,2
 
Handelsbalansen141 882.-35,4
Handelsbalansen fastland-203 130.-10,1

Se flere tabeller om emnet

Tabell 1 
Import og eksport av varer, etter produktgruppe (CPA)

Import og eksport av varer, etter produktgruppe (CPA)
2016
ImportEksport
Millioner kronerAndel i prosentMillioner kronerAndel i prosent
1Disse tallene omfatter i all hovedsak handel med eldre skip , fly og oljeplattformer.
I alt609 516100,0751 399100,0
 
Produkter fra jordbruk, skogbruk og fiske17 2262,857 2857,6
01 Produkter fra jordbruk og tjenester tilknyttet jordbruk, jakt og viltstell15 2942,56910,1
02 Produkter fra skogbruk og tjenester tilknyttet skogbruk4180,11 6430,2
03 Fisk og andre fiskeprodukter, akvakulturprodukter, tjenester tilknyttet fiske og fangst1 5140,254 9517,3
 
Bergverksdrift og utvinning8 3701,4353 62447,1
05 Steinkull og brunkull8520,15150,1
06 Råolje og naturgass1 4630,2348 38246,4
07 Metallholdig malm3 1150,51 0440,1
08 Bryting og bergverksdrift ellers2 9400,53 6830,5
 
Bearbeidede varer574 04894,2324 50943,2
10 Næringsmidler40 5406,742 9035,7
11 Drikkevarer6 1121,09810,1
12 Tobakksvarer3 0180,5160,0
13 Tekstiler7 3671,21 4840,2
14 Klær19 3553,29070,1
15 Lær og lærvarer7 4521,22900,0
16 Trelast og varer av tre, kork, strå og flettematerialer, unntatt møbler14 1402,32 9670,4
17 Papir og papirvarer8 7161,47 3501,0
18 Trykking og reproduksjon av innspilte opptak300,010,0
19 Koks og raffinerte petroleumsprodukter19 2493,243 9865,9
20 Kjemikalier og kjemiske produkter38 9516,434 3314,6
21 Farmasøytiske råvarer og preparater16 4972,713 5941,8
22 Gummi- og plastprodukter20 3833,33 7120,5
23 Andre ikke-metallholdige mineralprodukter9 9711,62 4900,3
24 Metaller35 6765,954 2087,2
25 Metallvarer, unntatt maskiner og utstyr29 8804,911 2731,5
26 Datamaskiner og elektroniske og optiske produkter57 9799,521 5452,9
27 Elektrisk utstyr33 1565,414 6511,9
28 Maskiner og utstyr ikke nevnt annet sted65 98810,837 2775,0
29 Motorvogner og tilhengere66 71010,96 7070,9
30 Andre transportmidler43 0137,118 7972,5
31 Møbler14 0862,32 4730,3
32 Annen industriproduksjon15 7802,62 5680,3
 
Elektrisitets-, gass-, damp- og varmtvannsforsyning1 4660,25 4480,7
35 Elektrisitets-, gass-, damp- og varmtvannsforsyning1 4660,25 4480,7
 
Vannforsyning, avløps- og renovasjonsvirksomhet2 8590,53 8410,5
37 Oppsamling og behandling av avløpsvann, slam fra renseanlegg00,000,0
38 Innsamling, behandling, disponering og gjenvinning av avfall2 8590,53 8410,5
 
Informasjon og kommunikasjon4 8380,88640,1
58 Forlagsvirksomhet4 5020,78430,1
59 Film-, video- og fjernsynsprogramproduksjon, utgivelse av musikk- og lydopptak3360,1200,0
 
Faglig, vitenskapelig og teknisk tjenesteyting60,060,0
71 Arkitektvirksomhet og teknisk konsulentvirksomhet, og teknisk prøving og analyse30,010,0
74 Annen faglig, vitenskapelig og teknisk virksomhet30,040,0
 
Kulturell virksomhet, underholdning og fritidsaktiviteter7030,16290,1
90 Kunstnerisk virksomhet og underholdning5150,15940,1
91 Drift av biblioteker, arkiver, museer og annen kulturvirksomhet1880,0350,0
 
Annen tjenesteyting-0,000,0
96 Annen personlig tjenesteyting-0,000,0
 
Ufordelt produktgruppe1-0,05 1930,7
00 Uoppgitt-0,05 1930,7

Tabell 2 
Import og eksport av varer, etter handelsområder, verdensdeler og land. Millioner kroner

Import og eksport av varer, etter handelsområder, verdensdeler og land. Millioner kroner
ImportEksportHandelsbalansen
201520162015201620152016
I alt615 485609 516835 267751 399219 782141 882
 
Handelsområder
Norden122 145123 90895 77492 728-26 371-31 180
EFTA9 0259 2226 8337 916-2 192-1 306
EU373 766379 201662 463587 705288 697208 504
OECD467 995465 105736 921653 857268 926188 752
Utviklingsland117 077118 33968 45868 049-48 619-50 290
MUL - minst utviklede land3 3613 7884 5525 4681 1911 680
 
Verdensdeler og land
Europa402 214407 056676 819604 992274 605197 937
Belgia10 28811 03540 66732 69630 37921 661
Danmark35 16234 02632 81129 944-2 352-4 082
Estland4 6474 7651 3471 201-3 301-3 564
Finland13 79814 6709 1559 976-4 642-4 694
Frankrike20 20220 12052 42250 25232 21930 132
Hellas5365691 3831 071847502
Irland4 5294 44711 96311 6957 4347 247
Island1 8801 8413 5873 6771 7071 835
Italia18 42518 2797 4169 847-11 009-8 431
Litauen6 0996 7203 7935 106-2 306-1 614
Nederland22 39624 30791 80279 84269 40655 534
Polen18 67121 38216 15217 399-2 519-3 983
Portugal2 3842 6204 5444 7572 1602 137
Romania4 0622 9231 106761-2 957-2 162
Russland11 2619 7322 3992 268-8 862-7 464
Slovakia2 8123 183296324-2 517-2 859
Spania11 08913 82112 76013 7031 670-118
Storbritannia39 43930 756167 986155 502128 548124 747
Sveits7 0777 3133 2444 236-3 833-3 077
Sverige70 61772 62949 31348 264-21 304-24 365
Tsjekkia6 4446 8621 4741 857-4 969-5 005
Tyrkia5 8256 5914 1944 178-1 632-2 413
Tyskland69 44672 937148 501107 09579 05634 159
Ungarn2 5112 711897804-1 614-1 907
Østerrike4 2824 4562 0821 807-2 200-2 648
Andre land i Europa8 3328 3615 5256 730-2 807-1 631
 
Asia132 230126 52684 09872 229-48 131-54 297
Hong Kong1 0848061 9581 680873873
India3 2393 5101 8932 160-1 346-1 350
Japan13 34114 2699 92310 251-3 418-4 019
Kina64 84567 06923 84319 755-41 001-47 314
Malaysia2 7542 3463 7671 5051 014-842
Singapore3 7632 84111 0198 4827 2565 640
Sør-Korea25 56817 09416 23610 736-9 331-6 358
Taiwan4 1274 0642 3281 693-1 799-2 371
Thailand3 3383 4271 7512 360-1 587-1 067
Vietnam2 7513 2811 6862 634-1 065-646
Andre land i Asia7 4207 8199 69410 9732 2743 154
 
Nord- og Mellom-Amerika55 23952 98348 75547 844-6 484-5 139
Canada12 54110 7615 5448 181-6 997-2 580
USA39 62639 02237 09931 292-2 527-7 730
Andre land i Nord- og Mellom-Amerika3 0723 2006 1128 3713 0405 171
 
Sør-Amerika15 22614 0759 0026 491-6 224-7 584
Brasil10 2149 0985 3664 127-4 848-4 972
Chile1 1891 1288441 132-3454
Peru1 8891 903327104-1 563-1 799
Andre land i Sør-Amerika1 9341 9462 4651 128532-817
 
Afrika9 3677 68313 43817 1424 0719 459
Angola2344312 3233 8942 0893 463
Botswana1 4461 14001-1 446-1 140
Sør-Afrika1 4941 8578211 479-673-377
Andre land i Afrika6 1934 25510 29411 7684 1017 513
 
Oseania1 2081 1943 1552 7001 9461 506
Australia8056792 4851 5821 680904
New Zealand398400311343-87-57
Andre land i Oseania5115359775354660

Tabell 3 
Import og eksport av varer (import utenom skip og oljeplattformer og fastlandseksport), etter handelsområder, verdensdeler og land. Millioner kroner

Import og eksport av varer (import utenom skip og oljeplattformer og fastlandseksport), etter handelsområder, verdensdeler og land. Millioner kroner
Import utenom skip og oljeplattformerFastlandseksportHandelsbalansen
201520162015201620152016
I alt588 519590 128403 973386 998-184 546-203 130
 
Handelsområder
Norden121 521123 60568 97871 096-52 543-52 509
EFTA8 9959 1726 7477 063-2 248-2 110
EU371 749376 751246 346246 517-125 403-130 234
OECD445 047450 655316 302304 018-128 744-146 636
Utviklingsland113 072112 68963 47362 168-49 599-50 521
MUL - minst utviklede land3 3613 7884 1945 2818331 493
 
Verdensdeler og land
Europa399 431403 153262 154263 707-137 276-139 446
Belgia10 28811 03512 11911 9641 831929
Danmark34 66433 95322 39222 213-12 272-11 740
Estland4 6474 7651 3471 201-3 301-3 564
Finland13 79814 6647 1417 411-6 657-7 254
Frankrike20 20220 08214 83116 118-5 371-3 964
Hellas5365691 101981565413
Irland4 5294 4444 3943 952-135-492
Island1 8501 7913 5023 4391 6521 648
Italia18 41818 2756 9118 507-11 507-9 767
Litauen6 0996 7203 0193 540-3 080-3 180
Nederland22 37523 91238 62534 29316 25010 381
Polen18 14220 99114 75617 154-3 387-3 837
Portugal2 3842 6203 9254 3501 5411 730
Romania4 0622 8631 106761-2 957-2 102
Russland11 2619 6391 6642 100-9 597-7 539
Slovakia2 8123 183296324-2 517-2 859
Spania11 08912 6298 3509 670-2 739-2 959
Storbritannia38 67230 60632 45229 741-6 219-865
Sveits7 0777 3133 2423 620-3 835-3 693
Sverige70 59372 59835 10037 337-35 494-35 261
Tsjekkia6 4446 8621 4741 857-4 969-5 005
Tyrkia5 1135 3554 1944 102-920-1 254
Tyskland69 44672 89131 74129 985-37 705-42 905
Ungarn2 5112 711897804-1 614-1 907
Østerrike4 2824 4562 0821 807-2 200-2 648
Andre land i Europa8 1378 2265 4936 476-2 644-1 750
 
Asia108 221111 44682 63168 762-25 589-42 684
Hong Kong9488061 9581 5471 010740
India3 2393 5101 6981 859-1 541-1 652
Japan13 21214 2699 92310 251-3 290-4 019
Kina61 89162 83923 65118 761-38 240-44 079
Malaysia2 7542 3463 3331 505579-842
Singapore3 4162 82611 0197 8607 6035 035
Sør-Korea5 3386 25916 23610 34510 8984 085
Taiwan4 1274 0642 1481 658-1 979-2 406
Thailand3 3383 4271 7512 360-1 587-1 067
Vietnam2 7513 2811 6862 634-1 065-646
Andre land i Asia7 2077 8199 2289 9822 0212 163
 
Nord- og Mellom-Amerika55 10352 68837 82131 829-17 282-20 860
Canada12 54110 7613 1493 536-9 392-7 225
USA39 62439 02232 21425 928-7 410-13 094
Andre land i Nord- og Mellom-Amerika2 9382 9052 4582 365-480-540
 
Sør-Amerika15 18914 0756 0465 639-9 143-8 436
Brasil10 2079 0984 5663 983-5 641-5 116
Chile1 1891 128527785-661-343
Peru1 8891 90370104-1 819-1 799
Andre land i Nord- og Sør-Amerika1 9041 946883767-1 022-1 178
 
Afrika9 3677 68312 60515 2503 2387 567
Angola2344312 3233 8942 0893 463
Botswana1 4461 14001-1 446-1 140
Sør-Afrika1 4941 857692653-802-1 204
Andre land i Afrika6 1934 2559 590-2 6453 3976 448
 
Oseania1 2081 0842 7151 8121 507729
Australia8056792 3421 5821 537904
New Zealand398400311204-87-197
Andre land i Oseania5562265721

Tabell 4 
Import av varer, største handelspartnere

Import av varer, største handelspartnere
Millioner kronerAndel i prosent
2014201520162016
I alt562 455615 485609 516100,0
 
Tyskland66 44869 44672 93712,0
Sverige68 85870 61772 62911,9
Kina53 35564 84567 06911,0
USA34 70139 62639 0226,4
Danmark34 26135 16234 0265,6
Storbritannia36 39339 43930 7565,0
Nederland20 79222 39624 3074,0
Polen18 13118 67121 3823,5
Frankrike19 31120 20220 1203,3
Italia17 18018 42518 2793,0
Sør-Korea9 70525 56817 0942,8
Finland13 04913 79814 6702,4
Japan12 70513 34114 2692,3
Spania9 97911 08913 8212,3
Belgia9 96210 28811 0351,8

Tabell 5 
Eksport av varer, største handelspartnere

Eksport av varer, største handelspartnere
Millioner kronerAndel i prosent
2014201520162016
I alt909 036835 267751 399100,0
 
