251448
251448
Kvinner og menn velger fremdeles forskjellige fag
statistikk
2016-04-01T10:00:00.000Z
Utdanning
no
voppl, Studieforbundenes opplæringsvirksomhet, kurs, kursdeltakelse, hovedemner (for eksempel språkfag, samfunnsfag, servicefag), voksenopplæringVoksenopplæring , Utdanning
true

Studieforbundenes opplæringsvirksomhet2015

Innhold

Publisert:

Neste publisering:

Kvinner og menn velger fremdeles forskjellige fag

Studieforbundene arrangerte nær 44 700 tilskuddsberettigede kurs med 508 000 deltakere i 2015. Mens menn var i klart flertall med 77 prosent på kurs innenfor realfag, industri- og tekniske fag, utgjorde kvinner 70 prosent av deltakerne på kurs innenfor samfunnsfag.

Studieforbund. Antall kurs, deltakere og kurstimer
2015
Kurs44 672
Deltakere507 909
Menn219 590
Kvinner288 319
Kurstimer totalt1 390 852

Kjønnsmønsteret i valg av emne i 2015 skiller seg lite fra tidligere år.

Kvinnene har tradisjonelt dominert disse fagområdene:

  • samfunnsfag
  • språkfag
  • helse-, sosial- og idrettsfag
  • tjenesteyting og servicefag
  • organisasjons- og ledelsesfag

Kvinner var i flertall på disse kursene også i 2015, bortsett fra kurs innenfor organisasjons- og ledelsesfag hvor menn utgjorde 52 prosent av alle [deltakerne].

Andelen kvinner på kurs innenfor tjenesteyting og servicefag gikk ned med 19 prosentpoeng i perioden 2010-2015, fra 70 til 51 prosent. På den annen side økte kvinneandelen på kurs i naturbruk og miljøverns- og friluftsfag fra 37 prosent i 2010 til 42 prosent i 2015.

De fleste på kurs i estetiske fag og håndverksfag

Estetiske fag og håndverksfag har i alle år siden denne statistikken ble opprettet i 1999, vært de mest populære fagene. Dette gjaldt også i 2015. 209 000 deltok på disse kursene, og de utgjorde 41 prosent av samtlige deltakere på kurs i regi av studieforbundene i 2015. Deretter fulgte deltakere på kurs innenfor organisasjons- og ledelsesfag med 23 prosent og helse-, sosial- og idrettsfag med 11 prosent.

I 2015 fordelte deltakerne seg på de ulike emnene omtrent som tidligere år. Sammenlignet med 2010 økte imidlertid andelen deltakere på kurs innenfor organisasjons- og ledelsesfag samt humanistiske fag, tros- og livssynsfag med henholdsvis 5 og 2 prosentpoeng. I samme periode var det en svak nedgang i andelen deltakere på kurs innenfor de andre emnene.

To av fem deltakere på kurs innenfor tjenesteyting og servicefag og én av fire deltakere på kurs innenfor real-, industri- og tekniske fag fikk tilbud om offentlig eksamen.

28 100 deltakere fikk tilbud om eksamen eller intern prøve

I alt fikk 28 100 kursdeltakere tilbud om avsluttende eksamen eller interne prøver i 2015. Dette utgjorde 6 prosent av samtlige kursdeltakere. Mens 8 prosent av alle menn deltok på kurs med tilbud om avsluttende eksamen eller interne prøver, var denne andelen på 4 prosent blant kvinner. 9 prosent av alle i aldersgruppen 14-29 år, 8 prosent blant 30-49-åringer og 2 prosent av dem i aldersgruppen 50 år eller eldre deltok på kurs med tilbud om avsluttende eksamen eller interne prøver.

Av dem som fikk en slik mulighet, fikk 33 prosent tilbud om offentlig eksamen, 56 prosent fikk tilbud om annen godkjent eksamen eller sertifisering, og 4 prosent ble tilbudt fagprøve.

60 prosent av dem som fikk tilbud om offentlig eksamen, og 70 prosent av dem som fikk tilbud om annen godkjent eksamen eller sertifisering, var menn. Kvinnene var i flertall med 71 prosent på kurs med tilbud om fagprøve, de fleste innenfor estetiske fag og håndverksfag. 64 prosent av kvinnene som fikk tilbud om fagprøve, var i aldersgruppen 30-49 år.

De fleste fikk tilbud om eksamen på videregående nivå

5 900 av deltakerne fikk tilbud om offentlig eksamen på videregående nivå i 2015. Dette utgjorde 63 prosent av samtlige deltakere som fikk et slikt tilbud. Andelen deltakere som ble tilbudt offentlig eksamen på grunn- og høyere nivå, var på henholdsvis 14 og 19 prosent.

Også de fleste, 74 prosent, av dem som fikk tilbud om annen godkjent eksamen eller sertifisering, deltok på kurs på videregående nivå.

Fant du det du lette etter?

Du har slått av Javascript. Du kan sende oss en tilbakemelding på informasjon@ssb.no.

Send e-post til SSB