Alt innhold for området utdanning

Vis innholdstyper

Søkeresultat

 • Guttene havner bakpå

  På slutten av ungdomsskolen er forskjellen mellom gutter og jenters skoleprestasjoner langt større enn tidligere i skoleløpet. Guttene går ut av ungdomsskolen med dårligere karakterer i nær alle fag, mens forskjellene er langt mindre på de nasjona...

  Artikkel
 • Barnehagedekning før og nå

  Med en dekningsrad på 91 prosent er barnehageplass i dag nærmest en selvfølge. Slik har det ikke alltid vært – på 1980-tallet gikk bare 20 prosent av barna i barnehagen.

  Artikkel
 • Gjennomføringen av yrkesfag i bunnsjiktet i OECD

  Norge er blant de svakeste landene når det gjelder gjennomføring av yrkesfaglig videregående opplæring i løpet av normert tid, ifølge en fersk rapport fra OECD.

  Artikkel
 • Høyere prisvekst for SFO enn for barnehage

  De siste åtte årene har prisene foreldre betaler for skolefritidsordning (SFO) hatt langt høyere vekst enn prisene i både private og kommunale barnehager.

  Artikkel
 • Færre studerer i utlandet

  Vi er Skandinavias ivrigste til å studere i utlandet, men de siste to årene har færre studenter dratt ut. Størst nedgang har det vært blant dem som vil til Storbritannia og Danmark.

  Artikkel
 • For mye betalt arbeid går på bekostning av studietiden

  Heltidsstudenter som jobber mer enn 10 timer i uken bruker i snitt mindre tid på studier enn studenter som ikke jobber.

  Artikkel
 • Læreres kompetanse i videregående skole

  Rapporter 2017/25

  De fleste lærere i videregående skole er høyt utdannet, 6 prosent har ikke fullført studier på universitets- og høgskolenivå.

  Publikasjon
 • Livslang læring 2008-2017

  Rapporter 2017/23

  40 prosent av befolkningen i alderen 22-66 år oppgir å ha deltatt i ikke-formell opplæring i løpet av de siste 12 månedene. Deltakelsen er omtrent like stor blant menn som blant kvinner.

  Publikasjon
 • Dette er Norge 2017

  Hvor gamle er norske kvinner når de får barn? Hvor gamle blir vi, og hva dør vi av? Dette er noe av det du får svar på i den nyeste utgaven av «Dette er Norge».

  Publikasjon
 • Auke i nedlastingar

  Den digitale bruken av fag- og forskingsbiblioteka har auka kvart år sidan 2013. Det siste året lasta brukarar ned 23 prosent meir frå fulltekstdatabasar enn året før.

  Artikkel
 • Veien til en vellykket integrering?

  SSB analyse 2017

  Introduksjonsordningen er det viktigste integreringspolitiske tiltaket i Norge. Målet er at minst 70 % av deltakerne skal være i arbeid eller utdanning etter endt program. Menn under 30 år når målet, men blant kvinnene gjelder dette kun halvparten.

  Artikkel
 • Foreldrenes utdanningsnivå har mye å si

  Av de nye studentene som startet i høyere utdanning i 2008, hadde 66 prosent fullført en grad i løpet av åtte år. Det er studentene som selv har høyt utdannede foreldre som oftest fullfører utdanningen.

  Artikkel
 • Hvordan går det med innvandrere og deres barn i skolen?

  Innvandrere i Norge 2017

  Siden 2000 er andelen minoritetsspråklige barn i barnehager mer enn femdoblet. Hvordan går det med dem i videre utdanning? Denne analysen undersøker hvordan innvandrere og barna deres gjør det i skolen og hvor mange som tar høyere utdanning.

  Artikkel
 • Færre tar ikke-formell opplæring

  47 prosent av de sysselsatte har ved 1. kvartal i år deltatt i ikke-formell opplæring de siste 12 månedene. Dette er en nedgang på 2 prosentpoeng fra fjoråret.

  Artikkel
 • Høyest utdanningsnivå i Oslo

  I Oslo hadde halvparten av befolkningen over 16 år utdanning på universitets- og høgskolenivå i 2016. På landsbasis gjaldt dette 33 prosent.

  Artikkel