Storbritannia206 190167 986155 50220,7
Tyskland153 863148 501107 09514,3
Nederland121 12091 80279 84210,6
Frankrike55 47552 42250 2526,7
Sverige51 45249 31348 2646,4
Belgia42 89340 66732 6964,4
USA32 98837 09931 2924,2
Danmark34 32432 81129 9444,0
Kina20 59023 84319 7552,6
Polen16 11016 15217 3992,3
Spania15 02012 76013 7031,8
Irland8 13611 96311 6951,6
Sør-Korea14 45416 23610 7361,4
Japan10 1299 92310 2511,4
Italia7 4567 4169 8471,3

Tabell 6 
Fastlandseksport av varer, største handelspartnere

Fastlandseksport av varer, største handelspartnere
Millioner kronerAndel i prosent
2014201520162016
I alt387 295403 973386 998100,0
 
Sverige36 26235 10037 3379,6
Nederland40 69638 62534 2938,9
Tyskland28 95031 74129 9857,7
Storbritannia30 83332 45229 7417,7
USA27 89532 21425 9286,7
Danmark21 52222 39222 2135,7
Kina20 09023 65118 7614,8
Polen13 81614 75617 1544,4
Frankrike15 83414 83116 1184,2
Belgia12 69812 11911 9643,1
Sør-Korea14 19916 23610 3452,7
Japan9 3989 92310 2512,6
Spania7 5128 3509 6702,5
Italia5 6606 9118 5072,2
Singapore10 41211 0197 8602,0

Tabell 7 
Import av varer, varegrupper etter SITC

Import av varer, varegrupper etter SITC
Millioner kronerEndring i prosent
2014201520162015 - 2016
I alt562 455615 485609 516-1,0
 
0 Matvarer og levende dyr38 32442 23843 1862,2
00 Levende dyr, utenom gruppe 031681721751,5
01 Kjøtt og kjøttvarer1 4081 7471 725-1,2
02 Meierivarer og egg1 0261 1221 2319,7
03 Fisk, krepsdyr, bløtdyr3 7864 2164 5046,8
04 Korn og kornvarer5 1375 2785 231-0,9
05 Grønnsaker og frukt10 03511 33411 9485,4
06 Sukker, sukkervarer og honning1 4971 6241 7135,5
07 Kaffe, te, kakao, krydderier3 3883 9983 990-0,2
08 Dyrefor (unntatt umalt korn)6 0656 2546 7487,9
09 Forskjellige matvarer5 8156 4945 920-8,8
 
1 Drikkevarer og tobakk7 4008 0118 94211,6
11 Drikkevarer5 2535 6195 9245,4
12 Tobakk og tobakksvarer2 1472 3923 01826,2
 
2 Råvarer (ikke spiselige), ekskl. brenselsstoffer32 38034 70331 691-8,7
21 Huder, skinn og pelsskinn, rå202825-12,8
22 Oljefrø og oljeholdige frukter1 7361 8891 9081,0
23 Rågummi169148124-15,6
24 Tømmer, trelast og kork3 9864 2314 5136,6
25 Papirmasse og papiravfall4655555550,0
26 Tekstilfibrer, ikke spunnet el. vevd116112111-0,6
27 Rå gjødningsstoffer og rå mineraler2 7483 3093 087-6,7
28 Malmer og avfall av metall20 64321 72218 540-14,6
29 Animalske og vegetabilske råvarer2 4982 7102 8284,3
 
3 Brenselstoffer, smøreoljer, elektrisk strøm31 37128 17623 156-17,8
32 Kull, koks og briketter1 7521 8721 668-10,9
33 Mineralolje og mineraloljeprodukter26 99023 80819 011-20,1
34 Gass, naturlig og tilvirket1 0369981 0111,3
35 Elektrisk strøm1 5941 4981 466-2,1
 
4 Animalske og vegetabilske oljer, fett og voks5 1696 3097 12312,9
41 Dyrefett og -oljer2 2973 2503 3302,4
42 Faste vegetabilske fett og oljer, raffinert eller fraksjonert2 6742 8523 59125,9
43 Animalske eller vegetabilske fett og oljer, bearbeidet198207203-2,0
 
5 Kjemiske produkter54 54860 03062 7584,5
51 Organiske kjemiske produkter6 5377 4848 31211,1
52 Uorganiske kjemiske produkter5 2375 7114 678-18,1
53 Farge- og garvestoffer3 1833 3333 3370,1
54 Medisiner, farmasøytiske produkter13 44414 75816 0308,6
55 Flyktige oljer, rengjøringsprodukter6 4707 0657 2773,0
56 Kunstgjødsel2 5532 9772 770-6,9
57 Plastråstoffer4 3794 3994 5874,3
58 Plast, halvfabrikata4 7685 2555 6136,8
59 Kjemiske produkter ikke ellers nevnt7 9779 04810 15412,2
 
6 Bearbeidde varer gruppert hovedsakelig etter materiale85 64986 98885 878-1,3
61 Lær, lærvarer og beredte pelsskinn549600566-5,6
62 Varer av gummi, i.e.n.4 8945 0775 1521,5
63 Varer av tre og kork(unntatt møbler)6 5856 8187 3167,3
64 Papir, papp og varer7 5807 5567 6110,7
65 Tekstilgarn, -stoffer og -varer6 0966 9687 1492,6
66 Varer av ikke-metalliske mineraler8 1949 0349 2292,2
67 Jern og stål16 15414 53613 770-5,3
68 Metaller, unntatt jern og stål8 9287 2528 12212,0
69 Varer av metaller, i.e.n.26 67029 14726 962-7,5
 
7 Maskiner og transportmidler221 331250 081245 289-1,9
71 Kraftmaskiner og -utstyr9 59811 3099 314-17,6
72 Maskiner for spesielle industrier23 23725 89824 839-4,1
73 Metallbearbeidingsmaskiner1 7821 4581 454-0,3
74 Andre industrimaskiner og -utstyr32 31033 58931 970-4,8
75 Kontormaskiner, databehandlingsutstyr16 78617 01016 782-1,3
76 Telekommunikasjonsapparater21 02023 06024 3945,8
77 Elektriske maskiner og apparater30 56231 44631 4830,1
78 Kjøretøyer for veg56 02062 68469 25210,5
79 Andre transportmidler30 01643 62635 801-17,9
 
8 Forskjellige ferdigvarer85 30197 927100 3832,5
81 Prefabrikerte bygninger7 5728 6649 4068,6
82 Møbler og deler13 37614 89614 836-0,4
83 Reiseeffekter, vesker og liknende1 4571 6201 6431,5
84 Klær og tilbehør til klær17 21319 38420 0213,3
85 Fottøy4 3515 0415 4548,2
87 Vitenskapelige og tekniske instrument13 26516 97616 376-3,5
88 Fotografiske og optiske artikler, ur2 6422 8822 9201,3
89 Forskjellige ferdige varer, i.e.n.25 42628 46429 7264,4
 
9 Andre varer og transaksjoner9821 0221 1108,6
91 Pakkepost ikke gruppert på vareslag---.
93 Spesielle transaksjoner og varer ikke gruppert etter art4574824830,1
96 Mynter (unntatt gullmynter) som ikke er lovlige betalingsmidler10516236,6
97 Gull, ikke -monetært (unntatt gullmalm og konsentrater)51653561114,2

Tabell 8 
Eksport av varer, varegrupper etter SITC

Eksport av varer, varegrupper etter SITC
Millioner kronerEndring i prosent
2014201520162015 - 2016
1Av konfidensialitetshensyn kan ikke varegruppe 56 publiseres separat, den er derfor slått sammen med varegruppe 59.
I alt909 036835 267751 399-10,0
 
0 Matvarer og levende dyr72 00377 49495 27422,9
00 Levende dyr, utenom gruppe 0357596511,1
01 Kjøtt og kjøttvarer26220022412,3
02 Meierivarer og egg6977647771,7
03 Fisk, krepsdyr, bløtdyr67 07171 97389 18723,9
04 Korn og kornvarer24628331711,8
05 Grønnsaker og frukt15918524532,6
06 Sukker, sukkervarer og honning768875-15,4
07 Kaffe, te, kakao, krydderier30331134611,4
08 Dyrefor (unntatt umalt korn)1 7642 2582 4498,5
09 Forskjellige matvarer1 3681 3721 58915,8
 
1 Drikkevarer og tobakk62578799626,7
11 Drikkevarer62278498125,0
12 Tobakk og tobakksvarer3216578,8
 
2 Råvarer (ikke spiselige), ekskl. brenselsstoffer15 53815 88414 836-6,6
21 Huder, skinn og pelsskinn, rå810830698-15,9
22 Oljefrø og oljeholdige frukter23422,9
23 Rågummi37274357,6
24 Tømmer, trelast og kork2 6663 1903 119-2,2
25 Papirmasse og papiravfall2 2662 4782 5864,4
26 Tekstilfibrer, ikke spunnet el. vevd2252512551,8
27 Rå gjødningsstoffer og rå mineraler3 4243 9003 775-3,2
28 Malmer og avfall av metall5 7904 8864 001-18,1
29 Animalske og vegetabilske råvarer31932035410,8
 
3 Brenselstoffer, smøreoljer, elektrisk strøm590 620482 396398 557-17,4
32 Kull, koks og briketter857559516-7,7
33 Mineralolje og mineraloljeprodukter338 569243 201219 164-9,9
34 Gass, naturlig og tilvirket245 782234 538173 428-26,1
35 Elektrisk strøm5 4114 0975 44833,0
 
4 Animalske og vegetabilske oljer, fett og voks1 6742 1212 2013,8
41 Dyrefett og -oljer9311 1041 063-3,7
42 Faste vegetabilske fett og oljer, raffinert eller fraksjonert39144652818,2
43 Animalske eller vegetabilske fett og oljer, bearbeidet3525716117,0
 
5 Kjemiske produkter45 48851 69849 522-4,2
51 Organiske kjemiske produkter12 21514 11813 749-2,6
52 Uorganiske kjemiske produkter6 7577 9307 431-6,3
53 Farge- og garvestoffer1 3681 3851 57413,7
54 Medisiner, farmasøytiske produkter5 8235 8025 8781,3
55 Flyktige oljer, rengjøringsprodukter1 2641 3791 358-1,5
56 Kunstgjødsel1::::
57 Plastråstoffer4 8694 8865 0864,1
58 Plast, halvfabrikata1 1021 4041 293-7,9
59 Kjemiske produkter ikke ellers nevnt12 09114 79413 152-11,1
 
6 Bearbeidde varer gruppert hovedsakelig etter materiale70 95077 25672 450-6,2
61 Lær, lærvarer og beredte pelsskinn5377815,3
62 Varer av gummi, i.e.n.772732664-9,3
63 Varer av tre og kork(unntatt møbler)1 1921 3851 4172,3
64 Papir, papp og varer4 4794 7205 23210,8
65 Tekstilgarn, -stoffer og -varer1 3021 4121 56610,9
66 Varer av ikke-metalliske mineraler1 4551 5051 5060,1
67 Jern og stål12 87112 70312 074-5,0
68 Metaller, unntatt jern og stål40 53643 40640 282-7,2
69 Varer av metaller, i.e.n.8 28911 3169 629-14,9
 
7 Maskiner og transportmidler86 07398 70491 051-7,8
71 Kraftmaskiner og -utstyr8 70410 8057 020-35,0
72 Maskiner for spesielle industrier15 69417 96412 847-28,5
73 Metallbearbeidingsmaskiner571660601-9,0
74 Andre industrimaskiner og -utstyr21 65124 93120 420-18,1
75 Kontormaskiner, databehandlingsutstyr2 3372 5012 314-7,5
76 Telekommunikasjonsapparater5 2445 8595 240-10,6
77 Elektriske maskiner og apparater14 35414 87114 593-1,9
78 Kjøretøyer for veg5 4956 5786 9675,9
79 Andre transportmidler12 02414 53321 04944,8
 
8 Forskjellige ferdigvarer25 11127 90325 724-7,8
81 Prefabrikerte bygninger1 2741 3501 4336,1
82 Møbler og deler2 6422 7912 8753,0
83 Reiseeffekter, vesker og liknende67789521,8
84 Klær og tilbehør til klær7337277553,9
85 Fottøy124138132-3,9
87 Vitenskapelige og tekniske instrument13 45715 92613 197-17,1
88 Fotografiske og optiske artikler, ur25224727812,4
89 Forskjellige ferdige varer, i.e.n.6 5616 6466 9594,7
 
9 Andre varer og transaksjoner9541 025786-23,3
91 Pakkepost ikke gruppert på vareslag---.
93 Spesielle transaksjoner og varer ikke gruppert etter art1001 012,5
96 Mynter (unntatt gullmynter) som ikke er lovlige betalingsmidler241916-15,9
97 Gull, ikke -monetært (unntatt gullmalm og konsentrater)9301 006771-23,4

Tabell 9 
Import av varer fra utvalgte handelsområder og land, varegrupper etter SITC. Millioner kroner

Import av varer fra utvalgte handelsområder og land, varegrupper etter SITC. Millioner kroner
2016
Total importMatvarer og levende dyr (SITC 0)Drikkevarer og tobakk (SITC 1)Råvarer (ikke spiselige) ekskl. brenselsstoffer (SITC 2)Brenselsstoffer, smøreoljer, elektrisk strøm (SITC 3)Animalske og vegetabilske oljer, fett og voks (SITC 4)Kjemiske produkter (SITC 5)Bearbeidde varer (SITC 6)Maskiner og transportmidler (SITC 7)Forskjellige ferdigvarer (SITC 8)Andre varer og transaksjoner (SITC 9)
I alt609 51643 1868 94231 69123 1567 12362 75885 878245 289100 3831 110
 
EU (inkl. Norden)379 20127 0278 05113 43817 0623 55145 87463 525145 13154 4641 079
Norden123 9089 7302 3436 74810 6262 11113 45924 91932 57120 431970
Utviklingsland118 33911 1963189 4161 0751 4984 17311 47944 64734 52116
Russland9 732925106593 1921 0377982 7242061810
India3 510516136013139863661 2910
Kina67 0691 188122597161 6607 28334 16622 4275
Japan14 2696547507182 43510 1159180
Singapore2 84120257001 8731025052830
Sør-Korea17 09451112951138637415 9322915
USA39 0221 2592143441 7544925 6001 65421 0896 6125
Canada10 761312237 414604309071 2584082
Brasil9 0982 99215 5846079209184387
Sør-Afrika1 857459634480015343512150

Tabell 10 
Eksport av varer til utvalgte handelsområder og land, varegrupper etter SITC. Millioner kroner

Eksport av varer til utvalgte handelsområder og land, varegrupper etter SITC. Millioner kroner
2016
Eksport i altMatvarer og levende dyr (SITC 0)Drikkevarer og tobakk (SITC 1)Råvarer (ikke spiselige) ekskl. brenselsstoffer (SITC 2)Brenselsstoffer, smøreoljer, elektrisk strøm (SITC 3)Animalske og vegetabilske oljer, fett og voks (SITC 4)Kjemiske produkter (SITC 5)Bearbeidde varer gruppert hovedsakelig etter materiale (SITC 6)Maskiner og transportmidler (SITC 7)Forskjellige ferdigvarer (SITC 8)Andre varer og transaksjoner (SITC 9)
I alt751 39995 27499614 836398 5572 20149 52272 45091 05125 724786
 
EU (inkl. Norden)587 70563 68359412 052366 7621 38928 62056 27144 15914 040135
Norden92 72815 7633483 97131 7695567 68113 57013 3105 72140
Utviklingsland68 04912 569401 8948 21026413 4667 64919 9873 9700
Russland2 268160180502005381 137147-
India2 160902701870507608382198-
Japan10 2514 64121591 424111 0838831 6094380
Kina19 7552 738281 137622406 9101 9485 1321 1990
Singapore8 482753213 08617392753 0765500
Sør-Korea10 7362 311160309165061 0995 1751 258-
USA31 2925 36419220710 7834462 8713 5444 7463 1390
Canada8 18176914494 892121954431 4553530
Brasil4 12775025014441 0054351 424313-
Sør-Afrika1 479275108288583721657-

Tabell 11 
Fastlandseksport etter produksjonsfylke

Fastlandseksport etter produksjonsfylke
Millioner kronerEndring i prosent
2014201520162015 - 2016
1Med produksjonsfylke forstås det fylke der verdiskapningen er størst. I de situasjoner hvor eksporten består av en blanding av varer fra flere fylker og hvor produksjonsfylket er vanskelig å fastslå, oppgis at varene har sin opprinnelse fra flere fylker. Øker en importert innsatsvare sin verdi til over det dobbelte, regnes varen som norsk produksjon. I motsatt fall anses det som eksport av vare produsert i utlandet.
2Med uoppgitt fylke menes der det ikke foreligger opplysninger om produksjonsfylke.
Hele landet387 295403 973386 998-4,2
 
Produksjonsfylke
Østfold12 89314 70716 33011,0
Akershus6 3556 4886 6352,3
Oslo6 9699 1328 580-6,0
Hedmark3 6794 1013 814-7,0
Oppland5 7706 2166 2280,2
Buskerud11 01114 44012 832-11,1
Vestfold23 71521 32014 944-29,9
Telemark15 46420 83718 554-11,0
Aust-Agder5 1354 4783 470-22,5
Vest-Agder28 91133 10527 772-16,1
Rogaland46 62134 60532 482-6,1
Hordaland56 50359 93156 433-5,8
Sogn og Fjordane12 29511 15213 37619,9
Møre og Romsdal35 94638 11939 1572,7
Sør-Trøndelag14 09316 80616 9450,8
Nord-Trøndelag5 2035 7916 98120,5
Nordland25 88023 41525 5289,0
Troms - Romsa5 9856 4377 79421,1
Finnmark - Finnmárku5 8295 7515 693-1,0
Svalbard854558515-7,7
Jan Mayen---.
Norske varer med opprinnelse fra flere fylker14 22111 67614 47424,0
Reeksport av varer produsert i utlandet138 83947 20941 940-11,2
Uoppgitt fylke25 1247 6986 522-15,3

Tabell 12 
Fastlandseksport etter produksjonsfylke, varegrupper etter SITC. Millioner kroner

Fastlandseksport etter produksjonsfylke, varegrupper etter SITC. Millioner kroner
2016
Total fastlandseksportFordeling etter SITC
Matvarer, drikkevarer og tobakk (SITC 0 og 1)Fisk (undergruppe av SITC 03)Råvarer, unntatt brenselsstoffer (SITC 2 og 4)Brenselsstoffer (SITC 3)Kjemiske produkter (SITC 5)Bearbeidde varer (SITC 6)Maskiner og transportmidler (SITC 7)Forskjellige ferdigvarer (SITC 8)
1Med produksjonsfylke forstås det fylke der verdiskapningen er størst. I de situasjoner hvor eksporten består av en blanding av varer fra flere fylker og hvor produksjonsfylket er vanskelig å fastslå, oppgis at varene har sin opprinnelse fra flere fylker. Øker en importert innsatsvare sin verdi til over det dobbelte, regnes varen som norsk produksjon. I motsatt fall anses det som eksport av vare produsert i utlandet.
2Med uoppgitt fylke menes der det ikke foreligger opplysninger om produksjonsfylke.
Hele landet386 99896 27189 18717 03746 35749 52272 45079 63725 724
 
Produksjonsfylke
Østfold16 3301 140762 301104 4624 1303 970317
Akershus6 6355413516352 4823282 286828
Oslo8 58060430533103 9393951 8321 266
Hedmark3 81412341 6281252765603442
Oppland6 228541137111111 4372 8281 650
Buskerud12 83258246419641 3277 5242 493
Vestfold14 94438827774 8151 2943 2201 9262 524
Telemark18 5541583856422613 5121 7711 852471
Aust-Agder3 47040702120::1 252234
Vest-Agder27 77219217334418 57715 4202 948289
Rogaland32 4824 6603 7761 74411 5829917 5134 6191 375
Hordaland56 43315 15014 8991 14123 2543996 7298 2571 502
Sogn og Fjordane13 3765 4585 41540010::1 16878
Møre og Romsdal39 15719 00218 3361 512212 9397 0306 2172 436
Sør-Trøndelag16 94511 57511 37129602 1687671 0351 103
Nord-Trøndelag6 9813 2593 2375580::752101
Nordland25 52813 60013 4197170:6 825:74
Troms - Romsa7 7947 0176 90697-::804
Finnmark - Finnmárku5 6934 8324 8214073789:30:
Svalbard515--0515----
Jan Mayen---------
Norske varer med opprinnelse fra flere fylker14 4746 1755 4272 1405 4539617536273
Reeksport av varer produsert i utlandet141 940855267587502 8045 20725 5386 900
Uoppgitt fylke126 5221 024952314153147092 6161 529

Tabell 13 
Import av næringsmidler og drikkevarer, varegrupper etter SITC

Import av næringsmidler og drikkevarer, varegrupper etter SITC1
Millioner kronerEndring i prosentTonnEndring i prosent
2014201520162015 - 20162014201520162015 - 2016
1Næringsmidler og drikkevarer er i hovedsak basert på WTOs definisjon (http://www.wto.org/english/res_e/statis_e/technotes_e.htm) og er definert som summen av varegruppe 0,11,22 og 4 i SITC-nomenklaturen.
I alt50 48156 05558 1413,74 958 8384 761 3544 752 027-0,2
 
00 Levende dyr, utenom gruppe 031681721751,5761700699-0,1
01 Kjøtt og kjøttvarer1 4081 7471 725-1,223 25931 72029 894-5,8
02 Meierivarer og egg1 0261 1221 2319,725 02726 08128 2978,5
03 Fisk, krepsdyr, bløtdyr3 7864 2164 5046,8239 448220 691227 0642,9
04 Korn og kornvarer5 1375 2785 231-0,9909 383735 121661 009-10,1
05 Grønnsaker og frukt10 03511 33411 9485,4812 117804 348860 1246,9
06 Sukker, sukkervarer og honning1 4971 6241 7135,5223 842228 366211 396-7,4
07 Kaffe, te, kakao, krydderier3 3883 9983 990-0,283 35287 15386 891-0,3
08 Dyrefor (unntatt umalt korn)6 0656 2546 7487,9898 348832 437819 481-1,6
09 Forskjellige matvarer5 8156 4945 920-8,8473 708501 571447 900-10,7
11 Drikkevarer5 2535 6195 9245,4236 355234 357249 7786,6
22 Oljefrø og oljeholdige frukter1 7361 8891 9081,0421 147452 510449 420-0,7
41 Dyrefett og -oljer2 2973 2503 3302,4183 025188 998194 6363,0
42 Faste vegetabilske fett og oljer, raffinert eller fraksjonert2 6742 8523 59125,9411 138404 470473 45617,1
43 Animalske eller vegetabilske fett og oljer, bearbeidet198207203-2,012 96912 83111 982-6,6

Tabell 14 
Import av næringsmidler og drikkevarer, etter varegrupper (SITC) og utvalgte handelsområder

Import av næringsmidler og drikkevarer, etter varegrupper (SITC) og utvalgte handelsområder1
Millioner kronerEndring i prosent
2014201520162015 - 2016
1Næringsmidler og drikkevarer er i hovedsak basert WTOs definisjon (http://www.wto.org/english/res_e/statis_e/technotes_e.htm) og er definert som summen av varegruppe 0,11,22 og 4 i SITC-nomenklaturen.
I alt50 48156 05558 1413,7
EU31 03133 69135 8126,3
Utviklingsland13 18414 51614 046-3,2
Andre land6 2667 8498 2835,5
 
Matvarer og levende dyr
I alt38 32442 23843 1862,2
EU23 79125 93427 0274,2
Utviklingsland10 51911 22611 196-0,3
Andre land4 0145 0784 963-2,3
 
Drikkevarer
I alt5 2535 6195 9245,4
EU4 6274 8885 0773,9
Utviklingsland23126031019,2
Andre land39547253814,0
 
Animalske og vegetabilske oljer, fett og voks
I alt5 1696 3097 12312,9
EU2 4422 7313 55130,0
Utviklingsland1 1961 7401 498-13,9
Andre land1 5301 8382 075299,0
 
Oljefrø og oljeholdige frukter
I alt1 7361 8891 9081,0
EU17213815814,5
Utviklingsland1 2371 2901 043-19,1
Andre land3274614804,2

Tabell 15 
Eksport av fisk, etter art

Eksport av fisk, etter art1
Millioner kronerEndring i prosentTonnEndring i prosent
2014201520162015 - 20162014201520162015 - 2016
1Innenfor klassifiseringsgruppe SITC 03 ’Fisk, krepsdyr, bløtdyr og varer derav’ har SSB gruppert etter fiskeart basert på varegruppene i HS- nomenklaturen. Noe avvik vil kunne forekomme da ikke alle varegrupper er spesifisert etter art. Gruppen ’Annen fisk’ er summen av de resterende varegruppene som ligger innunder SITC 03.
2Laks inneholder mer enn den ukentlige laksestatistikken, fileter og annen tilberedt laks er også med.
3Fra og med 2013 medfører konfidensialitetshensyn eksporten for varegruppe «Reker» ikke kan publiseres separat, den er derfor slått sammen med varegruppe «Andre krepsdyr utenom reker og bløtdyr».
I alt67 07171 97389 18723,92 514 2732 396 8812 232 904-6,8
 
Laks243 73147 59761 32328,8996 8901 033 239978 980-5,3
Torsk7 2337 9098 76210,8259 957205 555215 8475,0
Sild2 7252 3393 13233,9299 871214 774236 97410,3
Makrell4 1293 8274 0656,2398 597352 307309 017-12,3
Sei1 8612 0211 803-10,871 49872 96272 590-0,5
Hyse1 4881 2511 44515,563 62655 45471 19328,4
Ørret2 3482 3133 90068,650 78653 02968 44729,1
Reker3::::::::
Kveite5767717811,314 81415 20013 879-8,7
Lange2343003113,76 1867 5748 2929,5
Brosme161183155-15,34 4834 2043 825-9,0
Uer197281222-21,011 79715 86414 899-6,1
Annen fisk1 3891 6461 433-12,9298 399326 254194 458-40,4
Andre skalldyr/bløtdyr1 0001 5341 85520,937 36940 46644 50310,0

Tabell 16 
Eksport av fisk, etter verdensdel

Eksport av fisk, etter verdensdel
Millioner kronerEndring i prosentTonnEndring i prosent
2014201520162015 - 20162014201520162015 - 2016
1Laks inneholder mer enn den ukentlige laksestatistikken, fileter og annen tilberedt laks er også med.
I alt67 07171 97389 18723,92 514 2732 396 8812 232 904-6,8
Europa47 71551 37563 02922,71 749 3211 696 3841 518 666-10,5
Asia12 21512 68917 66539,2511 063449 492489 6718,9
Nord- og Mellom-Amerika3 4844 4345 72929,269 74782 41592 09911,8
Sør-Amerika1 1481 009843-16,552 41744 15243 802-0,8
Afrika2 1322 1501 577-26,7126 985120 73785 266-29,4
Oseania3773173458,84 7403 7023 400-8,2
 
Utvalgte fiskeslag
Laks i alt143 73147 59761 32328,8996 8901 033 239978 980-5,3
Europa34 15636 46046 32727,1808 827825 839774 622-6,2
Asia6 7117 72010 67938,3144 509155 537153 112-1,6
Nord- og Mellom-Amerika2 2372 8033 61128,832 49941 17241 9351,9
Sør-Amerika122017-15,0266326260-20,2
Afrika31135341918,76 9797 4776 500-13,1
Oseania30524227011,63 8112 8872 551-11,6
 
Torsk i alt7 2337 9098 76210,8259 957205 555215 8475,0
Europa5 4196 5207 1509,7190 432168 616170 1660,9
Asia91861291349,250 31323 77434 11143,5
Nord- og Mellom-Amerika16322028228,24 2123 8684 41514,1
Sør-Amerika540470358-23,812 2347 9746 265-21,4
Afrika1878250-39,02 6451 234766-37,9
Oseania66950,01228912439,3
 
Sild i alt2 7252 3393 13233,9299 871214 774236 97410,3
Europa2 5802 0602 83137,4281 539183 331210 69514,9
Asia10515317011,112 34015 93012 528-21,4
Nord- og Mellom-Amerika9918100,07717521 20760,5
Sør-Amerika32350,037018620912,4
Afrika27115111-3,54 81514 57612 335-15,4
Oseania10-.360-.
 
Makrell i alt4 1293 8274 0656,2398 597352 307309 017-12,3
Europa1 1091 3011 013-22,1106 428122 87478 371-36,2
Asia2 3781 9122 58835,4217 766168 348186 88011,0
Nord- og Mellom-Amerika81648126,65 2774 5374 8917,8
Sør-Amerika100.97019.
Afrika560551383-30,569 02856 54238 848-31,3
Oseania000.048100,0

Tabell 17 
Eksport av metaller og varer av metaller, etter verdensdel

Eksport av metaller og varer av metaller, etter verdensdel1
Millioner kronerEndring i prosentTonnEndring i prosent
2014201520162015 - 20162014201520162015 - 2016
1Metaller og varer av metaller er definert som summen av varegruppe 67-69 i FNs standard for varegruppering, SITC.
I alt61 69667 42561 985-8,13 492 1693 325 7873 439 4443,4
Europa48 39750 77448 886-3,73 044 1153 044 1153 162 2043,9
Asia6 5729 3095 731-38,488 310110 33687 613-20,6
Nord- og Mellom-Amerika4 8584 3763 785-13,5161 433135 111144 4156,9
Sør-Amerika39433944230,513 07315 12321 32941,0
Afrika1 2981 9323 04257,418 20511 12722 597103,1
Oseania17771399-86,21 5839 9731 286-87,1
 
Jern og stål12 87112 70312 074-5,01 489 3761 417 6921 495 2475,5
Europa9 4769 6069 410-2,01 307 1501 270 5351 313 7963,4
Asia1 0651 094916-16,228 20724 78329 00217,0
Nord- og Mellom-Amerika1 3151 1311 110-1,8127 53299 598116 49617,0
Sør-Amerika23015419828,711 91213 77418 71535,9
Afrika70433641122,414 1125 82216 570184,6
Oseania8138429-92,54623 179669-79,0
 
Metaller, unntatt jern og stål40 53643 40640 282-7,21 863 5221 761 0661 815 6753,1
Europa34 27035 76434 882-2,51 791 5271 664 4961 745 1154,8
Asia3 6045 1653 448-33,248 17868 28948 721-28,7
Nord- og Mellom-Amerika2 5582 3881 809-24,322 01326 73119 627-26,6
Sør-Amerika4753127138,04636511 765171,1
Afrika15209-54,9545484312-35,5
Oseania41168-51,1797414135-67,4
 
Varer av metaller8 28911 3169 629-14,9139 271147 029128 522-12,6
Europa4 6515 4044 594-15,0110 888109 084103 293-5,3
Asia1 9033 0511 367-55,211 92517 2649 890-42,7
Nord- og Mellom-Amerika9868578661,111 8888 7828 292-5,6
Sør-Amerika116132118-10,669869884921,6
Afrika5781 5592 62268,23 5484 8215 71518,5
Oseania5531462-80,23246 380482-92,4

Tabell 18 
Eksport av råolje, etter land

Eksport av råolje, etter land
Millioner kronerEndring i prosent1000 FatEndring i prosent
2014201520162015 - 20162014201520162015 - 2016
1Eksporten av råolje i rør til Storbritannia er i realiteten lavere da noe av den etter omprossesering eksporteres videre til andre land, se tabell 22.
I alt282 663197 116187 595-4,8462 860476 053514 9368,2
 
Storbritannia1118 57178 19576 499-2,2198 219192 652213 91611,0
Nederland76 43950 37343 367-13,9123 689121 812119 194-2,1
Tyskland31 61319 39614 372-25,951 00845 55339 013-14,4
Sverige14 34413 40010 404-22,423 23031 35127 828-11,2
USA4 0194 0635 14126,56 1698 93913 04445,9
Frankrike7 6753 77310 313173,311 7689 10727 126197,9
Irland5 1457 5667 7432,38 27417 72820 23714,2
Danmark8 4277 5265 319-29,313 38618 31914 598-20,3
Canada1 6002 2193 96278,52 5495 45510 964101,0
Polen2 2941 396246-82,43 7723 195660-79,3
Andre land12 5379 20810 22911,120 79621 94328 35629,2

Tabell 19 
Eksport av naturgass i gassform, etter land

Eksport av naturgass i gassform, etter land
Millioner kronerEndring i prosentMillioner standard kubikkmeter (SM3)Endring i prosent
2014201520162015 - 20162014201520162015 - 2016
I alt209 435210 034153 108-27,1102 372109 611109 7180,1
 
Tyskland90 92092 34862 142-32,744 99248 31344 943-7,0
Storbritannia56 25356 75547 120-17,026 78329 51333 30812,9
Frankrike31 62232 89223 146-29,615 50117 15416 601-3,2
Nederland00-.00-.
Belgia29 70727 02420 085-25,714 65314 10014 4152,2
Andre land9321 015616-39,4443532450-15,3

Tabell 20 
Eksport av råolje og naturgass i gassform

Eksport av råolje og naturgass i gassform1
Råolje og naturgass i gassform totaltRåoljeNaturgass i gassform
Millioner kroner1000 TonnMillioner kroner1000 Fat1000 TonnMillioner kronerMillioner standard kubikkmeter (SM3)1000 Tonn
1Norsk eksport av råolje startet i 1971, mens eksport av naturgass startet i 1977.
2002257 330185 811197 9211 010 417135 54359 40964 40050 269
2003257 937181 214195 699949 980127 00862 23871 09954 206
2004311 485181 397237 468926 602124 38374 01776 27257 013
2005392 592173 173289 453831 028111 821103 13982 50661 352
2006456 129163 358309 252742 458100 035146 87784 58263 323
2007444 181161 147309 675726 12697 281134 50685 68463 866
2008569 310159 400359 369666 48389 085209 94194 56370 315
2009404 665158 178243 521642 30885 909161 14496 56372 269
2010436 547150 576281 985578 12077 465154 56297 39473 111
2011514 393140 830321 248511 82868 362193 14596 50072 467
2012548 643145 137306 825471 48562 808241 818109 48082 329
2013528 167138 478288 126448 44859 844240 041103 87578 634
2014492 098140 187282 663462 86061 770209 435102 37278 417
2015407 150144 635197 116476 05363 380210 034109 61181 255
2016340 703152 072187 595514 93668 521153 108109 71883 551

Tabell 21 
Eksport av råolje, endret landfordeling etter fraksjoneringsprosesess i Storbritannia

Eksport av råolje, endret landfordeling etter fraksjoneringsprosesess i Storbritannia
20162016
Råolje (via skip og rørledninger)Råolje (via skip)1
Millioner kroner1000 FatMillioner kroner1000 Fat
1All eksporten av norsk råolje som går i rør til Teesside og Sullom Voe er i den offisielle statistikken registrert med bestemmelsesland Storbritannia. Etter at denne ustabiliserte råoljen har gjennomgått en fraksjoneringsprosess, der man skiller den i komponentene stabilisert råolje, etan, propan og butan blir den skipet videre, og vi får en ny landfordeling. Fraksjoneringsprosessen medfører at noe av råoljen går bort, derav ulike totaltall.
I alt187 595514 936186 841507 078
 
Storbritannia76 499213 91660 741165 719
Nederland43 367119 19447 565130 316
Sverige10 40427 82811 47530 848
Frankrike10 31327 12613 16935 337
Tyskland14 37239 01316 18243 571
Canada3 96210 9645 80615 535
Polen246660246660
Danmark5 31914 5985 13414 093
Irland7 74320 2377 74320 237
Italia1 2573 1592 6666 836
USA5 14113 0445 47313 881
Finland2 5486 9302 7237 559
Spania2 8718 2093 0528 838
Martinique1 0622 9711 0622 971
Portugal4079885541 471
Belgia6482 1576482 157
Uruguay--3511 001

Tabell 22 
Revisjoner av publiserte endelige tall for import av varer i 2015. Varegruppe etter SITC. Millioner kroner.

Revisjoner av publiserte endelige tall for import av varer i 2015. Varegruppe etter SITC. Millioner kroner.
 Korrigerte endelige tallEndelige tallEndringEndring i prosent
Publiseringdato15. mai 201719. mai 201619.mai 2017-15.mai 201619.mai 2017-15.mai 2016
Måleperiode2 0152 0152 0152 015
Import i alt, varegruppe SITC 0-9615 485615 797-312-0,1
Av dette    
Skip og oljeplattformer (del av SITC 793)26 96626 96240,0
Import utenom skip og oljeplattformer588 519588 835-316-0,1
     
     
0 Matvarer og levende dyr42 23842 23440,0
00 Levende dyr, utenom gruppe 0317217200,0
01 Kjøtt og kjøttvarer1 7471 74700,0
02 Meierivarer og egg1 1221 123-1-0,1
03 Fisk, krepsdyr, bløtdyr4 2164 217-10,0
04 Korn og kornvarer5 2785 27710,0
05 Grønnsaker og frukt11 33411 33130,0
06 Sukker, sukkervarer og honning1 6241 62400,0
07 Kaffe, te, kakao, krydderier3 9984 000-2-0,1
08 Dyrefor (unntatt umalt korn)6 2546 25400,0
09 Forskjellige matvarer6 4946 48950,1
     
1 Drikkevarer og tobakk8 0118 012-10,0
11 Drikkevarer5 6195 620-10,0
12 Tobakk og tobakksvarer2 3922 39200,0
     
2 Råvarer (ikke spiselige), ekskl. brenselsstoffer34 70334 69940,0
21 Huder, skinn og pelsskinn, rå282800,0
22 Oljefrø og oljeholdige frukter1 8891 88630,2
23 Rågummi14814800,0
24 Tømmer, trelast og kork4 2314 232-10,0
25 Papirmasse og papiravfall55555500,0
26 Tekstilfibrer, ikke spunnet el. vevd11211200,0
27 Rå gjødningsstoffer og rå mineraler3 3093 310-10,0
28 Malmer og avfall av metall21 72221 72020,0
29 Animalske og vegetabilske råvarer2 7102 70910,0
     
3 Brenselstoffer, smøreoljer, elektrisk strøm28 17628 185-90,0
32 Kull, koks og briketter1 8721 87110,1
33 Mineralolje og mineraloljeprodukter23 80823 818-100,0
334 Raffinerte mineraloljeprodukter17 47017 480-10-0,1
34 Gass, naturlig og tilvirket99899800,0
342 Flytende propan og butan82182100,0
35 Elektrisk strøm1 4981 49800,0
     
4 Animalske og vegetabilske oljer, fett og voks6 3096 30810,0
41 Dyrefett og -oljer3 2503 24910,0
42 Faste vegetabilske fett og oljer, raffinert eller fraksjonert2 8522 85200,0
43 Animalske eller vegetabilske fett og oljer, bearbeidet20720610,5
     
5 Kjemiske produkter60 03059 994360,1
51 Organiske kjemiske produkter7 4847 448360,5
52 Uorganiske kjemiske produkter5 7115 71100,0
53 Farge- og garvestoffer3 3333 33300,0
54 Medisiner, farmasøytiske produkter14 75814 761-30,0
55 Flyktige oljer, rengjøringsprodukter7 0657 06320,0
56 Kunstgjødsel2 9772 97700,0
57 Plastråstoffer4 3994 400-10,0
58 Plast, halvfabrikata5 2555 25140,1
59 Kjemiske produkter ikke ellers nevnt9 0489 050-20,0
     
6 Bearbeidde varer gruppert hovedsakelig etter materiale86 98887 053-65-0,1
61 Lær, lærvarer og beredte pelsskinn60060000,0
62 Varer av gummi, i.e.n.5 0775 078-10,0
63 Varer av tre og kork(unntatt møbler)6 8186 819-10,0
64 Papir, papp og varer7 5567 55600,0
65 Tekstilgarn, -stoffer og -varer6 9686 969-10,0
66 Varer av ikke-metalliske mineraler9 0349 036-20,0
67 Jern og stål14 53614 548-12-0,1
68 Metaller, unntatt jern og stål7 2527 282-30-0,4
69 Varer av metaller, i.e.n.29 14729 164-17-0,1
     
7 Maskiner og transportmidler250 081250 335-254-0,1
71 Kraftmaskiner og -utstyr11 30911 313-40,0
72 Maskiner for spesielle industrier25 89825 89260,0
73 Metallbearbeidingsmaskiner1 4581 45800,0
74 Andre industrimaskiner og -utstyr33 58933 598-90,0
75 Kontormaskiner, databehandlingsutstyr17 01017 019-9-0,1
76 Telekommunikasjonsapparater23 06023 065-50,0
77 Elektriske maskiner og apparater31 44631 455-90,0
78 Kjøretøyer for veg62 68462 701-170,0
79 Andre transportmidler43 62643 833-207-0,5
     
8 Forskjellige ferdigvarer97 92797 955-280,0
81 Prefabrikerte bygninger8 6648 666-20,0
82 Møbler og deler14 89614 899-30,0
83 Reiseeffekter, vesker og liknende1 6201 62000,0
84 Klær og tilbehør til klær19 38419 388-40,0
85 Fottøy5 0415 044-3-0,1
87 Vitenskapelige og tekniske instrument16 97616 979-30,0
88 Fotografiske og optiske artikler, ur2 8822 88200,0
89 Forskjellige ferdige varer, i.e.n.28 46428 477-130,0
     
9 Andre varer og transaksjoner1 0221 02200,0
91 Pakkepost ikke gruppert på vareslag--  
93 Spesielle transaksjoner og varer ikke gruppert etter art48248200,0
96 Mynter (unntatt gullmynter) som ikke er lovlige betalingsmidler5500,0
97 Gull, ikke -monetært (unntatt gullmalm og konsentrater)53553500,0

Tabell 23 
Revisjoner av publiserte endelige tall for eksport av varer i 2015. Varegruppe etter SITC. Millioner kroner.

Revisjoner av publiserte endelige tall for eksport av varer i 2015. Varegruppe etter SITC. Millioner kroner.
 Korrigerte endelige tallEndelige tallEndringEndring i prosent
1Grunnet konfidensialitetshensyn er varegruppen SITC 56 slått sammen med varegruppe 59.
Publiseringdato15. mai 201719. mai 201619.mai 2017-15.mai 201619.mai 2017-15.mai 2016
Måleperiode2 0152 0152 0152 015
     
Eksport i alt, varegruppe SITC 0-9835 267836 166-899-0,1
Av dette    
Råolje (del av SITC 333)197 116197 11600,0
Naturgass (SITC 343)220 676220 67600,0
Naturlige gasskondensater (del av SITC 333)4 5655 157-592-11,5
Skip og oljeplattformer (del av SITC 793)8 9378 93700,0
Fastlandseksport403 973404 280-307-0,1
     
0 Matvarer og levende dyr77 49477 523-290,0
00 Levende dyr, utenom gruppe 03595900,0
01 Kjøtt og kjøttvarer200203-3-1,5
02 Meierivarer og egg76476400,0
03 Fisk, krepsdyr, bløtdyr71 97372 001-280,0
04 Korn og kornvarer28328300,0
05 Grønnsaker og frukt18518500,0
06 Sukker, sukkervarer og honning888800,0
07 Kaffe, te, kakao, krydderier31131100,0
08 Dyrefor (unntatt umalt korn)2 2582 259-10,0
09 Forskjellige matvarer1 3721 37110,1
     
1 Drikkevarer og tobakk78778700,0
11 Drikkevarer784785-1-0,1
12 Tobakk og tobakksvarer2200,0
     
2 Råvarer (ikke spiselige), ekskl. brenselsstoffer15 88415 885-10,0
21 Huder, skinn og pelsskinn, rå83083000,0
22 Oljefrø og oljeholdige frukter3300,0
23 Rågummi272700,0
24 Tømmer, trelast og kork3 1903 19000,0
25 Papirmasse og papiravfall2 4782 47800,0
26 Tekstilfibrer, ikke spunnet el. vevd25125100,0
27 Rå gjødningsstoffer og rå mineraler3 9003 90000,0
28 Malmer og avfall av metall4 8864 88600,0
29 Animalske og vegetabilske råvarer32032000,0
     
3 Brenselstoffer, smøreoljer, elektrisk strøm482 396482 900-504-0,1
32 Kull, koks og briketter55955900,0
33 Mineralolje og mineraloljeprodukter243 201243 736-535-0,2
334 Raffinerte mineraloljeprodukter40 93540 877580,1
34 Gass, naturlig og tilvirket234 538234 508300,0
342 Flytende propan og butan11 98211 946360,3
35 Elektrisk strøm4 0974 09700,0
     
4 Animalske og vegetabilske oljer, fett og voks2 1212 128-7-0,3
41 Dyrefett og -oljer1 1041 108-4-0,4
42 Faste vegetabilske fett og oljer, raffinert eller fraksjonert44644600,0
43 Animalske eller vegetabilske fett og oljer, bearbeidet571573-2-0,3
     
5 Kjemiske produkter51 69851 713-150,0
51 Organiske kjemiske produkter14 11814 119-10,0
52 Uorganiske kjemiske produkter7 9307 931-10,0
53 Farge- og garvestoffer1 3851 38500,0
54 Medisiner, farmasøytiske produkter5 8025 80200,0
55 Flyktige oljer, rengjøringsprodukter1 3791 380-1-0,1
56 Kunstgjødsel18 7048 70400,0
57 Plastråstoffer4 8864 895-9-0,2
58 Plast, halvfabrikata1 4041 40400,0
59 Kjemiske produkter ikke ellers nevnt6 0906 094-4-0,1
     
6 Bearbeidde varer gruppert hovedsakelig etter materiale77 25677 573-317-0,4
61 Lær, lærvarer og beredte pelsskinn777700,0
62 Varer av gummi, i.e.n.732737-5-0,7
63 Varer av tre og kork(unntatt møbler)1 3851 38500,0
64 Papir, papp og varer4 7204 72000,0
65 Tekstilgarn, -stoffer og -varer1 4121 422-10-0,7
66 Varer av ikke-metalliske mineraler1 5051 50050,3
67 Jern og stål12 70312 730-27-0,2
68 Metaller, unntatt jern og stål43 40643 40600,0
69 Varer av metaller, i.e.n.11 31611 595-279-2,4
     
7 Maskiner og transportmidler98 70498 659450,0
71 Kraftmaskiner og -utstyr10 80510 816-11-0,1
72 Maskiner for spesielle industrier17 96417 7941701,0
73 Metallbearbeidingsmaskiner66066000,0
74 Andre industrimaskiner og -utstyr24 93124 917140,1
75 Kontormaskiner, databehandlingsutstyr2 5012 50010,0
76 Telekommunikasjonsapparater5 8595 85900,0
77 Elektriske maskiner og apparater14 87114 990-119-0,8
78 Kjøretøyer for veg6 5786 586-8-0,1
79 Andre transportmidler14 53314 537-40,0
     
8 Forskjellige ferdigvarer27 90327 974-71-0,3
81 Prefabrikerte bygninger1 3501 352-2-0,1
82 Møbler og deler2 7912 796-5-0,2
83 Reiseeffekter, vesker og liknende787622,6
84 Klær og tilbehør til klær72772250,7
85 Fottøy13813800,0
87 Vitenskapelige og tekniske instrument15 92615 986-60-0,4
88 Fotografiske og optiske artikler, ur247248-1-0,4
89 Forskjellige ferdige varer, i.e.n.6 6466 656-10-0,2
     
9 Andre varer og transaksjoner1 0251 02500,0
91 Pakkepost ikke gruppert på vareslag---0,0
93 Spesielle transaksjoner og varer ikke gruppert etter art0000,0'
96 Mynter (unntatt gullmynter) som ikke er lovlige betalingsmidler191900,0
97 Gull, ikke -monetært (unntatt gullmalm og konsentrater)1 0061 00600,0

Tabell 24 
Revisjoner av publiserte foreløpige tall for import av varer i 2016. Varegruppe etter SITC. Millioner kroner

Revisjoner av publiserte foreløpige tall for import av varer i 2016. Varegruppe etter SITC. Millioner kroner
 Endelige tallForeløpige tallEndringEndring i prosent
Publiseringdato15.mai 201716.januar 201716.januar 2017-15.mai 201716.januar 2017-15.mai 2017
Måleperiode2 0162 0162 0162 016
     
Import i alt, varegruppe SITC 0-9609 516606 6972 8190,5
Av dette    
Skip og oljeplattformer (del av SITC 793)19 38816 3992 98918,2
Import utenom skip og oljeplattformer590 128590 298-1700,0
     
0 Matvarer og levende dyr43 18643 17790,0
00 Levende dyr, utenom gruppe 0317517500,0
01 Kjøtt og kjøttvarer1 7251 72500,0
02 Meierivarer og egg1 2311 23100,0
03 Fisk, krepsdyr, bløtdyr4 5044 50400,0
04 Korn og kornvarer5 2315 23100,0
05 Grønnsaker og frukt11 94811 952-40,0
06 Sukker, sukkervarer og honning1 7131 703100,6
07 Kaffe, te, kakao, krydderier3 9903 994-4-0,1
08 Dyrefor (unntatt umalt korn)6 7486 74710,0
09 Forskjellige matvarer5 9205 91550,1
     
1 Drikkevarer og tobakk8 9428 94200,0
11 Drikkevarer5 9245 92400,0
12 Tobakk og tobakksvarer3 0183 01800,0
     
2 Råvarer (ikke spiselige), ekskl. brenselsstoffer31 69131 668230,1
21 Huder, skinn og pelsskinn, rå252500,0
22 Oljefrø og oljeholdige frukter1 9081 90440,2
23 Rågummi12412400,0
24 Tømmer, trelast og kork4 5134 51300,0
25 Papirmasse og papiravfall55555500,0
26 Tekstilfibrer, ikke spunnet el. vevd11111100,0
27 Rå gjødningsstoffer og rå mineraler3 0873 08250,2
28 Malmer og avfall av metall18 54018 53550,0
29 Animalske og vegetabilske råvarer2 8282 82080,3
     
3 Brenselstoffer, smøreoljer, elektrisk strøm23 15623 0251310,6
32 Kull, koks og briketter1 6681 66800,0
33 Mineralolje og mineraloljeprodukter19 01118 8801310,7
334 Raffinerte mineraloljeprodukter15 10415 087170,1
34 Gass, naturlig og tilvirket1 0111 01100,0
342 Flytende propan og butan86886800,0
35 Elektrisk strøm1 4661 46600,0
     
4 Animalske og vegetabilske oljer, fett og voks7 1237 12030,0
41 Dyrefett og -oljer3 3303 32640,1
42 Faste vegetabilske fett og oljer, raffinert eller fraksjonert3 5913 59100,0
43 Animalske eller vegetabilske fett og oljer, bearbeidet20320210,5
     
5 Kjemiske produkter62 75862 788-300,0
51 Organiske kjemiske produkter8 3128 315-30,0
52 Uorganiske kjemiske produkter4 6784 67800,0
53 Farge- og garvestoffer3 3373 33700,0
54 Medisiner, farmasøytiske produkter16 03016 038-80,0
55 Flyktige oljer, rengjøringsprodukter7 2777 278-10,0
56 Kunstgjødsel2 7702 77000,0
57 Plastråstoffer4 5874 599-12-0,3
58 Plast, halvfabrikata5 6135 61300,0
59 Kjemiske produkter ikke ellers nevnt10 15410 160-6-0,1
     
6 Bearbeidde varer gruppert hovedsakelig etter materiale85 87885 859190,0
61 Lær, lærvarer og beredte pelsskinn566567-1-0,2
62 Varer av gummi, i.e.n.5 1525 153-10,0
63 Varer av tre og kork(unntatt møbler)7 3167 31600,0
64 Papir, papp og varer7 6117 615-4-0,1
65 Tekstilgarn, -stoffer og -varer7 1497 14810,0
66 Varer av ikke-metalliske mineraler9 2299 22810,0
67 Jern og stål13 77013 800-30-0,2
68 Metaller, unntatt jern og stål8 1228 109130,2
69 Varer av metaller, i.e.n.26 96226 923390,1
     
7 Maskiner og transportmidler245 289242 5782 7111,1
71 Kraftmaskiner og -utstyr9 3149 315-10,0
72 Maskiner for spesielle industrier24 83924 83270,0
73 Metallbearbeidingsmaskiner1 4541 45400,0
74 Andre industrimaskiner og -utstyr31 97031 909610,2
75 Kontormaskiner, databehandlingsutstyr16 78216 78200,0
76 Telekommunikasjonsapparater24 39424 39400,0
77 Elektriske maskiner og apparater31 48331 486-30,0
78 Kjøretøyer for veg69 25269 258-60,0
79 Andre transportmidler35 80133 1472 6548,0
     
8 Forskjellige ferdigvarer100 383100 431-480,0
81 Prefabrikerte bygninger9 4069 407-10,0
82 Møbler og deler14 83614 83510,0
83 Reiseeffekter, vesker og liknende1 6431 644-1-0,1
84 Klær og tilbehør til klær20 02120 023-20,0
85 Fottøy5 4545 45310,0
87 Vitenskapelige og tekniske instrument16 37616 406-30-0,2
88 Fotografiske og optiske artikler, ur2 9202 921-10,0
89 Forskjellige ferdige varer, i.e.n.29 72629 741-15-0,1
     
9 Andre varer og transaksjoner1 1101 11000,0
91 Pakkepost ikke gruppert på vareslag----
93 Spesielle transaksjoner og varer ikke gruppert etter art48348300,0
96 Mynter (unntatt gullmynter) som ikke er lovlige betalingsmidler161600,0
97 Gull, ikke -monetært (unntatt gullmalm og konsentrater)61161100,0

Tabell 25 
Revisjoner av publiserte foreløpige tall for eksport av varer i 2016. Varegruppe etter SITC. Millioner kroner.

Revisjoner av publiserte foreløpige tall for eksport av varer i 2016. Varegruppe etter SITC. Millioner kroner.
 Endelige tallForeløpige tallEndringEndring i prosent
1Grunnet konfidensialitetshensyn er varegruppen SITC 56 slått sammen med varegruppe 59.
Publiseringdato15.mai 201716.januar 201716.januar 2017-15.mai 201716.januar 2017-15.mai 2017
Måleperiode2 0162 0162 0162 016
     
Eksport i alt, varegruppe SITC 0-9751 399747 1354 2640,6
Av dette    
Råolje (del av SITC 333)187 595185 7711 8241,0
Naturgass (SITC 343)160 787160 2225650,4
Naturlige gasskondensater (del av SITC 333)3 8173 822-5-0,1
Skip og oljeplattformer (del av SITC 793)12 20110 3401 86118,0
Fastlandseksport386 998386 980180,0
     
0 Matvarer og levende dyr95 27495 334-60-0,1
00 Levende dyr, utenom gruppe 036566-1-1,5
01 Kjøtt og kjøttvarer22422400,0
02 Meierivarer og egg77777700,0
03 Fisk, krepsdyr, bløtdyr89 18789 222-350,0
04 Korn og kornvarer31731431,0
05 Grønnsaker og frukt245246-1-0,4
06 Sukker, sukkervarer og honning757500,0
07 Kaffe, te, kakao, krydderier34634600,0
08 Dyrefor (unntatt umalt korn)2 4492 458-9-0,4
09 Forskjellige matvarer1 5891 607-18-1,1
     
1 Drikkevarer og tobakk996999-3-0,3
11 Drikkevarer981983-2-0,2
12 Tobakk og tobakksvarer161600,0
     
2 Råvarer (ikke spiselige), ekskl. brenselsstoffer14 83614 822140,1
21 Huder, skinn og pelsskinn, rå69869800,0
22 Oljefrø og oljeholdige frukter4400,0
23 Rågummi434300,0
24 Tømmer, trelast og kork3 1193 104150,5
25 Papirmasse og papiravfall2 5862 58600,0
26 Tekstilfibrer, ikke spunnet el. vevd25525500,0
27 Rå gjødningsstoffer og rå mineraler3 7753 777-2-0,1
28 Malmer og avfall av metall4 0014 00100,0
29 Animalske og vegetabilske råvarer35435400,0
     
3 Brenselstoffer, smøreoljer, elektrisk strøm398 557396 1512 4060,6
32 Kull, koks og briketter51651600,0
33 Mineralolje og mineraloljeprodukter219 164217 3561 8080,8
334 Raffinerte mineraloljeprodukter27 18527 194-90,0
34 Gass, naturlig og tilvirket173 428172 8315970,3
342 Flytende propan og butan10 29110 28380,1
35 Elektrisk strøm5 4485 44800,0
     
4 Animalske og vegetabilske oljer, fett og voks2 2012 20100,0
41 Dyrefett og -oljer1 0631 120-57-5,1
42 Faste vegetabilske fett og oljer, raffinert eller fraksjonert52852800,0
43 Animalske eller vegetabilske fett og oljer, bearbeidet6115535810,5
     
5 Kjemiske produkter49 52249 445770,2
51 Organiske kjemiske produkter13 74913 74720,0
52 Uorganiske kjemiske produkter7 4317 43100,0
53 Farge- og garvestoffer1 5741 57400,0
54 Medisiner, farmasøytiske produkter5 8785 87800,0
55 Flyktige oljer, rengjøringsprodukter1 3581 359-1-0,1
56 Kunstgjødsel16 6116 4981131,7
57 Plastråstoffer5 0865 089-3-0,1
58 Plast, halvfabrikata1 2931 327-34-2,6
59 Kjemiske produkter ikke ellers nevnt6 5416 54100,0
     
6 Bearbeidde varer gruppert hovedsakelig etter materiale72 45072 45000,0
61 Lær, lærvarer og beredte pelsskinn818100,0
62 Varer av gummi, i.e.n.664666-2-0,3
63 Varer av tre og kork(unntatt møbler)1 4171 418-1-0,1
64 Papir, papp og varer5 2325 23200,0
65 Tekstilgarn, -stoffer og -varer1 5661 56510,1
66 Varer av ikke-metalliske mineraler1 5061 50600,0
67 Jern og stål12 07412 07310,0
68 Metaller, unntatt jern og stål40 28240 286-40,0
69 Varer av metaller, i.e.n.9 6299 62180,1
     
7 Maskiner og transportmidler91 05189 1871 8642,1
71 Kraftmaskiner og -utstyr7 0207 023-30,0
72 Maskiner for spesielle industrier12 84712 6971501,2
73 Metallbearbeidingsmaskiner60160100,0
74 Andre industrimaskiner og -utstyr20 42020 605-185-0,9
75 Kontormaskiner, databehandlingsutstyr2 3142 315-10,0
76 Telekommunikasjonsapparater5 2405 242-20,0
77 Elektriske maskiner og apparater14 59314 597-40,0
78 Kjøretøyer for veg6 9676 979-12-0,2
79 Andre transportmidler21 04919 1281 92110,0
     
8 Forskjellige ferdigvarer25 72425 760-36-0,1
81 Prefabrikerte bygninger1 4331 463-30-2,1
82 Møbler og deler2 8752 877-2-0,1
83 Reiseeffekter, vesker og liknende959500,0
84 Klær og tilbehør til klær75575500,0
85 Fottøy132133-1-0,8
87 Vitenskapelige og tekniske instrument13 19713 19610,0
88 Fotografiske og optiske artikler, ur278279-1-0,4
89 Forskjellige ferdige varer, i.e.n.6 9596 963-4-0,1
   0 
9 Andre varer og transaksjoner78678600,0
91 Pakkepost ikke gruppert på vareslag--- 
93 Spesielle transaksjoner og varer ikke gruppert etter art0000,0
96 Mynter (unntatt gullmynter) som ikke er lovlige betalingsmidler161600,0
97 Gull, ikke -monetært (unntatt gullmalm og konsentrater)77177100,0

Om statistikken

Utenrikshandelsstatistikken viser utviklingen i Norges handel med utlandet, målt i verdi og mengde. Den gir informasjon om totalimport og eksport samt landfordelt handel på ulike detaljeringsnivå.

Definisjoner

Definisjoner av viktige begrep og variabler

Import og eksport
Import består hovedsakelig av utenlandsk produserte varer som føres inn til Norge. Dette kan også inkludere reimport av opprinnelige norskproduserte varer og bearbeidede varer.

Eksport består av innenlandsk produserte varer som sendes ut av Norge, altså fra Norges statistiske område slik det er definert i Omfanget av statistikken (se Produksjon). Her inkluderes også reeksport av opprinnelig utenlandsk produserte varer og bearbeidede varer.

Handelen med varer er basert på fysiske varebevegelser over landegrensene, men for enkelte varer som skip, oljeplattformer og fly skjer det ofte en handel uten at det forekommer en slik bevegelse. Import og eksport av slike varer bestemmes derfor etter skifte i nasjonaliteten til det økonomiske eierskapet. Dette måles ved kjøp, salg og finansielle leieavtaler (opplysninger om finansielle leieavtaler innhentes ikke for skip).

Fastlandseksport
Fra mars 2013 er fastlandseksport brukt for eksport av andre varer enn råolje, naturgass, naturlige gasskondensater, skip og oljeplattformer. Fastlandseksport erstattet begrepet tradisjonelle varer, som ble brukt tidligere.

Land
Ved import benyttes avsender- og opprinnelsesland, og for eksport bestemmelsesland.

Avsenderland er det land fraktdokumentet (ved fortolling) i Norge viser som det første landet varen er sendt fra under samme handelstransaksjon mellom kjøper og selger.

Med opprinnelsesland menes, for råvarer, det land hvor varen er produsert. For ferdigvarer (bearbeidde og raffinerte varer) det land hvor varen har fått sin endelige form. Med bestemmelsesland menes det land som på eksporttidspunktet er det sist kjente landet som varen er bestemt for.

For skip, fly og mobile oljeplattformer er opprinnelseslandet det landet som tidligere eide varen (økonomisk eierskap). Når det gjelder norskproduserte varer som er solgt til utlandet og senere kjøpt hjem, er opprinnelsesland oppgitt som det landet varene er returnert fra.

Statistisk landliste følger den internasjonale standarden ISO-3166.

Transportmåte
Transportmåte viser hvilke transportmiddel som er benyttet ved grensepassering ved import eller eksport av varer og følger Standard for klassifisering av transportmåte ved grensepassering


Mengde
Varer som er oppgitt med vekt, er registrert med nettovekt. For innførte varer som fortolles etter vekt, vil det forekomme at enkelte varer er fortollet med varens nærmeste emballasje (særlig matvarer i lufttett lukket emballasje). En del varer er registrert i en annen mengdeenhet i tillegg til kilo. Tolltariffen og Statistisk varefortegnelse for utenrikshandelen viser hvilke varer dette gjelder. Statistikk blir  publisert etter begge mengdeenheter.

Statistisk verdi
Statistisk verdi er varens verdi ved passering av norsk grense. Toll, merverdi- og andre avgifter inngår ikke i den statistiske verdien.

Ved import skal verdien settes til CIF-type (Cost Insurance Freight) verdi. Det vil si varens verdi ved norsk grense inklusive de omkostninger som er forbundet med leveringen av varen frem til grensen, hovedsakelig transportomkostninger og forsikring. For eksporten er det på samme måte varens verdi ved norsk grense inklusive de omkostninger som er forbundet med å transportere varen dit,  kalt FOB-type (Free On Board) verdi. CIF og FOB er to av flere leveringsbetingelser som inngår i Incoterms, en samling av  salgsklausuler brukt i internasjonal handel for avtaler mellom kjøper og selger om hvem som bærer kostnader med hensyn til  risiko (ansvar) og transport av varen til avtalt sted.

For råolje som eksporteres med skip direkte fra installasjon på norsk kontinentalsokkel, regnes verdien ved avgang fra installasjonen. Når det gjelder råolje og naturgass som føres til utlandet gjennom rørledning, regnes den statistiske verdien ved passering ut fra norsk kontinentalsokkel. Verdien av transport over internasjonale farvann og inn til terminal i utlandet regnes som eksport av tjenester.

Statistisk verdi for eksport og import av skip er overdragelsessum inklusive overtakelse av gjeld. For fisk norske fartøyer har fanget utenfor norsk tollgrense og direktelandet i utlandet, er statistisk verdi det som utbetales til fiskeren ved salg fra lager (fratrukket salgslagsavgift).

Produksjonsfylke
Er det fylket der varen er produsert. Hvis produksjonen foregår i flere fylker er produksjonsfylke bestemt til det fylket der verdiskapningen er størst.

Standard klassifikasjoner

Varegrupperinger

Statistikken er gruppert etter forskjellige vareklassifikasjoner ut fra ulike brukerbehov. Norske versjoner av de ulike internasjonale klassifikasjonene er tilgjengelige i SSBs database for standard klassifikasjoner, de internasjonale klassifikasjonene finnes på FN og Eurostat sine nettsider.            

I det vesentligste bygger statistikken på opplysninger fra tollvesenets innførsels- og utførselsdeklarasjoner. Men tall for  eksport av olje, gass og kull, samt utenrikshandel med strøm, skip, oljeplattformer og fly samt eksport av fisk landet i  utlandet fra norske fartøyer, mottas fra andre kilder. Alle grunndata er, uansett kilde, klassifisert etter tolltariffen. Både FN og Eurostat har laget  korrespondansetabeller mellom de ulike klassifikasjonene

Tolltariffen er en 8-sifret kode der de 6 første sifrene tilsvarer det internasjonale harmoniserte system (HS) som er utviklet av Den internasjonale tollunionen. De 2 siste sifrene er for nasjonale formål. Tolltariffen deler inn varene etter materialets art  og består av til sammen mer enn 7 000 varenumre. SSB bruker tolltariffen som basis for Statistisk varefortegnelse for utenrikshandelen.

Ved publisering av utenrikshandelstall benyttes i stor grad FNs International Standard for Trade Classification  - SITC, som grupperer handelstallene etter varens materiale og bearbeidingsnivå (råvarer, halvfabrikata og ferdigvarer). SITC-koden består av 5 siffer. SSB publiserer import- og eksporttall landfordelt etter 2-sifret SITC-kode samt verditall, uten landfordeling, etter 3-sifret kode.

Andre varegrupperingen som brukes er BEC (Broad economic classification), FNs standard for gruppering av varer etter anvendelsesområde samt EU-standarden CPA (Classification of products by Activity),  der de 4 første sifrene tilsvarer Standard for næringsgruppering (NACE). Utenrikshandelsdata gruppert etter CPA viser varens næringstilknytning, ikke de enkelte næringers import og eksport av varer. 

Landgruppering
Standard for landkoder utenrikshandel følger den internasjonale standarden ISO-3166. EU-landene benytter samme gruppering, bortsett fra noen avvik av mindre betydning.

I publiseringen av handelstall brukes disse landgrupperingene:
Norden - Norges handel med Sverige, Danmark, Grønland, Færøyene, Finland, Åland og Island.
EFTA - Norges handel med Island, Sveits og Liechtenstein.
EU – Oversikt over medlemsland over tid, se EUs nettsider.
OECD - Oversikt over medlemsland over tid, se OECDs nettsider

Utviklingsland - fra og med 2007 er OECDs DAC-liste  brukt for definisjon av land som til enhver tid er godkjent som mottakere av offisiell utviklingshjelp. Ut fra denne har FN definert en gruppe Least developed countries,Minst Utviklede Land, MUL, som også brukes som inndeling i statistikken.
(Før 2007 var følgende land definert som utviklingsland i den norske handelsstatistikken: Bosnia-Hercegovina, Jugoslavia (Serbia og Montenegro), Kroatia, Makedonia, Malta, Slovenia - Afrika unntatt Sør-Afrika - Asia unntatt Japan; Nord- og Sør-Amerika unntatt USA, Canada og Grønland - Oceania unntatt Australia og New Zealand).

Tidligere Comecon Grupperingen er brukt til og med 2011 og besto (i handelsstatistikken) kun av europeiske Comecon-land: Armenia, Aserbajdsjan, Bulgaria, Estland, Georgia, Hviterussland, Kasakhstan, Kirgisistan, Latvia, Litauen, Moldova, Polen, Romania, Russland, Slovakia, Tsjekkia, Tadsjikistan, Turkmenistan, Ukraina, Ungarn, Usbekistan.

Administrative opplysninger

Navn og emne

Navn: Utenrikshandel med varer
Emne: Utenriksøkonomi

Ansvarlig seksjon

Seksjon for utenrikshandel

Regionalt nivå

Statistikk over import og eksport av varer publiseres på landnivå. Eksport av varer publiseres i tillegg etter produksjonsfylke.

Hyppighet og aktualitet

Månedsstatistikken frigis den 15. i måneden etter observasjonsperioden (foregående måned), eller første påfølgende virkedag. I mars og juni er publiseringsdag én dag senere. Tallene er foreløpige og det gjøres en kontinuerlig retting og oppdatering av tallgrunnlaget. Ved hver publisering oppdateres tall for inneværende år.
Foreløpige årstall publiseres sammen med månedstall for desember. Endelige tall offentliggjøres to ganger. Første gang i mai påfølgende år. Deretter blir de korrigerte endelige tallene publisert i mai ett år senere.

Internasjonal rapportering

EUs statistiske kontor (Eurostat), Organisasjonen for økonomisk samarbeid og utvikling (OECD), Verdens Handelsorganisasjon (WTO), Det Internasjonale Pengefondet (IMF) og De forente nasjoner (FN) mottar data ved hver publisering.

Lagring og anvendelse av grunnlagsmaterialet

Rådata og reviderte mikrodata er lagret i henhold til SSB sin standard for arkivering av filer (DataDok).

Bakgrunn

Formål og historie

Formålet med statistikken over utenrikshandel med varer er å gi en oversikt over varestrømmene mellom Norge og utlandet. Eksport og import av varer er sentrale størrelser i det samfunnsøkonomiske bildet både for å beskrive strukturelle forhold i økonomien og for å overvåke konjunkturene. Månedsstatistikken over utenrikshandel med varer er publisert siden 1913 og årsstatistikk tilbake til 1835 (verditall ble først publisert i 1866).

Av vesentlige endringer i statistikken kan nevnes at vareinndelingen etter HS-nomenklaturen (Det Harmoniserte system) som ble tatt i bruk fra 1988, innebar en omfattende omlegging av inndelingen på detaljert nivå i forhold til den tidligere CCCN-nomenklaturen (Tollsamarbeidsrådets nomenklatur).

Statistikken finansieres i hovedsak over statsoppdraget, men baserer seg også i noe grad på markedsinntekter.

Brukere og bruksområder

Statistikken er bygd opp som en del av et nasjonalt og internasjonalt statistikksystem og benyttes ved utarbeiding av nasjonalregnskapet og utenriksregnskapet i SSB. Den skal også så vidt mulig dekke næringslivets behov for data på dette området til planlegging av produksjon, markedsføring og salg.

Statistikken er dessuten en viktig del av grunnlaget for prognose- og analysearbeid utført av organisasjoner, offentlige myndigheter og forskningsinstitusjoner. Internasjonale organisasjoner, som FNs statistiske kontor, OECD og Eurostat benytter også de norske utenrikshandelsdataene.

Likebehandling av brukere

Ingen eksterne brukere har tilgang til statistikk før den er publisert samtidig for alle kl. 08.00 på ssb.no etter forhåndsvarsling senest tre måneder før i Statistikkalenderen. Dette er et av de viktigste prinsippene i SSB for å sikre likebehandling av brukerne.

Sammenheng med annen statistikk

Tallene for utenrikshandel med varer er en viktig del av kvartalsvis utenriksregnskap og nasjonalregnskap og det årlige  nasjonalregnskapet .

Driftsregnskapet (utenriksregnskapet består at et driftsregnskap og et kapitalregnskap) omfatter imidlertid flere poster både på eksport- og importsiden som ikke er med i statistikken over utenrikshandelen med varer. Dette gjelder i sin helhet eksport og import av tjenester. Utenrikshandelsstatistikken dekker kun ikke-finansiell sektor, mens utenriksregnskapet dekker alle institusjonelle sektorer (ikke-finansiell sektor produserer varer og ikke-finansielle tjenester, mens finansielle foretak hovedsakelig har med finansformidling og finansielle hjelpetjenester å gjøre).

I utenriksregnskapet innhentes også anslag på handel med varer som fraktes direkte fra utlandet til oljevirksomhet på norsk del av kontinentalsokkelen, import av bunkers og andre oljeprodukter til norske skip, fly og rigger i utlandet. Dessuten tolker utenriksregnskapet noen av varene utenrikshandelsstatikken med varer som tjeneste, som for eksempel dataspill, programvare og lisenser.

I publiseringen av tall for utenrikshandelen med varer gir vi tall for råolje, naturgass og naturlige gasskondensater, mens utenriksregnskapet bruker samlebegrepet ”råolje og naturgass” for varene råolje, naturgass, naturlige gasskondensater, nafta, propan og butan.

Utover dette inngår tallene også i mange av de andre statistikkene som SSB publiserer, som for eksempel:

Speilstatistikk

Når man i utenrikshandelsstatistikk-sammenheng snakker om speilstatistikk, dreier det seg om en sammenligning mellom to eller flere lands statistikker. Eksport av en vare fra et land skal i prinsippet være lik import av samme vare i det andre landet.

I utgangspunktet vil det uansett være en viss verdiforskjell for en gitt vare. Dette fordi eksporterende land benytter varens verdi ved dette landets grense. Men importerende land benytter samme vares verdi inkludert frakt og forsikring til importlandets grense. (Dette kalles FOB og CIF-verdi, og beskrives under definisjoner i punktet statistisk verdi.)
Andre uoverensstemmelser kan også forekomme på tross av at det finnes internasjonale retningslinjer for hvordan utenrikshandelsstatistikken skal produseres, et eksempel er ulik bruk av general- eller spesialhandel som avgrensning for statistikkens innhold. Landene kan også ha ulik metode for innsamling og behandling av data som kan skape skjevheter. Noen samler inn data fra tollvesenet, andre direkte fra bedrifter.
En annen vanlig feilkilde er at landene har forskjellig opplysninger om varenes bestemmelsesland. Ulik terskel for inkludering av data kan også skape skjevheter. For Norge er varedeklarasjoner under 1 000 kroner utelatt fra importen, men andre land kan ha andre grenser. Også ulik praktisering av konfidensialitetskrav og uklare definisjoner av enkelte varer kan medføre ulik klassifisering i forskjellige land, i tillegg til bevisst og ubevisst misbruk av varekoder.

Fra norsk side er det ofte behov for å sammenligne utenrikshandelsdata med motsvarende statistikk hos våre viktigste handelspartnere, for en stor del EU-land. I denne sammenheng er det viktig å ha kjennskap til hvilket regelverk som brukes hos den enkelte partner.

EUs statistiske kontor, Eurostat, publiserer utenrikshandelsdata for EU-land, samlet og enkeltvis. Her følges EUs regelverk, og utenrikshandel defineres som EUs handel med tredjeland. Dette fører til at tredjelands eksport til EU blir registrert i det første landet der varen krysser EUs grense Ved videresending til bestemmelsesland i EU registreres varen som avsendt fra første mottaksland og informasjon om opprinnelsesland tas ikke med videre. Imidlertid publiserer flere EU-land i tillegg til data slik de fremkommer i Eurostats database ( Comext ), også egen utenrikshandelsstatistikk etter nasjonalt regelverk. For informasjon om dette, se Eurostats årlige rapport: Quality report on international trade statistics .

Lovhjemmel

Statistikkloven §§ 2-1, 2-2 og 3-2

EØS-referanse

Rettsakter under EØS-avtalen omfatter forpliktelser etter EU-forordninger for datafangst og oversending av data til EU's statistiske kontor, Eurostat. De gjeldende er nevnt nedenfor.

Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 471/2009 av 6. mai 2009 om fellesskapsstatistikk over handelen med tredjestater og om oppheving av rådsforordning (EF) nr. 1172/95.

Kommisjonsforordning (EU) nr. 92/2010 av 2. februar 2010 om gjennomføring av europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 471/2009 om fellesskapsstatistikk over handelen med tredjestater med hensyn til utveksling av opplysninger mellom tollmyndigheter og nasjonale statistikkmyndigheter, utarbeiding av statistikk og kvalitetsvurdering.

Kommisjonsforordning (EU) nr. 113/2010 av 9. februar 2010 om gjennomføring av europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 471/2009 om fellesskapsstatistikk over handelen med tredjestater med hensyn til handel som omfattes, fastsettelse av opplysninger, utarbeiding av handelsstatistikker etter virksomhetskjennetegn og fakturavaluta, samt særlige varer og varebevegelser.

Kommisjonsforordning (EU) nr. 1106/2012 av 27. november 2012 om gjennomføring av europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 471/2009 om fellesskapsstatistikk over handelen med tredjestatar, med omsyn til ajourføring av standarden for land- og territoriekodar.

Produksjon

Omfang

Statistisk område og økonomisk territorium
Omfanget av utenrikshandelsstatistikken er basert på internasjonale retningslinjer fra FNs statistiske kommisjon. (Se punktet Relevant dokumentasjon for lenke til publikasjonen).

Den generelle anbefalingen er at statistikken skal omfatte varer som påvirker landets beholdning av materielle ressurser ved at varer går inn (import) eller ut (eksport) av landets økonomiske territorium . Et lands økonomiske territorium skal i tillegg til den geografiske dimensjonen også inkludere skip, fly, og flytende oljeplattformer eid av nasjonale foretak. Dette er varer som ikke nødvendigvis befinner seg innenfor landets geografiske område, men likevel ses på som en del av landets materielle ressurser. For denne type varer skal handelen måles etter skifte i økonomisk eierskap.

Det er to måter å avgrense statistikken på – generalhandel eller spesialhandel . FN anbefaler generalhandel der et lands statistiske område sammenfaller med det økonomiske territoriet . Dette innebærer også at tidspunktet for import eller eksport registreres når varer ankommer eller forlater det økonomiske territoriet. Spesialhandel benyttes hvis det statistiske området dekker kun deler av det økonomiske territoriet. SSB følger i all hovedsak generalhandelsprinsippet, men med noen unntak.

Det norske økonomiske territoriet består av Fastlands-Norge, Svalbard, Jan Mayen, Norges biland, territorialfarvann, inkludert luftrommet over, økonomiske sone, norsk del av kontinentalsokkelen, territoriale enklaver i utlandet (ambassader, konsulater, militære baser, forskningsstasjoner) samt norskeide skip, fly og flytende oljeplattformer.

Utenrikshandelsstatistikken er i all hovedsak basert på opplysninger fra tolldeklarasjoner. Det norske tollområdet dekker kun Fastlands-Norge og tilhørende territorialfarvann. For import eller eksport som faller helt eller delvis utenfor tollvesenets virkeområde benyttes alternative kilder. SSB innhenter opplysninger direkte fra oppgavegivere og andre registre for å dekke handel med viktige varer til og fra de resterende deler av det økonomiske territoriet.

Følgende inngår statistisk område:

Fastlands-Norge og tilhørende territorialfarvann
Tolldeklarasjoner dekker fysiske varestrømmer som passerer tollgrensen. Inn- og utførsel som fritas fra ordinær deklareringsplikt omtales i tolloven §§ 4-10 og 4-11. Etter anbefalinger fra FN skal enkelte varestrømmer utelates fra statistikken. Dette gjelder blant annet handel med norske varer som går mellom tollområdet og andre deler av norsk økonomisk territorium. I den grad det er mulig fjernes også handel med utenlandske varer til og fra utenlandske enklaver, skip, fly og flytende oljeplattformer i Norge. For å skille ut denne type transaksjoner brukes informasjon fra prosedyrekoder som angis ved tolldeklarering. I all hovedsak vil registreringstidspunktet for handelen være når varen passerer tollområdet, men med noen unntak, jf. behandlingen av tollager:

Det finnes fire forskjellige typer tollager. På alminnelig lager og sentrallager kan ufortollede varer lagres i påvente av fortolling. Ved import vil uttaket fra tollager være tidspunktet da handelstransaksjonen registreres i statistikken, selv om varen allerede ankom det økonomiske territoriet ved innlegg på tollager. Dette medfører at den statistiske behandlingen av disse data følger spesialhandelsprinsippet. I praksis er imidlertid tidsdifferansen mellom innlegg og uttak fra lager vanligvis så liten at statistikken vurderes å være tilnærmet lik generalhandel. For taxfree- og bearbeidingslager, er behandlingen identisk med generalhandel.

Svalbard og Jan Mayen
Import som går via fastlandet til Svalbard og Jan Mayen skal tolldeklareres. Eksport av kull som fraktes direkte fra Svalbard til utlandet innhentes direkte fra oppgavegivere.

Norsk del av kontinentalsokkelen
Import via fastlandet til installasjoner og norskeide skip som operer på kontinentalsokkelen tolldeklareres.
Eksport av råolje og gass levert direkte fra kontinentalsokkelen er basert på opplysninger fra Oljedirektoratet og operatører.

Norskeide skip, fly og oljeplattformer
Eksport og import av skip, fly og flytende oljeplattformer innhentes direkte fra norske skipsregister og oppgavegivere. Eksport av norske varer (utenom bunkers) til utenlandske skip og fly i norske havner og flyplasser dekkes av tolldeklarasjoner.

Eksport av fisk fanget av norske fiskefartøyer utenfor tollområdet og direktelandet i utlandet innhentes fra Fiskeridirektoratet.

 

Etter anbefalinger fra FN utelates handel med følgende varer:

 • Varer i transitt, dvs. varer som er innom norsk økonomisk territorium men er bestemt for mottaker utenfor dette  området
 • Mellomhandel, dvs. varer som ikke er innom norsk økonomisk territorium, men leveres mellom to andre land
 • Varer som fysisk krysser grensen, men likevel defineres som tjenester (bl.a. avisabonnementer, reisegods, flyttegods)
 • Innhold levert elektronisk (bl.a. e-bøker, nedlasting av spill etc.), defineres som en ren tjeneste
 • Legale betalingsmidler, verdipapirer og monetært gull
 • Vareprøver, gaver og reklamemateriell mm av mindre verdi
 • Varer til reparasjon eller i retur etter reparasjon
 • Varer i uforandret stand i retur til leverandør (reklamasjoner o.l.) og returemballasje, erstatningsleveranser og gratis reparasjoner (garanti)
 • Varer til midlertidig bruk, dvs. som returneres innen 12 måneder (utstilling, demonstrasjon, vitenskapelig bruk, lån, yrkesutstyr, transportmidler i internasjonal trafikk, containere, presse-, radio- og fjernsynsutstyr etc.)
 • Eierskapsbytte av ikke-finansielle aktiva
 • Varer som blir ødelagt på selve reisen til og fra norsk økonomisk territorium
 • Satellitter og utskytingsutstyr flyttet til og sendt opp i andre land uten skifte av eierskap
 • Varer som fungerer som transportmiddel (skip, fly, emballasje og lignende)
 • Avfall og skrap uten kommersiell verdi

SSB har av praktiske hensyn valgt å utelate tolldeklarerte varepartier under 1 000 kroner fra statistikken, disse varene utgjør under en prosent av importen og ca 0,04 prosent av eksporten. Import av varer under 200 kroner og eksport av varer under 5 000 (unntatt avgifts- og restriksjonsbelagte varer) er ikke underlagt deklareringsplikt hos Tollvesenet.

Datakilder og utvalg

I all hovedsak baserer statistikken seg på administrative oppgaver innhentet fra TVINN (TollVesenets INformasjonssystem med Næringslivet), som er et elektronisk system for utveksling av tolldeklarasjoner mellom næringslivet og det norske tollvesenet. En del data innhentes imidlertid fra andre kilder, informasjon om dette finnes i avsnittet om datainnsamling.

Utvalg er ikke relevant da utenrikshandel med varer er en fulltelling av de varene som er med i omfanget.

Datainnsamling, editering og beregninger

Datainnsamling

Mesteparten av dataene innhentes som nevnt via tollvesenets TVINN-register, og overføres elektronisk til Statistisk sentralbyrå. Noen av dataene, som nevnes nedenfor, innhentes imidlertid særskilt.

Eksport av råolje og naturgass i gassform
Foreløpige og endelige tall for eksportert mengde av både råolje og naturgass i gassform hentes inn via månedlige rapporter fra operatør og fra Oljedirektoratet. Prisene derimot innhentes via ulike kilder avhengig av om det er råolje eller naturgass, og om det er foreløpige eller endelige tall.

Fra og med 2013 blir utviklingen i gassprisene fra produsentprisindeksen (PPI) benyttet til beregning av foreløpige gasspriser for utenrikshandelen, mens nivået det tas utgangspunkt i er bestemt ut fra siste registrerte pris. PPI henter tall for naturgass fra journalen World Gas Intelligence (WGI).

Foreløpige oljepriser er fortsatt basert på oppgaver fra operatør

For råolje, endelige priser: kvartalsvise oversikter fra rettighetshaverne, samt informasjon fra Oljedirektoratet, Olje- og energidepartementet og operatør.

For naturgass, endelige priser: en kvartalsvis gjennomsnittspris basert på informasjon fra et utvalg av rettighetshavere og operatør.

Grunnet mangelfull landinformasjon har vi endret publiseringen av landfordelte tall for eksport av naturgass. Fra og med 2013 publiserer SSB derfor en landfordeling basert på rørledningenes landingspunkt.

Import og eksport av skip og flytende oljeplattformer
Datafangsten for skip er basert på løpende informasjon fra de norske skipsregistrene Norsk Ordinært Skipsregister (NOR) og Norsk Internasjonalt Skipsregister (NIS). Verdien på skipene innhentes fra henholdsvis importør eller eksportør da denne informasjonen ikke kan finnes i de nevnte registre.

Når det gjelder flytende oljeplattformer, innhentes informasjonen fra de norske skipsregistrene og importør/eksportør.

Import og eksport av strøm
Månedlige oppgaver ble tidligere innhentet fra den nordiske kraftbørsen Nord Pool. Fra og med 2016 hentes disse opplysningene via TVINN.

Import og eksport av fly
For noen fly innhentes månedlige rapporter fra Statistiska centralbyrån i Sverige, mens resten innhentes via TVINN.

Eksport av kull fra Svalbard
Oppgaver over eksport av kull fra Svalbard mottas månedlig fra eksportør.

Eksport av fisk norske fartøyer har fanget utenfor norsk tollgrense
Fra og med juli 2010 har tallene blitt innhentet via Fiskeridirektoratet (FDIR), tidligere ble det innhentet via TVINN.

 

Editering av data

Opplysninger fra tolldeklarasjoner gjennomgår statistikkontroller i Tollvesenets deklareringssystem (TVINN). Kontroller over beregnet pris, mengde og land er fastlagt av Tollvesenet i samarbeid med SSB.

Kontrollene av data i SSB foregår på ulike nivå – noen skjer allerede ved innlasting (automatiske omkodinger av variable). Den manuelle delen av revisjonen består av ulike typer validitets- og sannsynlighetskontroller. Førstnevnte er kontroll av absolutte feil som for eksempel manglende transportkode mens den andre kan være feil landkode eller urimelig høy mengde innenfor et varenummer. Systemet tar sikte på å fange opp de mest alvorlige feilene i datagrunnlaget. Data som samles inn via andre kilder enn tollvesenet gjennomgår også lignende kontroller.

 

 

Beregninger

Utenrikshandelstatistikken baserer seg på en fulltelling, men noen varer ekskluderes, jfr. omfanget som er beskrevt over. Det er ikke behov for noen statistiske beregninger av de løpende tallene. Kun aggregeringer foretas  slik at vi kan publisere  informasjonen om utenrikshandel på  en hensiktsmessig måte.

Sesongjustering

Sesongjusteringen, som brukes for utenrikshandelens månedlige verdiserier og kvartalsvise volumserier, består av prekorrigering av verdiene for den enkelte serie ved bruk av sesongjusteringsprogrammet X12- ARIMA. Den er utviklet av US Bureau of the Census, og er en av de mest kjente metodene internasjonalt som benyttes for sesongjustering. Formålet med sesongjusterte tall er å få frem hva som er den egentlige økonomiske utviklingen når vi eliminerer forstyrrelser som skyldes sesongvariasjoner. Det er to viktige korreksjoner: Den ene metoden er justering av verdiene for antall ukedager av forskjellige slag i hver måned . Det kan være viktig, da det antagelig er slik at eksport og import fordeler seg ulikt gjennom uken. Det foretas med andre ord en virkedagskorrigering. Den andre viktige korreksjonen er påskekorreksjon, siden påsken kan falle i ulike måneder og ulike kvartaler. Vi regner med at både import og eksport påvirkes både i uka før påske, påskeuka og uka etter påske. Det gjøres ikke noen spesielle korreksjoner for øvrige helligdager i året.

 

Konfidensialitet

Statistikklovens § 2-6 omhandler offentliggjøring av opplysninger. Kravene til konfidensialitet i utenrikshandel med varer praktiseres slik at det først er når bedriften/foretaket har en gyldig grunn for konfidensialitetsbehandling og de selv ber om dette, at vi undertrykker tallene ved publisering. Dette kalles ”passiv undertrykking” og er i tråd med FNs anbefalinger. Metoden benyttes av de fleste land. Eksportør/importør kan kreve undertrykking når det er 3 eller færre bedrifter som importerer eller eksporterer varetypen, eventuelt når en bedrift har en markedsandel på over 90 prosent, eller dersom to bedrifter har en markedsandel på over 95 prosent.

Siden Norge har en del store produsenter som er dominerende på enkelte vareområder, er det en del undertrykking av opplysninger på eksportsiden. Mellom 5 – 10 prosent av fastlandseksporten er berørt av undertrykking. Det er langt mindre på importen, rundt 1 prosent. Noen vareområder er mer problematiske med hensyn til formidling, siden det må undertrykkes på svært aggregert nivå.

Sammenlignbarhet over tid og sted

Den sekssifrede vareinndelingen etter HS er gjenstand for revisjoner over tid på grunn av bl.a. teknologisk utvikling og endring i varespektrene i internasjonal handel. Normalt gjennomføres disse oppdateringene hvert 5. år. Den siste større HS-oppdateringen ble iverksatt 1.januar 2012. Det er dessuten hvert år enkelte endringer i den nasjonale koden (de to siste sifrene). Disse revisjonene kan skape brudd i tidsseriene for enkelte varenummer. Detaljerte opplysninger finnes i den årlige Statistisk varefortegnelse for utenrikshandelen . For korrespondansetabeller mellom de ulike utgavene av HS, se FNs nettsider .

Når det gjelder inndelingen etter SITC, ble den nåværende SITC -Rev.4 innført i januar 2007 og erstattet dermed den foregående SITC-Rev.3 (1988-2006). Sammenhengen mellom tallene i årene før og etter 2007 kan være misvisende for noen av SITC-gruppene. Graden av påvirkning avhenger av verdien for de SITC-varenummerne som endret varegruppetilhørighet. For korrespondansetabeller mellom de to versjonene, se FNs nettsider .

For tabellene som benytter seg av CPA-nomenklaturen benyttes 2008-versjonen i hele serien.

Av andre faktorer som kan påvirke sammenligning over tid er at for import og eksport av skip og oljeplattformer ble statistikken i 1991 utvidet til også å omfatte transaksjoner som gjelder fartøy under utenlandsk flagg med norsk registrert eierselskap. Dessuten ble definisjonen av utviklingsland byttet i 2007, dette påvirker nivået på tallene noe.

Nøyaktighet og pålitelighet

Feilkilder og usikkerhet

 

Innsamlingsfeil i statistikkgrunnlaget kan oppstå ved at det ved tolldeklareringen er oppgitt feil verdier, manglende tilstrekkelige opplysninger eller at informasjonen feiltolkes. Eksempler på dette er feil bruk av varenummer, landkoder og produksjonsfylke eller unøyaktige mengdeopplysninger.

 Når det gjelder andre typer feil  forekommer for eksempel forsinket oppdatering i enkelte tilfeller for handel med skip og oljeplattformer. Vi har heller ikke noe godt datagrunnlag for å beregne midlertidig eksport for bearbeiding i utlandet eller import for bearbeiding i Norge. Reglene for fortolling av varer, som innebærer fritak fra deklareringsplikten for eksporterte varer for inntil 5000 kroner per sending og tilsvarende for importerte varer inntil 200 kroner, fører til for lave tall totalt sett. Derfor må altså nasjonalregnskapet, som ønsker mest mulig opplysninger estimerer tall for denne mangelen separat.
Ved beregning av sesongjusterte tall utover vanlige sesongeffekter justeres det for at handelen fordeler seg ulikt over ukedagene og det tas hensyn til påskeeffekter, som beskrevet i punktet om beregninger. Men utover dette gjøres det ikke noe spesielt, dermed kan det være naturlig å anta at de sesongjusterte desembertallene bør tolkes mer forsiktig på grunn av julehøytiden.

Frafallsfeil og utvalgsfeil er ikke relevant da utenrikshandelsstatistikken er en fulltelling.

 

Revisjon

Utenrikshandel med varer publiserer foreløpige tall månedlig. Kontrollarbeidet fortsetter imidlertid videre fram til april/mai året etter, da endelige tall publiseres. Korreksjoner i data gjør at månedstallene kan endres fram til publisering av de endelige tallene. Forskjellen mellom foreløpige tall ved frigivingen av månedsstatistikken og endelige tall er normalt små for fastlandseksporten. På detaljert nivå og for enkeltmåneder kan revisjonene ha større betydning, relativt sett. For olje- og gasstall kan det foretas større revisjoner, særlig knyttet til beregninger av olje og gasspriser. Vi foretar som nevnt over, under punktet hyppighet og aktualitet, også justeringer av de endelige tallene. Disse justeringene vil normalt være av mindre betydning, men noen ganger blir det avdekket relativt store mangler eller feil.

Kontakt

Fant du det du lette etter?

Du har slått av Javascript. Du kan sende oss en tilbakemelding på informasjon@ssb.no.

Send e-post til SSB